Kütüphanemiz

 1. 373 Numaralı Ayntab Livası Mufassal Tahrir Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 2. 998 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü’l- Kadiriye Defteri I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 3. 387 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri I cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 4. 167 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili  Defteri I, cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 5. 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livaları İcmal Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, I Cilt
 6. 998 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü’l- Kadiriye Defteri II ,Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 7. 167 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili  Defteri II, cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 8. 387 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri II cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 9. 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livaları İcmal Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, II Cilt
 10. 111 Numaralı Kerkük Livası Mufassal Tahrir Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 11. Osmanlı Fermanları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 12. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, I Cilt
 13. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, II Cilt
 14. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – İngiliz İlişkileri (1894 – 1895) III T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006
 15. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – İngiliz İlişkileri (1894 – 1895) III T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006
 16. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – İngiliz İlişkileri (1894 – 1895) III T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006
 17. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – İngiliz İlişkileri (1894 – 1895) III T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006
 18. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,III Cilt
 19. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,IV Cilt
 20. Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916 – 1922). Başbakanlık Devlet Arşivleri 2003 ANKARA
 21. Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk(1916 – 1922), Başbakanlık Devlet Arşivleri, 2003 ANKARA
 22. Asılsız Ermeni İddiaları ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim İsmet BİNARK ATO 2002 ANKARA
 23. Sultan Sancar Türbesi TİKA, Ankara 2004
 24. Orta Asya’dan Esintiler, TİKA, Ankara 2003
 25. Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 26. Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 27. Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 28. Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 29. . Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri I Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 30. . Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri  II Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 31. Osmanlı belgelerinde Milli Mücadelede ve Mustafa Kemal Atatürk , Başbakanlık Devlet Arşivleri
 32. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, I,cilt
 33. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,II cilt
 34. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,III cilt
 35. Erken Dönemde Osmanlı Mimarisinde Yazı Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU TC Kültür Bakanlığı  2001 ANKARA
 36. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurtdışında Yayınlanmış  Kitaplar Bibliyografisi
 37.  İsmail Bey Gaspıralı İçin, Ankara 2004
 38. Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877 – 1914) Münir Süreyya Bey Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no53
 39. Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877 – 1914) Münir Süreyya Bey Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no53
 40. Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877 – 1914) Münir Süreyya Bey Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no53
 41. Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877 – 1914) Münir Süreyya Bey Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no53
 42. Ermeniler Tarfından yapılan katliam belgeleri (1914 – 1919) I Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no: 49
 43. Ermeniler Tarfından yapılan katliam belgeleri (1919-1921) II Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no:50
 44. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – Fransız İlişkileri ( 1879 – 1918) I Ankara 2002 Başbakanlık Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no: 58
 45. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – Fransız İlişkileri (1918 – 1919) II Ankara 2002 Başbakanlık Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no: 61
 46. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – Fransız İlişkileri ( 1920 – 1922) III Ankara 2002 Başbakanlık Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no:66
 47. Altın Arığ, Dr. Fatma Özkan, Ankara 1997
 48. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası,Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000
 49. . A Chronology of The Armenian Problem With a Bibliography (1878 – 1923) Recep Karacakaya, Ph.D.
 50. The Armenians Problem, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

51. Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bulgar İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

52.Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Belge Türkleri padişah El Yazıları ve Belge Resterasyonu, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü   

53. Osmanlı Arşivinde Bulunan Muahedenamelerden Örnekler, Başbakanlık Devlet Arşivleri

54. Belgelerle Osmanlı Türkistan İlişkiler, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2004

55. Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri,  Ankara 2004

56. Osmanlı Belgelerinde Kazan, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2005

57. Osmanlı Belgelerinde Kazan, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2005

58. The Anmenian Massacres in Otoman Turkey Guenter LEWY

59. The Anmenian Massacres in Otoman Turkey Guenter LEWY

60. Türkiye’de Amerikan Okulları, Doç. Dr. Süleyman Büyükkarcı

61. “Kemal Atatürk Nutuk 1919- 1927” 1997 ANKARA

62. “Kemal Atatürk Nutuk 1919- 1927” 1997 ANKARA

63. Birinci Dünya Savaşı Sırasında Taksim Anlaşmaları ve Sevr’e Giden Yol Ahmet Hursit TOLON

64. Atatürk ve Modern Türkiye AAM 2001 ANKARA

65. Kemal Atatürk  Nutuk ve Vesikalar, Atatürk Araştırma Merkezi, 1991

66. Türk İran İlişkileri Prof. Dr. Mehmet SARAY

67. Türk İran İlişkileri Prof. Dr. Mehmet SARAY

68. Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı, Başbakanlık Devlet Arşivleri

69. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI

70. Sofya Askeri Ataşesi Mustafa Kemal’in Raporları, Genel Kurmay Başkanlığı, 2007

71. Ufukların Efendisi Osmanlılar Jason Goodwin Sabah Kitapları 2. Baskı

72. Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadoluda Yunan Mezalimi I , Başbakanlık Devlet Arşivleri

73. Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadoluda Yunan Mezalimi II , Başbakanlık Devlet Arşivleri

74. Yunan Mezalimi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, I cilt

75. Yunan Mezalimi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, II cilt

76. Yunan Mezalimi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, IIIcilt

77. Bosna-Hersek Bibliyografsı I cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

78. Bosna-Hersek Bibliyografsı II cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

79. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914- 1918 Cilt IV Atase, 2006

80. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914- 1918 Cilt III Atase, 2006

81.Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VI Genel Kurmay 2006

82. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 CiltV ATASE 2006

83. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VIII Atase 2008

84. Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadoluda Yunan Mezalimi , Başbakanlık Devlet Arşivleri

85. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VII, ATASE 2007

86. Bonsak Hersek Bibliyografyası I , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

87. Bonsak Hersek Bibliyografyası II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

88. Balkanlar El Kitabı Cilt :1 Tarih, Karam&vadi 2006

89. Atatürk 4. Uluslar arası  Kongresi 1. Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi, 1999

90. Atatürk 4. Uluslar arası  Kongresi 2. Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi, 1999

91. Arşivcilik Bibliyografyası,  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü I, Cilt

92. Arşivcilik Bibliyografyası,  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü II Cilt

93. Arşivcilik Bibliyografyası,  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü III Cilt

94. Arşivcilik bibliyografyası I,cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

95.Arşivcilik bibliyografyası II cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

96. Arşivcilik bibliyografyası III cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

97. Arşiv Belgeleriyle Rum Faaliyetleri 1918-1922 Cilt 1, ATASE, 2009

98. Musul ve Kerkük İle ilgili Arşiv belgeleri, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Ankara 1993

99. Çevre Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1995

100. Basında Dış Türkler Bibliyografya VI, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

101. Basında Dış Türkler Bibliyografya VI, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

102. Biyografileriyle Ermeniler, , Kevork Pamukciyan, 2003

103. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, 1997

104. Irak Türkleri Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1994

105. Türkiye-Avrupa Topluluğu Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1990

106. Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası I, cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1992

107. Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası II, cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1992

108. Ermeni Mezalimi IV Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1998

109.Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

110. 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı ,Tika

111. Türkmenistan’ın Ekonomik Atlası, Prof. Dr. Mesut Elibüyük, Arş. Gör. Gurbanmurat Altıbayev

112. Yeniden Doğuş, Türk Kurtuluş Savaşı”. İbrahim ARTUÇ  Kastaş Yayınları I 2001 İSTANBUL

113. Yeniden Doğuş, Türk Kurtuluş Savaşı”. İbrahim ARTUÇ  Kastaş Yayınları II 2001 İSTANBUL

114. . Dünden Bugüne Başbakanlık 1920-2004 Ankara 2004, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

115.  Dünden Bugüne Başbakanlık 1920-2004 Ankara 2004, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

116. Efsane ve Gerçekler Türk ve Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, 2000

117. Efsane ve Gerçekler Türk ve Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, 2000

118. “Avrupa’da Türk İzleri” Atlan ARASLI  I  TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

119. “Avrupa’da Türk İzleri” Atlan ARASLI  II TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

120. Altaylardan Tuna Boyu’na Türk Dünyası’nda  Ortak Yanışlar (Motifler)  Neriman GÖRGÜNAY – KIRZIOĞLU TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

121.Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni Mezalimi I, Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri. Ankara 1995

122. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni Mezalimi II, Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri. Ankara 1995

123. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni Mezalimi III, Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri. Ankara 1997

124. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni Mezalimi IV, Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri. Ankara 1998

