2003-2004 Yılına Ait Faaliyet Raporu

1. 3 Mart 2003 “Atatürk’e Gazilik Unvanı Verilmesi ve Gazi Üniversitesi’nin Gazi Adını Alması” münasebetiyle “Gazilik Unvanı” konulu bir panel düzenlenmiştir.

Program (Yer: Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu, Saat 14.00)

Panel

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Şerif Aktaş

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Nuri Yavuz

Dr. Öğretmen Yarbay Levent Kuşoğlu

Gültekin Alpuğan ( Muharip Gaziler Derneği Başkanı)

Atatürk’e Gazilik unvanı verilmesi ve Gazi üniversitesinin, Gazi adını alması münasebetiyle “Gazilik Unvanı” konulu bir panel düzenlenmiştir. Panele Muharip Gaziler Derneğinden Kıbrıs, Kore ve İstiklal Gazileri katılmış ve büyük bir coşku yaşanmıştır.

2. 19-20 Mart tarihlerinde, Çanakkale Zaferi münasebetiyle Çanakkale’ye araştırma ve inceleme gezisi düzenlenmiştir. Geziye üniversitemiz mensubu 40 öğretim elemanı katılmıştır. Çanakkale’nin tarihi ve turistik yerleri gezilmiştir. 

Gezi dönüşü rektörlüğe ayrıntılı bir rapor sunulmuş, Çanakkale’de bulunan şehitliklerde, müzede, turistik yerlerde yapılması gereken tespit edilmiş, Çanakkale’nin öneminin daha iyi anlaşılması ve gençlerimize daha iyi anlatılabilmesi için yapılması gerekenler belirtilmiştir. Bu rapor rektörlüğümüz tarafından Genelkurmay, Meclis ve ilgili bakanlıklara gönderilmiştir. 

3. Çanakkale gezisine katılan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Sadık Demirsoy Çanakkale gezisinde çekmiş olduğu film ve slaytlarla hazırladığı data show’u 25 Nisan 2003 saat 14.00’de Fen Edebiyat Fakültesi Z-10 Salonunda sunmuştur.

Aynı gösteriyi Tıp Fakültesinde ve Diş Hekimliği Fakültelerinde de tekrarlamıştır.

4. TBMM Başkanı Sn. Bülent Arınç, AAUM’nin daveti üzerine 1 Mayıs 2003 saat 15.00’de Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda “son Siyasi Gelişmeler ve Öğrencilerle Söyleşi” konulu bir konferans vermiştir. 

Konferansa öğrencilerimiz ve öğretim üyeleri yoğun bir ilgi göstermişler, Mimar Kemaleddin Salonuna sığmayan öğrenciler balkonlara alınmış, büyük bir bölümü de konferansı ayakta izlemişlerdir. Konferans sonunda soru-cevap bölümü olmuş, öğrencilerimiz merak ettikleri soruları Meclis Başkanına sorma olanağı bulmuşlardır. AAUM’nin bu faaliyeti basında da büyük ölçüde yer almıştır.

5. 19 Mayıs 2003 Pazartesi günü saat 18.00’de Gazi Radyoda canlı yayına Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Prof. Hale Şıvgın, Doç. Dr. Vahdet Keleşyılmaz konuk olarak katılmış, 19 Mayısın önemi üzerine konuşmuşlardır ve soruları cevaplandırmışlardır.

6. 80. Yıl Sempozyumu Gazi Üniversitesi AAUM tarafından, Cumhuriyetimizin 80. Yılı münasebetiyle 23-24 Ekim tarihlerinde büyük bir sempozyum düzenlenmiştir.

Cumhuriyetimizin 80. Yılı münasebetiyle Gazi Üniversitesi, AAUM tarafından 23-24 Ekim 2003 tarihlerinde Gazi üniversitesinin Mimar Kemaleddin, 100. Yıl ve Gazi Konser salonunda 2 gün boyunca devam eden büyük bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyuma çeşitli bakanlıklarımızdan 10 müsteşar, 5 genel müdür, 13 bilim adamı, 4 büyükelçi, Hava Kuvvetleri Eski Komutanı, I. Ordu Eski Komutanı, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, Dış Politika Enstitüsü Müdürü, TÜBİTAK’tan bir temsilci konuşmacı olarak katılmışlar ve hepsi kendi alanlarında 80 yılın muhasebesini, değerlendirmesini ve Cumhuriyet döneminin kazanımlarını anlatmışlardır. Geleceğe yönelik hedefler ve mesajlar da ortaya konulmuştur. 80. Yıl sempozyumunun açılışı Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve Meclis Başkanvekili Sn. Sadık Yakut yapmışlardır. Sempozyumun 1. günü katılımcılara bir kokteyl verilmiş, kapanışta ise, gazi Üniversitesi Konser salonunda Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu, halk danslarından örnekler sunmuşlardır. Bu sempozyum bildirileri AAUM tarafından baskıya hazır hale getirilmiş durumdadır.

