2001-2002 Yılına Ait Faaliyet Raporu

1. Atatürk’ün Barışçı Dış Politikası, konulu konferans, 10 Kasım 2001, Yer: G.Ü. Mimar Kemaleddin Salonu (Prof. Dr. Hale Şıvgın) 

10 Kasım münasebetiyle düzenlenen programda AAUM Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın tarafından “Atatürk’ün Barışçı Dış Politikası” konulu bir konferans verilmiştir.

2. 19 Mayıs 2002 TRT2 Radyosunda “19 Mayıs’ın Anlam ve Önemi” konusunda AAUM adına AAUM Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın tarafından 30 dakikalı konuşma yapılmıştır.

3. Cumhuriyetin kuruluşunun 78. Yıldönümü münasebetiyle 31 Ekim 2001’de Kanal-6’da canlı olarak yayınlanan, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ve Prof. Dr. Ünsal Yavuz’un katıldığı “Cumhuriyet ve Din” konulu açık oturuma AAUM adına Prof. Dr. Hale Şıvgın katılmıştır.

4. 18 Mart 2002’de G.Ü. Mimar Kemaleddin Salonunda, 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle AAUM tarafından panel düzenlenmiştir.

Oturum Başkanı;

Prof. Dr. Semih Yalçın (G.Ü. Eğitim Bil. Ens. Müd.)

Konuşmacılar;

Doç. Dr. Mehmet Şahingöz (G.Ü. Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Öğ. Kd. Bnb. Ali Güler ( Kara Harp Okulu Öğr. Üy.)

Yrd. Doç. Dr. Vahdet Keleşyılmaz ( G.Ü. Fen-Edb. Fakl. Öğrt. Üy.)

 Bu panelde konuşmacılar tarafından Çanakkale Zaferinin anlam ve önemi konusunda değerli bilgi ve değerlendirmeler sunulmuştur.

5. 21 Mart Türk Dünyasında Nevruz Paneli, Yer: G.Ü. Mimar Kemaleddin Salonu, 21 Mart 2002

Oturum Başkanı;

Doç. Dr. Ali Enginova ( Büyükelçi ve Bakanlık Müşaviri)

Konuşmacılar;

Ahmet Zeki Bulunç ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi)

Annaguli Nurmemmet(Türkmenistan Büyükelçilik Müsteşarı)

Aliyev Mehmet Nevruzoğlu ( Azerbaycan Büyükelçisi)

Bakitcan Ordabayev ( Kazakistan Büyükelçilik Müsteşarı)

Victor Tvircun (Moldovya Büyükelçisi)

Medethan Şerimkulov ( Kırgızistan Büyükelçisi)

AAUM tarafından düzenlenen “21 Mart Türk Dünyasında Nevruz” konulu panelin açılışını dönemin Kültür Bakanı Sn. İstemihan Talay ve Azerbaycan Kültür Bakanı Sn. Polat Bülbüloğlu yapmıştır. Türk dünyasının 7 değerli büyükelçisi kendi ülkelerinde Nevruz’un ne anlama geldiğini ve nasıl kutlandığını anlatmışlar, sonuç olarak türk Dünyasındaki Nevruz kutlamalarındaki benzerlik ortaya çıkarılmıştır.

6. Milli Hakimiyet Paneli, Yer: Kastamonu Eğitim Fakültesi, 19 Nisan 2002

Oturum Başkanı;

Prof. Dr. Semih Yalçın ( G.Ü. Eğitim Bil. Ens. Müd.)

Konuşmacılar;

Prof. Dr. Hale Şıvgın (Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi Arş. Ve Uyg. Mer. Müd.)

Doç. Dr. Kemal Yeşilbursa (Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Vahdet Keleşyılmaz (G.Ü. Fen-Edb. Fakl. Öğrt. Üy.)