125. Ege sorunu Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1997

126. Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını” Zekai GÜNER Orhan KABATAŞ 1990 ANKARA

127. Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını” Zekai GÜNER Orhan KABATAŞ 1990 ANKARA

128. 10. Askeri Tarih Sempozyumu Bildirirleri Ankara, Genelkurmay 2006

129. Tasvir-i Efkar Gazetesi (1278/1862 – 1286/1869) T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Necdet Hayta

130. Osmanlı Arşiv Rehberi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul 2000

131. Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları Alptekin MÜDERRİSOĞLU, Ankara 1990

132. . Süheyl ü Nev- Bahar  Cem DİLGİÇ, Ankara 1991

133. .Türkiye ve Yakın Komşuları  Atatürk Arş. Merkezi Mehmet SARAY

134. 1. Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri cilt 1 ATASE, Ankara, 2009

135.1. Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri cilt 2 ATASE, Ankara, 2009

136. 1. Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri cilt 3 ATASE, Ankara, 2009

137. İbn-ür Refik Ahmet NURİ  Sekizinci Mehmed Rebi Hatemi BARAZ I

138. İbn-ür Refik Ahmet NURİ  Sekizinci Mehmed Rebi Hatemi BARAZ II

139. İbn-ür Refik Ahmet NURİ  Sekizinci Mehmed Rebi Hatemi BARAZ III

140. Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Atatürk Araştırma merkezi, 1991

141. Kemal Atatürk Nutuk  Vesikalar, Atatürk Araştırma merkezi, 1991

142. .Mustafa Kemal Atatürk Nutuk 1919- 1927 , Atatürk Araştırma merkezi, 2002

143. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk 1919- 1927 , Atatürk Araştırma merkezi, 2002

144. Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Ankara 2000

145. Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2000

146. Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2000

147. Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları Afet İNAN 2000 ANKARA

148. Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları Afet İNAN 2000 ANKARA

149. Atatürk, Jorge Blanko Villata

150. I. Milli Arşiv Şurası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 20-21 Nisan 1998 Ankara

151. 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum 1. Uluslarası Sempozyumu ( 23 – 25 Temmuz 2002 Erzurum) Atatürk Araştırma Merkezi 2002

152. Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2006

153. Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi  ATASE 2005

154. Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar Prof.Dr. Reşat Genç Ankara 2005

155. Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadoluda Yunan Mezalimi , Başbakanlık Devlet Arşivleri

156. Belgelerde Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bulgar İlişkileri (1913-1938) 2002 ANKARA

157. Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul 1994

158. Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Dil Kültür Eğitim, Gazi Üniversitesi, Ankara 2007

159. Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Dil Kültür eğitim Gazi Üniversitesi

160.  Kıbrıs’ta Rum-Yunan Saldırıları ve Soykırım, Yrd. Doç. Dr. Vehbi Zeki Serter, Genelkurmay ATASE Ankara 2008

161. Edebiyat Dünyası ve Atatürk Önder GÖÇGÜN 1995 ANKARA

162. Kastamonu Jurnal defteri II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2006

163. Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri Ali Sinan BİLGİLİTC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

164. İzmir’de  Eğitim ve Eğitimciler (1850 – 1950)  Sadiye TUTSAK TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

165. Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye Yrd. Doç. Dr. Ömer Osman UMAR

166. Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu 22-24 Mayıs 2008, Erciyes Üniversitesi Yayınları Cilt 1

167. Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu 22-24 Mayıs 2008, Erciyes Üniversitesi Yayınları Cilt 2

168. Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu 22-24 Mayıs 2008, Erciyes Üniversitesi Yayınları Cilt 4