Gazi Üniversitesi AAUM’nin yaptığı bu program gururla ifade edebiliriz ki, Türkiye’de bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve üniversitelerin yaptıkları 80.yıl kutlama programları içerisinde en geniş, en kapsamlı ve en büyüğü olmuştur.

7. AAUM tarafından 25-27 Şubat 2004 tarihleri arasında öğretim üyelerimize dünyanın ve Türkiye’nin gündemine dair önemli konularda bilgi vermek, görüş alışverişinde bulunmak ve değişen dünyada milli bir devlet olarak, Türkiye’nin yeri ve önemi konusundaki yeni ufuklar açmak amacıyla Ilgaz Doruk Otelde konferanslar düzenlenmiştir. Konferanslarımıza Gazi Üniversitesinin Ankara, Kastamonu, Kırşehir ve Çorum’daki fakülte ve yüksekokul birimlerinden 90’a yakın öğretim elemanı katılmıştır. Konferansçılardan gazeteci-yazar Sn. Aytunç Altındal, “Türkiye’nin Osmanlı ve Atatürk döneminden bugüne kadar uyguladığı dış politikaya, dış devletlerin Türkiye üzerindeki hedef, emel ve faaliyetleri, Türkiye’nin değişim dünyadaki alacağı yer ve tutumlar, Patrikhane ve Ekümeniklik, Ruhban Okulu, AB, Kıbrıs, Irak” gibi konularda oldukça geniş perspektifi bir konuşma yapmıştır. Sn. Altındal katılımcıların tüm sorularını büyük açıklıkla cevaplandırmıştır. Kendisi daha sonra da her fırsatta özel sohbet ortamlarında öğretim üyelerimizin sorularına cevap vermiştir.

İkinci konuşmacı TUSAM Başkanı Sn. Dr. Şenol Kantarcı, “Ermeni meselesinin uluslar arası boyutu, Türk-Ermeni ilişkilerinin dünü bugünü ve Kafkasya’daki gelişmeler” konusunda bilgiler vermiş, bu konferans katılımcıların soruları ile 3 saati aşkın bir süre devam etmiş, öğretim üyelerinin de katkıları ile meselenin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

Akşamları ise yemek sonrası Müzik Bölümü Başkanı Sn. Salih Akkaş’ın desteği ile müzik bölümü öğretim elemanlarınca hazırlanan program sunulmuştur. Bu gezi gerek öğretim üyelerinin fikir alışverişi ile tam bir beyin fırtınası yaratmış, düşüncelerimize yeni pencereler açılmış, mekanın özelliği de buna eklenince entelektüel boyutu oldukça yüksek bir gezi ortaya çıkmıştır. Bunların dışında da öğretim üyeleri yürüyüş, kayak vb. etkinliklere katılma imkanı bulmuşlardır. Bu gezi sonunda geziye katılan bütün öğretim üyelerinden gezi ile ilgili değerlendirmelerini bildirmeleri istenmiş, öğretim üyelerinden gelen değerlendirmeler bir rapor haline getirilerek rektörlüğe sunulmuştur.

8. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi, 8-12 Aralık 2003 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Sn. Ahmet Necdet Sezer’in koruyucu başkanlığında Ankara’da 5. Uluslar arası Atatürk Kongresi’ni düzenlemiştir. Düzenleme Kurulunda, Gazi Üniversitesi AAUM Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın yer almıştır ve AAUM olarak kongreye destek vermiştir.

9. 16 Mayıs 2004 tarihinde Samsun Valiliği ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Cumhuriyetin kuruluşunun 80. Ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 85. Yılı kutlamaları çerçevesinde bir panel düzenlemiştir. Bu panel AAUM’yi temsilen Prof. Dr. Hale Şıvgın katılmıştır.

10. Sivas Valiliği ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından “3. Uluslar arası Sivas Kongresi” düzenlenmiştir. Bu kongreye AAUM Başkanı Prof. Dr. Hale Şıvgın “Sivas Kongresi Sırasında Gelişen İç ve Dış Siyasi Olaylar” konulu bir tebliğ ile katılmıştır. (1-3 Eylül 2004)

11. 8 Mart 2004 tarihinde Türk Metal Sendikasının Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle düzenlediği bir toplantıda Prof. Dr. Hale Şıvgın bir konuşma yapmıştır.

12. 27 Aralık 2004 tarihinde Gazi üniversitesinde Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi münasebetiyle Atatürk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Ankaralılar Vakfı ile ortak bir program düzenlemiştir. Seymen gösterisini takiben açış konuşması Gazi Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Kadri Yamaç’ın yapmış olduğu panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Hale Şıvgın yapmış, Prof. Dr. Utkan Kocatürk ve Dr. Bilal Şimşir konuşmacı olarak katılmışlardır.

background image