Okt. Sedef Bulut (Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi Böl. Okutmanı)

AAUM, Gazi Üniversitesinin çeşitli fakültelerinin bulunduğu Kastamonu, Çorum ve Kırşehir’de paneller düzenlemiştir. Bunlardan ilki Kastamonu’da yapılan “Milli Hakimiyet Paneli” dir.Panelin ertesi günü (20 Nisan 2002) İnebolu’ya gidilmiştir. İnebolu-Kastamonu-Ankara yolu milli mücadele açısından çok önem arz etmektedir. Çünkü İstiklal Savaşının silahları ve cephanesi bu yoldan Ankara’ya taşınmıştır. Gezi sırasında bu tarihi yol incelenmiş ve katılımcılar açısından son derece faydalı ve bilgilendirici olmuştur.

7. Amasya Genelgesi Paneli, Yer: Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Oturum Başkanı;

Prof. Dr. Refet Yinanç ( G.Ü. İkt. İd. Bil. Fakl. Öğrt. Üy. )

Konuşmacılar;

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz ( G.Ü. Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi Bölüm Bşk.)

Yrd. Doç. Dr. Ender Gökdemir (.G.Ü. Fen-Edb. Fakl. Öğrt. Üy.))

Yrd. Doç. Dr. Vahdet Keleşyılmaz (G.Ü. Fen-Edb. Fakl. Öğrt. Üy.)

 AAUM’nin Ankara dışında düzenlediği ikinci panel Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılmıştır. Panelin ertesi günü ( 3 Mayıs 2002) Alacahöyük ve Boğazköy’deki Hitit harabeleri gezilmiştir.

8. 19 Mayıs Paneli, Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi, 17 Mayıs 2002

Oturum Başkanı;

Prof. Dr. Semih Yalçın ( G.Ü. Eğitim Bil. Ens. Müd.)

Konuşmacılar;

Prof. Dr. Necdet Hayta ( G.Ü. Eğitim Bil. Ens. Müd.)

Yrd. Doç. Dr. Ender Gökdemir (.G.Ü. Fen-Edb. Fakl. Öğrt. Üy.))

Yrd. Doç. Dr. Erol Seyfeli ( G.Ü. Kırşehir Eğt. Fakl. Öğrt. Üy. )

Okt. İlhan Aksoy ( Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi Arş. Ve Uyg. Merkezi.Md. Yrd.)

AAUM’nin Ankara dışında gerçekleştirdiği panellerin üçüncüsü Kırşehir Eğitim Fakültesinde yapılmıştır. Panelin ertesi günü ( 18 Mayıs 2002) Kapadokya, Nevşehir ve Hacıbektaş’a gidilmiştir.

9. Tıbbiyelilerin Milli Mücadeledeki ve Cumhuriyetin Kuruluşundaki Rolleri, 16 Mayıs 2002, Yer: G.Ü. Tıp Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonu

Oturum Başkanı;

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz (G.Ü. Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi Bölüm Bşk.)

Konuşmacılar;

Prof. Dr. İbrahim Bozkırlı ( G.Ü. Tıp Fakl. Öğrt. Üy)

Okt. İlhan Aksoy ( Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi Arş. Ve Uyg. Merkezi.Md. Yrd.)

AAUM, Tıbbiyelilerin Milli Mücadeledeki rollerini ortaya, TC’nin kuruluşundaki öncü faaliyetlerini ortaya çıkarmak, doktorlarımızın da vatan savunması ve ülke sorunlarıyla, son derece alakadar olduklarını göstermek amacıyla bu paneli düzenlemiştir.

 

10. Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2002,Yer: G.Ü. Mimar Kemaleddin Salonu

27 Mayıs 2002

Açılış Konuşmaları

Ömer İzgi ( TBMM Başkanı)

Prof. Dr. Ülker Akkutay ( G.Ü. Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Hale Şıvgın (Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi Arş. Ve Uyg. Merkezi Müdürü)

1. OTURUM

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Semih Yalçın ( G.Ü. Eğitim Bil. Ens. Müd. )

Yrd. Doç. Dr. Vahdet Keleşyılmaz (G.Ü. Fen-Edb. Fakl. Öğrt. Üy.)

Belgelerle Anadolu Kongreleri Öncesi Ülkenin Genel Durumu

Prof. Dr. Enver Konukçu ( Atatürk Ü. Atatürk İlk. İnkılap Tar. Ens. Müd.)

Erzurum ve Sivas kongreleri Günlerinde Ermeni Meselesi

Yrd. Doç. Dr. Osman Akandere ( Selçuk Ü.)