169. Yeni Anayasalar Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Eren, Alesker Aleskerli

170. Lozan Barış Konferansı İlhan TURAN

171. Türk Yurdu Tarihin aynası Yusuf Akçura Tutibay 1. cilt ( 1-2) 1911-1912

172. Türk Yurdu Ahmed Mithat Efendi Tutibay 2. cilt (3-4) 1912-1913

173. Türk Yurdu Gaspıralı İsmail Bey Tutibay 3. cilt (5-6) 1913-1914

174. Türk Yurdu Balkan Harbinde Hlal-i Ahmer Hemşireleri Tutibay 4. cilt (7-8-9) 1914-1916

175. Türk Yurdu Ahmed Ağaoğlu Tutibay 5.cilt (10-11) 1916-1917

176. Türk Yurdu celal Sahir 6.cilt Tutibay (12-13) 1917

177. Türk Yurdu Tutibay İstanbul Türk Ocakları 7. cilt (14) 1918

178. . Türk Yurdu Tutibay Ziya Gökalp 8. cilt (15) 1924-1925

179. Türk Yurdu Tutibay Ayaz İshaki 9. cilt (16) 1925

180. . Türk Yurdu Tutibay W. Radloff 10. cilt (17) 1925-1926

181. . Türk Yurdu Tutibay Thomsen 11.Cilt (18) 1926

182. Türk Yurdu Tutibay Ahmet Hikmet 12. cilt (19-20) 1927-1928

183. . Türk Yurdu Tutibay Gazi Mustafa Kemal 13.cilt (21) 1928

184. Türk Yurdu Tutibay Necib Asım 14. cilt (22) 1928

185. Türk Yurdu Tutibay Mehmet emin 15.cilt (23) 1929

186. . Türk Yurdu Tutibay Hamdullah Suphi 16.cilt (24) 1929-1930

187. Türk Yurdu Tutibay Von Le Coq 17. cilt (25) 1930-1931

188. Türkiye Günlüğü Sayı 26 Ocak Şubat 1994

189. Türkiye Günlüğü Sayı 21 Kış 1992

190.  Türkiye Günlüğü Sayı 24 Güz 1993

191. Türkiye Günlüğü Sayı 25 Kış 1993

192. Türkiye Günlüğü Sayı 79. Kış 2004

193. Türkiye Günlüğü Sayı 52 Eylül Ekim 1998

194. Türkiye Günlüğü sayı 31 Kasım aralık 1994

195. Türkiye Günlüğü Sayı 27 Mart Nisan 1994

196. Türkiye Günlüğü Sayı 53 Kasım Aralık 1998

197. Türkiye Günlüğü Sayı 55 Mart Nisan 1999

198. Türkiye Günlüğü Sayı 43 Kasım Aralık 1996

199. Türkiye Günlüğü Sayı 38 Ocak Şubat 1996

200. Türkiye Günlüğü Sayı 37 Kasım aralık 1995

201. Türkiye Günlüğü Sayı 29 Temmuz ağustos 1994

202. Türkiye Günlüğü Sayı 40 Mayıs Haziran 1996

203. Türkiye Günlüğü Sayı 46 Yaz 1997

204. Türkiye Günlüğü Sayı 30 Eylül Ekim 1994

205. Türkiye Günlüğü Sayı 89 Yaz 2007

206. Türkiye Günlüğü Sayı 88 Bahar 2007

207. Türkiye Günlüğü Sayı 86 Güz 2006

208. Türkiye Günlüğü Sayı 34 Mayıs Haziran 1995

209. Türkiye Günlüğü Sayı 82 Güz 2005

210. Türkiye Günlüğü Sayı 80 Bahar 2005

211. Türkiye Günlüğü Sayı 54 Ocak Şubat 1999

212. Türkiye Günlüğü Sayı 56 Yaz 1999

213. Türkiye Günlüğü Sayı 35 Temmuz Ağustos 1995

214. Türkiye Günlüğü Sayı 39 Mart Nisan 1996

215. Türkiye Günlüğü Sayı 44 Ocak Şubat 1997

216. Türkiye Günlüğü Sayı 49 Ocak Şubat 1998

217. Türkiye Günlüğü sayı 57 Eylül Ekim 1999

218. Türkiye Günlüğü Sayı 84 Bahar 2006

219. Türkiye Günlüğü Sayı 87 Kış 2006

220. Türkiye Günlüğü Sayı 81 Yaz 2005

221. Türkiye Günlüğü Sayı 85 Yaz 2006

222. Türkiye Günlüğü Sayı 41 Temmuz Ağustos 1996

223. Türkiye Günlüğü Sayı 42 Eylül Ekim 1996

224. Türkiye Günlüğü Sayı 59 Ocak Şubat 2000-02

225. Türkiye Günlüğü Sayı 63 kasım aralık 2000-05

226. Türkiye Günlüğü Sayı 64 Kış 2001-01

227. Türkiye Günlüğü 2004 Sayı 78 Güz 2004

228. Türkiye Günlüğü Sayı 67 2001-04

229. Türkiye Günlüğü Sayı 66 2001-03

230. Türkiye Günlüğü Sayı 76 Bahar 2004

231. Türkiye Günlüğü sayı 65 Bahar 2001-02

232. Türkiye Günlüğü Sayı 60 Mart Nisan 2000-03

233. Türkiye Günlüğü Sayı 61 Yaz 2000-04

234. Türkiye Günlüğü sayı 77 Yaz 2004

235. Stratejik Analiz Sayı 3 Temmuz 2000 ASAM

236. Stratejik Analiz Sayı 2 Haziran 2000 ASAM

237. Stratejik Analiz Sayı 20 Aralık 2001 ASAM

238. Stratejik Analiz Sayı 19 Kasım 2001 ASAM

239. Stratejik Analiz Sayı 18 Ekim 2001 ASAM

240. Stratejik Analiz Sayı 17 Eylül 2001 ASAM

241. Stratejik Analiz Sayı 16 Ağustos 2001 ASAM

242. Stratejik Analiz Sayı 15 Temmuz 2001 ASAM

243. Stratejik Analiz Sayı 14 Haziran 2001 ASAM

244. Stratejik Analiz Sayı 13 Mayıs 2001 ASAM

245. Stratejik Analiz Sayı 12 Nisan 2001 ASAM

246. Stratejik Analiz Sayı 11 Mart 2001 ASAM

247. Stratejik Analiz Sayı 8 Aralık 2000 ASAM

248. Stratejik Analiz Sayı 7 Kasım 2000 ASAM

249. Stratejik Analiz Sayı 5 Eylül 2000 ASAM

250. Stratejik Analiz Sayı 4 Ağustos 2000 ASAM

251. Stratejik Analiz Sayı 30 Ekim 2002 ASAM

252. Stratejik Analiz Sayı 29 Eylül 2002 ASAM

253. Stratejik Analiz Sayı 28 Ağustos 2002 ASAM

254. Stratejik Analiz Sayı 27 Temmuz 2002 ASAM

255. Stratejik Analiz Sayı 25 Mayıs 2002 ASAM

256. Stratejik Analiz Sayı 24 Nisan 2002 ASAM

257. Stratejik Analiz Sayı 22 Şubat 2002 ASAM

258. Stratejik Analiz Sayı 21 Ocak 2002 ASAM

259. Stratejik Analiz . Sayı 70 Şubat 2006 Asam

260. Stratejik  Analiz Sayı 73 Mayıs 2006 Asam

261. Stratejik  Analiz Sayı 7  Haziran 2006 Asam

262. Stratejik  Analiz Sayı 71 Mart 2006 Asam

263. Stratejik Analiz Sayı 46 Şubat 2004 ASAM

264. Stratejik Analiz Sayı 45 Ocak 2004 ASAM

265. Stratejik Analiz Sayı 50 Haziran 2004 ASAM

266. Stratejik Analiz Sayı 49 Mayıs 2004 ASAM

267. Stratejik Analiz Sayı 48 Nisan 2004 ASAM

268. Stratejik Analiz Sayı 61 Mayıs 2005 ASAM

269. Stratejik Analiz Sayı 57 Ocak 2005 ASAM

270. Stratejik Analiz Sayı 58 Şubat 2005ASAM

271. Stratejik Analiz Sayı 59 Mart 2005 ASAM

272. Stratejik Analiz Sayı 60 Nisan 2005 ASAM

273. Stratejik Analiz Sayı 34 Şubat 2003 ASAM

274. Stratejik Analiz Sayı 53 Eylül 2004 ASAM

275. Stratejik Analiz Sayı 54 Ekim 2004 ASAM

276. Stratejik Analiz Sayı 55 Kasım 2004 ASAM

277. Stratejik Analiz Sayı 56 Aralık 2004 ASAM

278. Stratejik Analiz Sayı 31 Kasım 2002 ASAM

279. Stratejik Analiz Sayı 32 Aralık 2002 ASAM

280. Stratejik Analiz Sayı 33 Ocak 2003 ASAM

281 Stratejik Analiz Sayı 43 Kasım 2003 ASAM

282. Stratejik Analiz Sayı 44 Aralık 2003 ASAM

283. Stratejik Analiz Sayı 45 Ocak 2004 ASAM

284. Stratejik Analiz Sayı 52 Ağustos 2004 ASAM

285. Stratejik Analiz Sayı 33 Ocak 2003 ASAM

286. Stratejik Analiz Sayı 39 Temmuz 2003 ASAM

287. Stratejik Analiz Sayı 40 Ağustos 2003 ASAM

288. Stratejik Analiz Sayı 41 Eylül 2003 ASAM

289. Stratejik Analiz Sayı 42 Ekim 2003 ASAM

290. Stratejik Analiz Sayı 36  Nisan 2003 ASAM

291. Stratejik Analiz Sayı  37 Mayıs 2003 ASAM

292. Stratejik Analiz Sayı 38 Haziran 2003 ASAM

293. Avrasya Bülteni Temmuz 2007 Sayı 59

294. Avrasya Bülteni Mayıs 2007 Sayı 57

295. Avrasya Bülteni Nisan 2007 Sayı 56

296. Avrasya Bülteni Haziran 2007 Sayı 58

297. Arşiv Dünyası, Aralık 1999 sayı 1, Türk Arşivciler Derneği

298. Arşiv Dünyası, Ekim 2003 sayı 2, Türk Arşivciler Derneği

299. Arşiv Dünyası, Nisan Mayıs 2004 sayı 3, Türk Arşivciler Derneği

300. Arşiv Dünyası, Ağustos Eylül 2004, sayı 4, Türk Arşivciler Derneği

301. Arşiv Dünyası, Ocak 2005 sayı 5, Türk Arşivciler Derneği

302. Arşiv Dünyası, Haziran 2005 sayı 6, Türk Arşivciler Derneği

303. 1935 Atatürk ve İsmet İnönü karakalem portre çalışmaları

304. First Business Sayı 6 Ocak Şubat 2007

305. Bilim ve aklın Aydınlığında Eğitim MEB yıl 7 sayı 80-81 ekim-kasım 2006 

306. Bilim ve aklın Aydınlığında Eğitim MEB yıl 7 sayı 80-81 ekim-kasım 2006 

307. Milli Saraylar Sayı 4 TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı

308. 2004 Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu

309. Tarih Dergileri (1910-2010) Oğuz Çetinoğlu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı  Tarih ve Kültür Dergisi

310. Türk dünyası Yüce Erek Yıl:8 Sayı:40 Mart 2007

311. Parlamento Dergisi Temmuz 2005

312. Aktüel Dergisi 30 Ağustos – 5 Eylül 2005

313. Sanatta Türk – Türkmen Dostluğu Tika03-15 Mayıs 2005

314. Tika I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 2004

315. Günümüz Tataristan’ının Sosyal ve Kültürel Yapısı, Ankara 2003

316. Arşiv Dünyası, Haziran 2006,  sayı 8, Türk Arşivciler Derneği

317. Arşiv Dünyası, Ocak 2007 , sayı 9, Türk Arşivciler Derneği

318. Ankara Çalışmaları  Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

319. Ankara Çalışmaları  ABD İngiltere İlişkileri: Özel Bir İlişki Sedat LAÇİNER

320. Ankara Çalışmaları  İngiltere, Terör Kuzey İrlanda  Sorunu ve İnsan Hakları Dr. Sedat LAÇİNER

321. Ankara Çalışmaları 21. Yüzyılda Türkiye’nin Sosyo- Ekonomik Manzarasına Bakış ve Çözüme Katkılar Şaban Gülbahar Ağustos 2001

