İzmit’te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri

İzmit’te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri 

Özgür Yıldız 

Özet 

Bu çalışmada, Amerikan misyonerlerinin İzmit’te yapmış oldukları misyonerlik faaliyetlerine değinilmiştir. Amerikan misyonerleri Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde çok geniş bir çalışma sahası bulmuşlardır. Bu saha içinde Batı Türkiye Misyonu’nda bulunan İzmit İstasyonunda da din, eğitim ve yardım faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Çalışmanın dini faaliyetler kısmında; İzmit, Adapazarı ve Bahçecik Kiliselerinden bahsedilmiştir. Eğitim faaliyetleri kısmında; İzmit İstasyonundaki okullar ve bu okullar içinde önemli bir yer tutan Bahçecik Yüksek Okuluna değinilmiştir. Son olarak yardım faaliyetleri çerçevesinde Bahçecik Yetimhanesi hakkında bilgi verilmiştir. Tüm faaliyetler Amerikan Board Arşiv belgeleri ışığında aydınlatılmaya çalışılmış ve İzmit’teki misyonerlik faaliyetleri hakkında kısa bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İzmit, Misyonerlik, Amerikan, Bahçecik, Yetimhane 

Tam Metin

 

American Missionary Activities in İzmit (Nicomedia)

Özgür Yıldız 

Abstract 

In this study missionary activities of American missonaries in İzmit has been explored. During the fall of the Ottoman Empire American missionaries had operated in many areas. In Izmit station of Western Turkey Mission, which was one of the areas where missionaries operated, religious, educational and charity works were conducted by the missionaries. In the part of religious activities of the study İzmit, Adapazarı, and Bahçecik Church has been mentioned. In the section of educational activities, schools in İzmit Station and and particularly Bahçecik College which has a special place among those schools has been discussed. Finally, information about Bahçecik Orphanage has been given within the scope of the charity works . All activities has been tried to be elucidated in the light of archive documents of the American Board, and providing some brief information about missionary activities in İzmit has been attemped.

Key Words: İzmit (Nicomedia), Missionary, American, Bahçecik (Bardezag), Orphanage 

Full Text

background image