Atatürk’ün Askerlikten İstifası Öncesi ve Sonrası Kendisine Gösterilen Bağlılıklar

2. OTURUM

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Selahi Sonyel ( Near East Ü. İngiltere)

Prof. Dr. Mustafa Keskin (Erciyes Ü.)

Mustafa Kemal’in IX. Ordu Müfettişliğine Atanması ile Bu Görevinden Azledilmesi Arasında İstanbul Hükümeti İle Yaptığı Yazışmalar

Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ( 19 Mayıs Ü.)

Erzurum Kongresinin Mahalli Boyutu

Yrd. Doç. Dr. Ender Gökdemir ( Gazi Ü.)

Erzurum kongresinde Elviye-i Selase

3. OTURUM

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Reşat Genç (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Selahi Sonyel ( Near East Ü. İngiltere)

İngiliz Belgelerine Göre Erzurum ve Sivas Kongreleri

Prof. Dr. Yaşar Akbıyık ( Abant İzzet Baysal Ü. Rektörü)

Egemenliğin Anadolu’ya Geçişinde Kongrelerin Önemi

Doç. Dr. Mustafa Yılmaz ( Hacettepe Ü.)

Anadoluda’ki Hareketin İngiltere Açısından Görünüşü

28 Mayıs 2002

4. OTURUM

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Anıl Çeçen ( Ankara Ü.)

Prof. Dr. Refik Turan ( Gazi Ü.)

Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki Manda ve Himaye Tartışmaları

Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu ( Osman Gazi Ü.)

Sivas Kongresi Süresince Manda İstemi Tartışmalarına Örnekler

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz (G.Ü. Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi Bölüm Bşk.)

Vilayat-ı Şarkiyyede Milli Birlik ve Beraberliğin Sağlanması Hakkında Bir Rapor, Milli Birlik ve Beraberlik Faaliyetleri

Prof. Dr. Mehmet Saray ( İstanbul Ü.)

Milli Hakimiyeti Korumak İçin Diktatörlüğe Karşı Verdiği Mücadele

 5. OTURUM

Oturum Başkanı; Prof.Dr. Hale Şıvgın (Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi Arş. Ve Uyg. Merkezi Müdürü)

Prof. Dr. Mustafa Ekincikli ( Erciyes Ü.)

Milli Hakimiyet Sürecinde Milli İradenin Ortaya Çıkışı

Yrd. Doç. Dr. Öğ. Kd. Bnb. Ali Güler ( Kara Harp Okulu Öğr. Üy.)

Erzurum Kongresinin Türk Milli Birlik ve Bütünlüğü Bakımından Önemi

Prof. Dr. Ahmet Özgiray ( Ege Ü.)

Mustafa Kemal Paşa ve Sivas Halkı

 6. OTURUM

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman ( Gazi Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Nuri Yavuz ( Gazi Ü.)

Erzurum Kongresinin Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Necdet Hayta (Gazi Ü.)

Heyet-i Temsiliye

Doç. Dr. Mustafa Turan ( Afyon Kocatepe Ü.)

Atatürk ve Milli Bağımsızlık

29 Mayıs 2002

7. OTURUM

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Enver Konukçu ( Atatürk Ü. Atatürk İlkeleri İnkılap Tar. Ens. Müd.)

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ( G. Ü. Fen Edb. Fakl. Felsefe Böl. Başk.)

Erzurum ve Sivas Kongrelerinin Milli Birlik ve Milli Ruh Açısından Felsefi Bir Tahlil Denemesi

Prof. Dr. Anıl Çeçen ( Ankara Ü.)

Erzurum ve Sivas Kongrelerinin Günümüz Açısından Önemi

Dr. Derviş Kılıçkaya ( Hacettepe Ü.)