322. Ankara Çalışmaları Stratejik  Düşüncenin Sivil ve Askeri Hayatta Kullanılması Muzaffer ÖZDAĞ  Kasım 2000

323. Stratejik Öngörü 2023 Balkanlar 2006 Asam 2006 Erhan Türbedar

324. Stratejik Öngörü 2023  Küresel Güvenlik Gelişmeleri ve Öngörüler Asam 2006 Yılmaz Aklar

325. Stratejik Öngörü 2023 Güney Kafkasya Asam 2006 Kamil Ağacan

326. Stratejik Öngörü 2023 Asya Pasifik ve Çin Asam 2006 Bahadır Pehlivantürk

327. Stratejik Öngörü 2023 Rusya Federasyonu Asam 2006 İlyas Kamalov

328. Stratejik Öngörü 2023 Ermeni Sorunu ve Türkiye- Ermenistan İlişkileri Asam 2006 Ömer Engin Lütem

329. Stratejik Öngörü 2023 Yeni Büyük Oyun ve Orta Asya Asam 2006 Gökçen Oğan

330. Stratejik Öngörü 2023 İnsanlığa Karşı Suçlar Asam 2006 Sevin Elekdağ

331. Stratejik Öngörü 2023 Suriye Arap Cumhuriyeti Asam 2006 Oytun Orhan

332. Stratejik Öngörü 2023 Avrupa Birliği Asam 2006 Deniz Altınbaş

333. Stratejik Öngörü 2023 Avrupa Kimliği Asam 2006 Deniz Altınbaş

334. Stratejik Öngörü 2023  Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği Asam 2006 Hasan Kanbolat

335. Stratejik Öngörü 2023  Türkiye Vizyonu Asam 2006 Yaman Başkut

336. Stratejik Öngörü 2023  Kıbrıs Sorunu ve Türkiye- AB İlişkilerinde Kıbrıs Engeli Asam2006 Sema Sezer

337. Stratejik Öngörü 2023 Irak Federal Cumhuriyeti Asam 2006 Mazin Hasan

338. Stratejik Öngörü 2023 Mısır Arap Cumhuriyeti Asam 2006 Shadan Yaseen

339. Türkiye günlüğü Sayı 74 2003

340. Türkiye Günlüğü Sayı 73 2003

341. Türkiye Günlüğü Sayı 72 2003

342. Türk Dili  Sayı 658 Ekim 2006

343. Türk Dili  Sayı 659 Kasım 2006

344. Türk dili sayı 660 Aralık 2006

345. Türk Dili Dergisi Sayı 652 Nisan 2006

346. Türk Dili Sayı 651 Mart 2006

347. Türk Dili Temmuz 2005 Sayı 643

348. Türk Dili Ağustos 2005 Sayı 644

349. Türk Dili Haziran 2005 Sayı 642

350. Türk Dili Dergisi sayı 656 Ağustos 2006

351. Türk Dili  Atatürk  Türk Dili ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni “ Ulusal Kültürde Uyanış ve Atatürk” sayı:655 Temmuz 2006

352. Türk Dili Dergisi sayı 653 Mayıs 2006 Türk Dil Kurumu

353. Türk Dili Mayıs 2005 Sayı 641

354. Türk Dili Nisan 2005 Sayı 640

355. Türk Dili Mart 2005 Sayı 639

356. Türk Dili  Şubat 2005 Sayı 638

357. Türk Dili Ocak 2005 Sayı 637

358. Türk Dili Ve edebiyat dergisi sayı 668 8/2007

359. Türk Dili Dergisi Sayı 670 10/2007

360. Türk dili Dergisi Sayı:664 4/2007TDK

361. Türk Dili dergisi Sayı:662 2/2007

362. Türk Dili Sayı 661 1/2007 Türk dil Kurumu

363. Türk Dili Dergisi Sayı 674, Şubat 2008 TDK

364. Türk Dili Dergisi Sayı 673, Ocak 2008 TDK

365. Türk Dili Dergisi Sayı 663, 3/2007 Tdk 2007

366. Türk Dili Dergisi Sayı 671 11/2007 TDK

367. Türk Dili Dergisi Sayı 672, 12/2007 TDK

368. Türk Dili Aralık 2003 Sayı 624

369. Türk Dili Kasım 2003 Sayı 623

370. Türk Dili  sayı 650 şubat 2006 Türk Dil Kurumu

371. Türk Dili Sayı 667 7/2007 TDK

372. Türk Dili Dergisi Sayı 675, Mart 2008 TDK

373. Armenian Issue Mecbure Eroğlu KÖKSAV Ankara 1999

374. Armenian Issue Mecbure Eroğlu KÖKSAV Ankara 1999

375. Armenian Issue Mecbure Eroğlu KÖKSAV Ankara 1999

376. The Massacres the Armenians Committed II Adana Province and the French – Armenian Relations Yusuf Ziya Bildirici KÖKSAV Ankara 1999

377. The Massacres the Armenians Committed II Adana Province and the French – Armenian Relations Yusuf Ziya Bildirici KÖKSAV Ankara 1999

378. The Massacres the Armenians Committed II Adana Province and the French – Armenian Relations Yusuf Ziya Bildirici KÖKSAV Ankara 1999

379. The Massacres the Armenians Committed II Adana Province and the French – Armenian Relations Yusuf Ziya Bildirici KÖKSAV Ankara 1999

380. Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk – İtalyan İlişkileri Prof. Dr. Hale ŞIVGIN

381. Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk – İtalyan İlişkileri Prof. Dr. Hale ŞIVGIN

382. Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk – İtalyan İlişkileri Prof. Dr. Hale ŞIVGIN

383. Stratejik Araştırmalar Dergisi Sayı 6 Aralık 2005  Genel Kurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları

384. Stratejik Araştırmalar Dergisi Sayı 5 Temmuz 2005  Genel Kurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları

385. Stratejik Araştırmalar Dergisi Sayı 6 Şubat 2006 ATASE

386. Stratejik Araştırmalar Dergisi Temmuz 2006 Yıl 4 Atase

387. 800.Doğum Yıldönümü Anısına Hacı Bektaş Veli, Gazi Üniversitesi, 2009

388. Bingöl, Muş/Varto Yörelerinde Ocaklar, Oymaklar ve Boylarla İlgili Araştırma Sonuçları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara 2010

389. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi Sayı: 55, Yaz 2010

390. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Kızıldeli Özel Sayısı 53. sayı, kış, 2010

391. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Bahar 2009, sayı 50

392. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli , Bahar, Sayı 54, 2010

393. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş veli Araştırma Dergisi  Güz 2006/39

394. Türk Kültürü ve hacı Bektaş veli Araştırma dergisi Güz 2006/39

395. Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi 41.sayı

396. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Güz 2000/15

397. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Güz 2000/15

398. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş veli Araştırma Dergisi 49. sayı kış, 2009

399. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Yaz 2001/18

400. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Yaz 2001/18

401. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi sayı 21

402. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi sayı 21

403. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Güz 2001 Sayı 19

404. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Güz 2001 Sayı 19

405. Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat- ı Ayniye Hacı Bektaşı Veli – G.Ü.H.A.M.

406. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi 43. Sayı Güz

407. Türk Kültürü ve Hacı bektaş Veli Dergisi 42. sayı

408. Türk Kültürü ve hacı Bektaş veli Araştırma dergisi güz 2006/40

409. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi 46. sayı Yaz 2008

410. Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi2003 / 28

411. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi yaz 2006/38

412. CTAD, Hacettepe Üniversitesi, Yıl 5, Sayı 9, Bahar 2009

413. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü yıl:3 sayı:5 Bahar 2007

414. CTAD Yıl:3 Sayı 5 Bahar 2007 Hacettepe Üniversitesi

415. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıl 2, Sayı 3,Bahar 2006

416. CTAD yıl:2 sayı:3 Bahar 2006  Hacettepe Üniversitesi

417. Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve  Cumhuriyet Tarihi Öğretimi Dr. Yasemin Doğaner 2006 Hacettepe Üniversitesi

418. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü yıl 4, sayı 8, güz 2008

419. Hacettepe Üniversitesi Türk Eğitimi Sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi ( 10 - 11 Kasım 2005)

420. CTAD, Yıl 5, sayı 10, Güz 2009, Hacettepe Üniversitesi

421. .Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD Yıl1 Sayı 2 Güz 2005 Hacettepe Üniversitesi

422. CTAD yıl:2 sayı:4 Güz 2006  Hacettepe Üniversitesi

423. CTAD Yıl 2, sayı 4, Güz 2006 Hacettepe Üniversitesi

424. CTAD Yıl 6, sayı 11 Bahar 2010, Hacettepe Üniversitesi

425. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi  Hacettepe Dergisi yıl 1 sayı 1 bahar 2005

426. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinde Yöntem arayışları Hacettepe Yayınları

427. Atatürk’ten Günümüze Türkiye Ekonomisi Hacettepe Yayınları

428. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Ocak 2005 Sayı 1  Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi

429. Fırat Üniversitesi Mısır Salnamesi 1871 Prof. Dr. Mustafa Öztürk

430. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Temmuz 2005 sayı 2

431.Fransızlara Nazaran Suriye ve Kilikya Muharebatı, Prof. Dr. Erdal Açıkses, Elazığ 2010

432. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi Ocak 2009,  Fırat Üniversitesi, Elazığ 2010

433. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi Temmuz 2008,  Fırat Üniversitesi, Elazığ 2010

434. Amerika’nın 100 Yıllık Ortadoğu Hayali Chester Projesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2010

435. Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hal, Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, ATASE, Ankara 2010

436. Atatürk /1 ATASE

437. Atatürk/II ATASE 2006

438. XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk – Bulgar Askeri – Siyasi İlişkileri Genel Kurmay Basımevi 2005

439. Atatürk’ün Not Defterleri I, Genel Kurmay Başkanlığı, 2004

440. Atatürk’ün Not Defteri VI ATASE Ankara 2005

441. Atatürk’ün Not Defteri –V Genel Kurmay  Basımevi 2005

442. Türk  İstiklal Harbi’ne Katılan Alay ve Tugay Komutanlarının Biyografileri Cilt II, Atatse, Ankara, 2010

443. Türk İstiklal Harbi’ne Katılan Alay ve Tugay Komutanlarının Biyografileri Cilt I, Atatse, Ankara, 2010

444.11. Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri II, XVIII. Yüzyıldan Günümüze Orta Doğu’daki Gelişmelerin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri (04-05 Nisan 2007 İstanbul)

445. 11. Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri I, ATASE Ankara, 2007

446. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Alt Yapısı ATASE

447. Atatürk’ün Not Defterleri IX, Genelkurmay ATASE Ankara 2008

448. Mustafa Kemal Atatürk”ün Sofya Askeri Ataşeliğinin Türk- Bulgar İlişkilerine  Yansımaları (1913-1938)  Esra Sarıkoyuncu Değerli ATASE 2006

449. Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2007, Atase

450. Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2004 Genel Kurmay Başkanlığı

451. Atatürk  Haftası Armağanı Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları 2005

452. Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Genel Kurmay Başkanlığı

453. Atatürkçülük Konferansları 1 Genel Kurmay Başkanlığı

454. Geçmişten Günümüze Türk-Afgan İlişkileri, ATASE, 2009

455. Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1871-1876), Dr. Uğur Ünal, Genelkurmay ATASE Ankara 2008

456. Mütareke Döneminde İstanbul Rumları Dr. Hülya Toker Atase 2006

457. Türk Tarihi İçinde Atatürk ve Cumhuriyet Genel Kurmay Başkanlığı

458. .Ermeni Komitelerinin Amaçları ve İhtilal Hareketler  Genel Kurmay Başkanlığı

459. Bosna’da Türk Kültürünün İzleri Şenol Alparslan ATASE 2006

460. Milli Mücadelede Karadeniz Bölgesine Yönelik İngiliz Faaliyetleri Doç. Dr. Mehmet Okur, ATASE, Ankara 2006

461. Gördüklerim Yaşadıklarım Yarbay (Lt.Col) Tverdohlrbov Genelkurmay 2007 Ankara

462. Kıbrıs’ta Rum Katliamları , Mehmet Remzi Gökhan, Genelkurmay ATASE Ankara 2008

463. Vatandaşlık bilgisi, Atase, 2009, Ankara

464. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi ATASE Yıl 4 Şubat Sayı 7

465. Çanakkale Savaşı Anıtları ve Şehitlikleri Genelkurmay Ankara 2007

466. Atatürkçü Düşünce Sistemi ATASE

467. Düşünce ve Davranışları İle Atatürk Genel Kurmay Başkanlığı

468. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 2010, ATASE

469. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi , 30. Tümen Sarıkamış Harekatı Ceridesi, ATASE, 2010

470. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Ağustos 2003 Sayı 2 ATASE

471. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Şubat 2003 Sayı 1 ATASE

472. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Şubat 2005 Sayı 5 ATASE

473. Askeri Tarih belgeleri Dergisi Ekim 2006 Yıl:55 Sayı:119 ATASE

474. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Nisan 2007, Yıl 56, Sayı 120, ATASE

475. Büyük Taaruzun 85.inci Yıl Dönümü Anısını  ATASE Yıl 5, Ağustos 2007 Sayı 10

476. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Şubat 2004 Sayı 3 ATASE

477. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Ağustos 2004 Sayı 4 ATASE

478. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Yıl 4  Ağustos 2006 Sayı 8 Atase

479. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, sayı 2 Temmuz 1998

480. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, sayı 2 Temmuz 1998

 481. Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı:21 bahar Selçuk Üniversitesi

482. XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı Fatma Afyoncu

483. Türk – Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması. TİKA  2005

484. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi Projesi Çevre ve Katı Atık Yönetimi Eğitim Semineri 21-29 Mayıs 1996 İzmir Bildiriler, TİKA 1996

485. Avrasya Etüdleri 29-30/2006 TİKA

486. Eurasian Studies 17 Spring Summer 2000 TİKA

487. Avrasya Etüdleri Tika 17 İlkbahar Yaz 2000

488. Eurasian studies Tica Summer 2001

489. Avrasya Etüdleri Tika 21 Kış 2001

490. Eurasian studies 22 Spring 2002

491. Avrasya Etüdleri Tika 22 Bahar 2002

492. Eurasian studies Tica 23 Summer Autumn 2002

493. Avrasya Etüdleri Tika 23 Sonbahar Yaz 2002

494. Avrasya Etüdleri Tika 24 İlkbahar Yaz 2003

495. Avrasya Etüdleri Tika 25 Sonbahar Kış 2003

496. Avrasya Etüdleri Tika 13 İlkbahar 1998

497. Avrasya Etüdleri Tika 14 Yaz sonbahar 1998

498. Eurasian Studies Tica 15 Summer 1999

499. Avrasya Etüdleri Tika 16 Sonbahar Kış 1999 

500. Avrasya Etüdleri 27-28 Sonbahar Kış 2005

501. Eurasian Studies Tica 21 Winter 2002

502. Avrasya Etüdleri Yaz 2001

503. Türkçülük ve İslamiyet Toplu Eserler 1 Muzaffer ÖZDAĞ

504. Atatürk ve Türk Milliyetçiliği  Toplu Eserler 2Muzaffer ÖZDAĞ

505. Örtülü İstila ve Psikolojik Savaş Toplu Eserler-3 Muzaffer ÖZDAĞ

506. Türk Aleviliğinin Yükselişi Muzaffer ÖZDAĞ  Avrasya Bir Vakfı Yayınları

507. Avrasya Dosyası ABD Özel ASAM

508. Avrasya Dosyası Yeniden Yapılan Ortadoğu Özel  ASAM

509. Avrasya Dosyası Enerji Özel ASAM

510. Avrasya Dosyası Kazakistan Kırgızistan Özel ASAM

511. Avrasya Dosyası Özbekistan Özel ASAM

512. Avrasya Dosyası Türkmenistan Özel ASAM

513. Avrasya Dosyası Güvenlik Bilimleri Özel ASAM

514. Avrasya Dosyası Küresel Değerlendirme Özel ASAM           

515. Avrasya Dosyası Jeopolitik Özel ASAM

516. Avrasya Dosyası BM Özel ASAM

517. Avrasya Özel Azerbaycan Özel ASAM

518. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi, Yıl 1/2002

519. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi, Yıl 1/2002 Sayı 2

520. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi, Yıl 2/2003 Sayı 3

521. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi, Yıl 2/2003 Sayı 4

522. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi Yıl 3/2004 Sayı 5

523. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi Yıl 3/2004 Sayı 6

524. Uluslar arası Suçlar ve Tarih Sayı  1, ASAM

525. Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılı Armağanı, Ankara 1998, Gazi Üniversitesi

526. Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılı Armağanı, Ankara 1998, Gazi Üniversitesi

527. 1. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu Bildirileri Kitabı 21-22 Mayıs 2003 GÜDAK

528. Üniversite Gençliği 2001

529. . Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Türkiye’de Değişim Sempozyumu 6-9 Aralık 2010, Gazi Üniversitesi

530. GEFAD Prof. Dr. Reşat Genç, Özel Sayı 1,Temmuz 2009

531. Atatürk’ün İslama Bakışı Atatürk Araştırma Merkezi

532. Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası  Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL

533. Atatürk ve Çağdaşlaşma Atatürk Araştırma Merkezi

534. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri Yrd. Doç. Dr. Zekai GÜNER

535. Milli Mücadelenin 80. Yıl dönümünde Atatürk ve T.C. Panel ve Konferansları

536. The Principles of Turkish Administration And Their Impact on the lives of non – Muslim   Peoples: The Armenians as a case study Prof. Dr. Mehmet SARAY

537. Musul Meselesi Askeri Yönden Çözüm Arayışı Dr. Zekeriya TÜRKMEN

538. Karabağ sorunu kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti Prof. Dr. Aygün ATTAR

539. Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni  Siyaseti Atatürk Araştırma Merkezi Prof. Dr. Aygün Atar

540. Atatürk Konferansları (1999 yılı Yurt içi ) 1998 ANKARA

541. Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK

542. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt 20 Kasım 2004 Sayı 60

543. Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998

544. Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998

545. Türkiye’nin Nato’ ya Girişi Prof. Dr. Mehmet SARAY 

546. Türkiye’nin Nato’ ya Girişi Prof. Dr. Mehmet SARAY 

547. Türkiyeyi Laikleştiren Yasalar 3 Mart 1924 Tarihli Meclis Müzakereleri ve Kararları, Prof. R. Reşat Genç, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005

548. Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar Prof. Dr. Reşat GENÇ VE Ord. Prof. Reşat KAYNAR

549. Gizli Belgelerle Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Araştırma merkezi, Ankara 2007

550. Yeni bir güneş Atatürk ve Anadolu Medeniyeti Süleyman KAZMAZ Atatürk Arş. Merk.

551. Türk Harf Devrimi Üstüne incelemeler Dr. N. Bilal ŞİMŞİR

552. Yeni Devletin Şafağında  Mustafa Kemal  Dr. Zekeriya Türkmen

553. Kafkas Cephesinin I. Dünya Savaşındaki  Lojistik Desteği Dr. Tuncay ÖĞÜN

554. Macar Basınında Mustafa Kemal Atatürk  Prof. Dr. Fethi Vecdet ERKUN

555. Irak ve Kemalizm Hareketleri  Dr. Qassam KH.AL-JUMAILY Doç. Dr. İzzet ÖZTOPRAK

556. Milli Mücadele’de Tekalif-i Milliye Emirleri Yrd. Doç. Dr. Serpil SÜRMELİ

557. Atatürk Konferansları Atatürk Araştırma Merkezi

558. Atatürk Orman Çiftliğinin Tarihi Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK

559. Türklerde Dini ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk ve Laiklik Prof. Dr. Mehmet SARAY

560. Milli Mücadelede Anadolu Basınında Güney Cephesi (Adana, Antep, Maraş, Urfa 1919- 1921) Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK

561. Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Gazi Kitapevi Temmuz 2005

562. Atatürkçü Düşünce El Kitabı I Ankara 2004

563. Türk Devletlerinde Meclis (parlamento), Demokratik Düşünce ve Atatürk Prof. Dr. Mehmet SARAY

564. Osmanlı Yönetimindeki Topraklarda Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Suriye M. Derviş KILINÇKAYA

565. Misak-ı Milli ve Türk Dış Politikasında Musul

566. Atatürk Dergisi Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitü Temmuz 2002

567. Atatürk Dönemi İncelemeler Dr. N. Bilal ŞİMŞİR

568. Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik 1999 ANKARA

569. Sivas Kongresi IV. Uluslararası Sempozyumu 2 – 3 Eylül 2005 Sivas Sivas Valiliği

570. Milli Mücadele Döneminde Türk İtalyan İlişkileri Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ

571. Atatürk Yolu M.GÖNLÜBOL 1995 ANKARA

572. Aşıklardan Yüce Atatürk’e Deyişler İrfan ÜNVER NASRATOĞLU 1992 ANKARA

573. Aşıklardan Yüce Atatürk’e Deyişler İrfan ÜNVER NASRATOĞLU 1992 ANKARA

574. Heyeti Temsiliye’nin Ankara’daki Çalışmaları Cemil ÖZFÜL 1989 ANKARA

575. Atatürk Araştırma Merkezi Yayını Kataloğu Dil Tarih Yüksek Kurumu

576. Edebiyat Dünyası ve Atatürk Önder GÖÇGÜN 1995 ANKARA

577. . Türkiye cumhuriyetinin Temel İlkelerinden laiklik, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1995

578. Milli Mücadelede Anadolu Kadınları Müdafaa- i Vatan Cemiyeti Prof. Dr. Bekir SITKI

579. Türkiye Cumhuriyetinin Laikleşmesinde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Önemi (Panel), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1995

580. “İstiklal Savaşı ve Lozan”  İsmet İNÖNÜ 1993 ANKARA

581. Atatürk’ten Günümüze Sosyal Değişmede Türk Kadını Prof. Dr. Emel DOĞRAMACI

582. 1921 Anayasası Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN

583. Milli Mücadelede Atatürk ve Basın Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA

584. Heyet-i  Temsiliye’nin Ankara’daki Çalışmaları Dr. Cemil ÖZGÜL

585. Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basına Doç. Dr. Zeki ARIKAN

586. Anzakların Kaleminden Mehmetçik A. Mete TUNÇOKU

587. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı 44

588. 10 Kasımlarda Atatürk’ü Anmak ve Anlamak, Atatürk Araştırma Merkezi

589. Atatürk Araştırma Merkezi Sayı 37 Mart 1997

590. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt 21 Mart 2005 Sayı 61

591. İstiklal Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu ? Rahmi APAK

592. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı 46

593. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı 40

594. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1981, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997

595. 10 Kasım’da Atatürk’ü Anmak ve Anlamak  Zeki DİLEK

596. TİTE A11 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2006

597. TİTE A1 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1997

598. TİTE A10 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2006

599. TİTE A9 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2005

600. TİTE A3 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1998

601. TİTE A2 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1998

602. TİTE A4 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1999

603. TİTE A8 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2003

604. TİTE A7 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2003

605. TİTE A6 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2002

606. TİTE A5 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2001

607. Armenian  Massacres in Van,Bitlis, Muş and Kars Interwiev With Witnesses  KÖKSAV Ankara 1999

608. Armenian issue Mecbure Eroğlu KÖKSAV Ankara 1999

609. Ermeni Araştırmaları Asam sayı 30 2008

610. Türkiye’de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri (1890 – 1923) Dr. Erdal İlter Turan Yayıncılık

611. Müşir Memed Zeki Paşa ve Belgelerle Ermeni Olayları, Prof. Dr. Türkan Erbengi, Uzm. Emin Kutluğ

612. Prıncıples of Turkısh admınısttratıon and their ımpact on the lives of non- muslim peoples: the Armenians as a case Study Prof. Dr. Mehmet Saray

613. Prıncıples of Turkısh admınısttratıon and their ımpact on the lives of non- muslim peoples: the Armenians as a case Study Prof. Dr. Mehmet Saray

614. Ermeni Sorunu Temel bilgi ve Belgeler Ömer Engin Lütem,EREN, ASAM, Ankara, 2007

615. Ermenistan ve Türk Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005

616. Ermenistan ve Türk Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005

617. Ermeni Sorunu El Kitabı Sedat LAÇİNER 2002 ANKARA

618. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002

619. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002

620. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002

621. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002

622. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002

623. The Armenian Diaspora London and Ankara 2003

624. Türkiye-Avrupa Topluluğu Bibliyografyası II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

625. Hırvatistanın Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Önemi, Başbakanlık Devlet Arşivleri

626. Yemen Tarihinin Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Önemi, Başbakanlık Devlet Arşivleri

627. Mısır Tarihinin Kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı arşivinin Önemi, Başbakanlık Devlet Arşivleri

628. Osmanlı yer Adları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

629. Basında Dış Türkler Bibliyografya II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

630. Otoman Archives and Ethio-Ottoman Relations, Başbakanlık Devlet Arşivleri

631. Ermeni Komiteleri ( 1891-1895) Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no: 48 Ankara 2001

632. Makedonyadaki Osmanlı Evrakı, Başbakanlık Devlet Arşivleri

633. ATA dergisi Selçuk Üniversitesi Sayı 9 Konya 2002

634. ATA dergisi Selçuk Üniversitesi Sayı 7 Yıl 1997

635. Ata Dergisi Konya 2003 Sayı 11

636. Dünden Bugüne Ermeni Meselesi Sempozyumu (23 Mayıs 2003) Konya 2003

637. Ata dergisi Sayı 12  Konya 2004

638. Ata Dergisi Konya 2002 Sayı 10

639. ATA dergisi Selçuk Üniversitesi Sayı:8 Yıl 1999 Konya

640. ATA dergisi Selçuk Üniversitesi Sayı 5 Konya  1994

641. Ata dergisi Konya Sayı 6 Yıl 1994

642. Ata Dergisi Sayı 4 Yıl 1993 Konya

643. Ebu Bekr- iTihran Kitab-ı Diyarbekriyye” Mürsel ÖZTÜRK TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

644. “Bilimler Tarihi” Stephen F. Mason TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