Sivas Kongresinin Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi

KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu

1. Prof. Dr. Anıl Çeçen

2. Prof. Dr. Enver Konukçu

3. Prof. Dr. Selahi Sonyel

4. Prof. Dr. Semih Yalçın

27-29 Mayıs 2002 tarihinde AAUM tarafından üç gün süren büyük bir sempozyum düzenlenmiştir. Bu sempozyuma yurt içinden ve dışından kendi sahalarında uzman 24 bilim adamı katılmıştır. Sempozyumda Milli Mücadelenin ve TC’nin temellerinin atıldığı Erzurum ve Sivas Kongreleri her yönüyle incelenmiş, değerlendirilmiş, günümüz açısından önemi dile getirilmiştir. Sempozyumun açılışı dönemin Meclis Başkanı Sn. Ömer İzgi tarafından yapılmıştır. Sempozyum süresince katılımcılar için bir takım sosyal etkinliklerin düzenlenmesi de ihmal edilmemiş ve AAUM’nin misyonuna yakışır bir organizasyon gerçekleştirilmiştir. Sempozyum sonucunda aldığımız tebrik ve teşekkür mesajları merkez olarak haklı gururumuzun ispatıdır. Ayrıca, sempozyum bildirileri kitap haline getirilmiş olup, basımı ve dağıtımı AAUM tarafından yapılmıştır.

11. Haziran 2002’de Web sitemiz hizmete girmiştir. (www.atatum.gazi.edu.tr)

AAUM 1987 yılında kurulmuş olması rağmen, bir web sitesi merkezimizin yoğun gayretleri sonucu ancak 2002’de hizmete girmiştir. Web sitesinde AAUM’nin kuruluşu, amacı, faaliyetleri, organları, yönetim kurulu ve ilgili linkler bölümleri hazırlanmıştır.

12. 23-26 Temmuz 2002 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsünce düzenlenen Uluslar arası Erzurum Kongresi Sempozyumuna Gazi Üniversitesi AAUM adına Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın “Erzurum Kongresi Sırasında Gelişen İç ve Dış Siyasi Olaylar” konulu tebliğ sunmuştur.

13. 11 Kasım 2002 tarihinde Balıkesir Üniversitesince Atatürk’ün ölümü münasebetiyle düzenlenen panele Gazi Üniversitesi AAUM adına Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın “Atatürk’ün Dış Politikası” konulu tebliği ile katılmıştır.

14. 25 Aralık 2002 tarihinde “Türk Anayasalarında Kanun-i Esasi” konulu panel, Yer: Hukuk Fakültesi Konferans Salonu

Başkan:

Prof. Dr. Atilla Özer

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ahmet Mumcu (Kanun-i Esasi’de Kurucu İktidarın Meşruiyeti Sorunu)

Prof. Dr. Hale Şıvgın ( Kanun-i Esasiye Geçiş Süreci)

Doç. Dr. Hasan Tunç ( Kanun-i Esasi’de Yasama Erki)

Anayasal hayat geçişimizin 126. Yıldönümü münasebetiyle AAUM tarafından “İlk Türk Anayasası Kanun-i Esasi” konulu panel düzenlenmiş ve bu panelde demokratik hayata geçişimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan Kanun-i Esasi irdelenmiştir.

15. 27 Aralık 2002 “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 83. Yılı Kutlamaları”

Program: ( Yer: Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu)

Seymen Gösterisi ( Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencileri)

Panel

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Şerif Aktaş

Konuşmacılar

Prof. Dr. Hakkı Acun

Yrd. Doç. Dr. Ahsen Turan

Yrd. Doç. Dr. Vahdet Keleşyılmaz

Konser ( Yer: Gazi Konser Salonu)

1. Bölüm

Armağan Elçi ( Kültür Bakanlığı Sanatçısı)

2. Bölüm

Necmettin Palacı ( Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Seymenleri)

Gülşen Kutlu ( TRT Sanatçısı)

AAUM, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 83. Yılı münasebetiyle bir dizi program düzenlenmiştir. Beden eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sunduğu Seymen gösterisi ile başlayan program Ankara konulu panel ile devam etmiştir. Panelde Prof. Dr. Hakkı Acun “Ankara Evleri ve Tarihi Mekanlar” konulu bir data Show sunmuştur. Aynı gün akşam Gazi Üniversitesi, Gazi Konser Salonunda öğrencilerimize Armağan Elçi tarafından bir konser verilmiş, Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Seymenleri, Ankara folklorundan örnekler sunmuşlardır. Programın sonunda TRT Sanatçısı Gülşen Kutlu bir konser vermiştir.

background image