645. “Tasavvuf Tarihi Literstürü” Mustafa AŞKAR TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

646. “16. ncı Yüzyılda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin’in “Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair en Parlak Yıldızları” adlı eserleri Sevim TEKELİ TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

647. “Osmanlı Döneminde İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar “Necdet ERTU” TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

648. İstanbul Yazıları, Kevork Pamukciyan

649. “Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar” Yusuf Ziya Yörükan- Turhan Yörükan  2002 ANKARA

650. Atatürk, Türk Tarih Kurumu 1981

651. Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları H. Çetin ARSLAN

652. Lütfü Paşa ve Tevarih- i Al- i Osman, Kayhan ATİK TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

653. Son Dönem Osmanlı Mevlevilerinden Ahmet Remzi AKYÜREK “Ahmet CAHİD HAKSEVER TC Kültür Bakanlığı 2002 ANKARA

654. Orta Çağda Harput Ertuğrul DANIK

655. Harran’da Bir Türkmen Köyü Kısas Halil ATILGAN Mehmet ACET TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

656. Osmanlı İmparatorluğunda Barut Sanayi 1700 – 1900 Birol ÇETİN TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

657.  Atatürk, (Fransızca Kaynak)

658. Bursa Şehrinde Osmanlı Hukuku’nun Uygulanması (17.Yüzyıl) Nurcan ABACI  TC Kültür bakanlığı 2001 ANKARA

659. Geçmişten günümüze Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi, Kültür Bakanlığı

660. İbn Sina Metafiziği Hayrani ALTINTAŞ TC Kültür Bakanlığı 2001  ANKARA

661. Konya Şeriyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo- Ekonomik ve Kültürel Yapısı Hayri ERTEN

662. Atatürk’ün Yurt Gezileri Mehmet Önder Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

663. 1. Şehit Diplomatlarımız Bilal N. Şimşir. 1. cilt

664. 2. Şehit Diplomatlarımız Bilal N. Şimşir. 2. cilt

665. Mali Tarih Açısından Osmanlı Devletinde Merkez Taşra İlişkileri (II. Mahmut Döneminde Edirne Örneği Mehmet Esat SARICAOĞLU)TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

666. Türkiye AB İlişkileri ATO

667. Muğla Üniversitesi Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu

668. Hafız İbrahim Demiralay’ın Hatıratı ve Isparta’da Milli Mücadele ile İlgili Belgeler Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü  göltaş Kültür dizisi no:6

669. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2004

670. Doğu Batı, Halil İnalcık

671. Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Toplu Eserler 4 Muzaffer ÖZDAĞ

672. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Ahmet Yeşil

673. Kurtuluş Savaşında Çukurova Taha TOROSTC Kültür Bakanlığı ANKARA 2001

674.  Cedidizm’den  Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi Prof. Dr. Ahat ANDİCAN

675. Çerkez Ethem, Ahmet Efe, Bengi Kitapevi

676. ATO  Gümrük Birliğinin Türk Ekonomisi ve Bütçesine Etkilerinin  Analizi

677. Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

678. Facts on the relocation of Armenians 1914 – 1918 Yusuf Halaçoğlu

679. The 311 legacies of the Zeitoun ArmeniansCezmi Yurtsever KÖKSAV Ankara 1999

680. The 311 Legacise of the Zeitoun Armenians Cezmi Yurtsever KÖKSAV Ankara 1999

681. The 311 Legacise of the Zeitoun Armenians Cezmi Yurtsever KÖKSAV Ankara 1999

682. Eren Paper Spring 2003/1 Hard Times Bitter Migration ( memoirs of an Armenian Family) Petros Albertyan Ankara 2003

683. Türkiye’de Endüstri İlişkileri , Mete Çetik – Yüksel Akkaya

684. Ermeniler , İttihat ve Terakki, Arsen Avagyan, Gaidz F. Mizassian

685. The Assyrians of Turkey victims of major power policy Salahi R. Sonyel Türk Tarih Kurumu

686. Avrupa Birliğinin ABC’si TDV

687. Arnavutluk Devlet Arşivleri Osmanlı Yazmalar Kataloğu 2001 ANKARA

688. Türk Tarihi ve Kültürü Yrd. Doç.Dr. Muhammet Şahin Ankara 2005

689. Bilanço 1923- 1998 Türkiye Cumhuriyetinin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslar arası  Kongre ODTÜ

690. Ankara Türk Ocağının Kuruluşu ve Faaliyetleri (1923-2009), Arzu İpek, Türk ocakları Ankara şubesi 2010

691. Saraydan Sürgüne Kenize Murat İSİS

692. Insight Turkey  Aprıl june 2001

693. Hemşehrimiz Atatürk Naşit Hakkı Uluğ Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

694. Türkmenistan’ın Maden Kaynakları Envanteri , Türkmenistan Jeoloji Kurumu

695. Uygarlık Tarihi Yrd. Doç.Dr. Muhammet Şahin Ankara 2002

696. Orta Asya – Kafkasya- Balkan Ülkeleriyle İlişkiler ve Türk Dış Yardımları ( 1992-2003) Nurettin Parlak

697. Avrupa Birliği Rehberi TDV

698. Avrupa Birliği Aktif işgücü istihdam Projesi Yeni Fırsatlar Programı  Ders Notları TDV

699. Türkiye ve Ermeniler, Dr. Sedat  Laçiner

700. TDV Demokrasi ve Piyasa TDV

701. Strateji Dolaylı Tutum ASAM

702. Armenian Studies Asam no 17, 2008

703. Mitolojik Ermeni Tarihi, Keğam Kerovpyan

704. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006

705. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006

706. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006

707. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006

708. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006

709. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006

710. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006

711. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006

712. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın

713. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın

714. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın

715. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın

716. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın

717. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın

718. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın

719. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın

720. Cumhuriyetin 80.Yılı Sempozyum Bildirileri (23-25 Ekim 2003)

721. Cumhuriyetin 80.Yılı Sempozyum Bildirileri (23-25 Ekim 2003)

722. Erzurum Sivas Kongreleri Sempozyumu  Gazi Üniversitesi

723. Erzurum Sivas Kongreleri Sempozyumu  Gazi Üniversitesi

724. Ermeni Sorununun Psikolojik Sosyolojik Hukuksal Boyutu Toplumlara yansıması ve Alınabilecek Önlemler Ödüllü Makale Yarışması, Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Hale Şıvgın

725. Ermeni Sorununun Psikolojik Sosyolojik Hukuksal Boyutu Toplumlara yansıması ve Alınabilecek Önlemler Ödüllü Makale Yarışması, Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Hale Şıvgın

726. Ermeni Sorununun Psikolojik Sosyolojik Hukuksal Boyutu Toplumlara yansıması ve Alınabilecek Önlemler Ödüllü Makale Yarışması, Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Hale Şıvgın

727. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 1 Sayı1 Kış 2007

728. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 1 Sayı1 Kış 2007

729. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 1 Sayı1 Kış 2007

730. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008

731. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008

732. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008

733. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008

734. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008

735. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009

736. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009

737. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009

738. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009

739. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009

740. Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009

741. Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009

742. Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009

743. Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009

744 Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009

745. Gazi Akademik Bakış Dergisi 5. Sayı, Cilt 3, Kış 2009

746. Gazi Akademik Bakış Dergisi 5. Sayı, Cilt 3, Kış 2009

747. Gazi Akademik Bakış Dergisi 5. Sayı, Cilt 3, Kış 2009

748. Gazi Akademik Bakış Dergisi 5. Sayı, Cilt 3, Kış 2009

749. Gazi Akademik Bakış Dergisi 6. Sayı, Cilt 3, Yaz 2010

750. Gazi Akademik Bakış Dergisi 6. Sayı, Cilt 3, Yaz 2010

751. Gazi Akademik Bakış Dergisi 6. Sayı, Cilt 3, Yaz 2010

752. Gazi Akademik Bakış Dergisi 7. Sayı, Cilt 4, Kış 2010

753. Gazi Akademik Bakış Dergisi 7. Sayı, Cilt 4, Kış 2010

754. Gazi Akademik Bakış Dergisi 7. Sayı, Cilt 4, Kış 2010

755. Yürek Burgusu Henry James Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

756. Ermiş antonius ve Şeytan Gustave Flaubert Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

757. Sis Miguel De Unamuno Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

758. Macbeth William Shakespeare Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

759. Yargiler-Saturae  Iuvenalis Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

760. Gargantua Rabealis Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

761. İmralı’daki Konuk Arslan Tekin1. Cilt

762. İmralı’daki Konuk Arslan Tekin 2. Cilt

763. Türkiye Ermenileri Tarihi Levon Panos Dabağyan 2. Baskı

764. Türkiye Ermenileri Tarihi Levon Panos Dabağyan 2. Baskı

765. Türkiye Ermenileri Tarihi Levon Panos Dabağyan 2. baskı

766. TDV Demokrasi Dosyası

767. Osmanlıdan Önce Anadolu, Claude Cahen

768. Türk İktisat tarihi, Ahmet Tabakoğlu, Dergah Yayınları

769. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam , Suraiya Faroqhi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

770. Afganistan ve Dostum, Yavuz Selim

771. Bitmeyen Oyun Metin AYDOĞAN

772. Bitmeyen Oyun Metin AYDOĞAN

773. Tarihte Vehhabı Hareketi ve Etkileri Dr. Ahmet Vehbi ECER

774. Afganistan ve Türkler Prof. Dr. Mehmet SARAY

775. Osmanlı Ve Dünya , Kemal Karpat

776. Kırım Kuzey Kafkasya Sosyal Antropoloji Araştırmaları Dr . Yaşar KALAFAT

777. Bir Zamanlar Bir Turan vardı Hüseyin Batuhan Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

778. iki Kalas Bir heves “Erol Günaydın Kitabı” Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

779. Anadolulu Bir Ermeni Komünistin Anıları, Dr. Hayk Açıkgöz

780. Osmanlı’da Şer Hareketleri ve Abdülhamid Han, Levon Panos Dabağyan

781. Şu Çılgın Türkler Turgut Özakman Bilgi Yayınevi

782. Şu Çılgın Türkler Turgut Özakman Bilgi Yayınevi

783. Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922 , Donald Qataert

784. Kıbrıs’ın Sosyo Ekonomik Tarihi 1726-1750, Ali Efdal Özkul

785. Jöntürk Modernizim ve Alaman Ruhu, Mustafa Gencer, İletişim Yayınları

786. Armenian claims and realities Dr. Hüsamettin Yıldırım

787. Armenian claims and realities Dr. Hüsamettin Yıldırım

788. Atrocities commited by the aemenians in Kars and its vicinity (1918-1920) Prof. Dr. Kırzıoğlu M. Fahrettin KÖKSAV Ankara 1999

789. Atrocities commited by the aemenians in Kars and its vicinity (1918-1920) Prof. Dr. Kırzıoğlu M. Fahrettin KÖKSAV Ankara 1999

790. Atrocities commited by the aemenians in Kars and its vicinity (1918-1920) Prof. Dr. Kırzıoğlu M. Fahrettin KÖKSAV Ankara 1999

791. Armenian Church and Terrorism Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999

792. Armenian Church and Terrorism Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999

793. Armenian Church and Terrorism Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999

794. Armenian and Russian Oppressions (1914 – 1916) Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999

795. Armenian and Russian Oppressions (1914 – 1916) Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999

796. Mütareke ve Kurtuluş Savaşı Başlangıç Dönemlerinde Türk Demir Yolları Mehmet ÖZDEMİR TC Kültür Bakanlığı  2001 ANKARA

797. “Atatürk Bilimleri” Mehmet ÖNDER TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

798. Bulgaristan’la Yeni Dönem Birgül Demirtaş COŞKUN

799. Küresel Toplum Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE

800. Genel Sistem Kuramı ve Uluslar arası Siyasetteki yeri Prof. Dr. Hasan KÖNİ

801. Kazakistan ve Özbekistan Ekonomileri Geçiş ve Büyüme Stratejileri Anar SOMONCUOĞLU

802. Değişen Avrasya ‘da Kafkasya Haleddin İBRAHİMLİ

803. Eski Sovyet Ülkelerinde Etnik İlişkiler ve Sorunlar V.A. Tişkov – E.İ.FİLİPOVA

804. Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Kemal H. Karpat

805. Türkmenistan Anayasası ve Türkmenistan Mevzuatında Metinler

806. TDV Türkiye’nin Ortadoğu’ya Yönelik Dış Politikaları ve Kürt sorunu Ankara 1995

807. TDV Türk Dünyası Üzerine düşünceler Ankara 1996 Bülent Akarcalı

808. TDV Türkiyede milliyetçilik Mesut Yılmaz

809. TDV Türk Eğitim sistemi, Ömer Dinçsoy

810. Türkiye’de Askeri Müdahaleler ve Basın TDV, İrfan Neziroğlu

811. Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi TDV

812. Milli Mücadele dönemi ve Sonrasında Atatürk Ve Demokrasi TDV

813. Türk Basınında Demokrasi ve İnsan hakları TDV

814. Demokrasi ve Türk Siyaseti “Bilinçli Birey” Eğitim Programı TDV

815. TDV Kıbrıs Türk Kalkınma Dosyası

816. TDV Türkiye’de İnsan Hakları

817. TDV Kıbrıs Türk Basın Dosyası Şubat 1998

818. Erzurum Vakıfları  Yrd. Doç. Dr. Hazma Keleş Ankara 2000

819. Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin İstifası ve Tepkileri  Doç.Dr. Mehmet Şahingöz Ankara 2001

820. Abdülhamit Kızıl Sultan Mı?Mustafa MÜFTÜOĞLU

821. Tarihten Güncelliğe Ermeni Sorunu, kaynak Yayınları

822. Ermenilerde Din, Kimlik ve Devlet,Mahmut Niyazi Sezgin

823. Ermeni Sorunu ve Gerçekler Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK

824. Kıbrıs’ta Sirtaki Sadi SOMUNCUOĞLU

825. Türkiye’de Sosyalist Ermenilerin Silahlanma Faaliyetleri ve Milli Mücadelede Ermeniler, Dr. Erdal İlter

826. Türkiye ve Orta Asya,  Kemal H. Karpat

827. Varto ‘daki Harzem – Hormekleri ve Picanların Tarihi Gerçekleri Ali TEMİROĞLU 2002 ANKARA

828. Türkiye Ermenileri tarihi, Levon Panos, Dabağyan

829. Küçük Anılarda Büyük Sırlar Bir Kahraman Doğuyor (1881 – 1915) Nurten ARSLAN 2003 ANKARA

830. Nutuk, GaziÜniversitesi

831. Atatürk ve TC Tarihi Siyasal Kitapları 1998  ANKARA

832. Atatürkçü Düşüncenin Bilimsel ve Felsefi Temleri Gazi Üniversitesi

833. Urfa’da Ermeni Yetimhanesi, Mary Caroline Holmes

834. Ermenilerin soykırımında Kurumsal Roller, Prof. Dr. Vahakn N. Dadrian

835. Ermenilerin Devletleşme Sınavı Bağımsızlıktan bugüne ermeni Siyasi Düşünüşü, Gerard J. Libaridian

836. Adım Agop Memleketim Tokat Agop Arslanyan

837. İnsan ve Toplum Hayatı Prof. Dr. Mehmet ŞEKER

838. Kent, Aile ve Tarih, Alan Duben, İletişim Yayınları

839. Kutsal Anadolu Toprakları Lord Kinross

840. Ankara ve Lozan arasında Avrupa yolundaki Türkiye üzerine bir derleme Max Schweizer

841.  Haçlı Seferleri, Steven Runciman

842. Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu İlber Ortaylı, AlkımYayınevi

843. Yaveri Atatürk’üAnlatıyor Salih Bozok Yayına Hazırlayan : Can Dündar

844. 1915’te Ne oldu?, Sefa Kaplan

845. Çarşamba Konferansları, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Ankara 2010

846. Osmanlı İmparatorluğunda Veba, Daniel Panzac, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

847. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Suraiya Faroqhi, Tarih Vakfı

848. Onat Kutlar Gündemdeki Sanatçı Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

849. Atilla İlhan Elde Var Hüzün Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

850. Atilla İlhan Bela Çiçeği Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

851. Atilla İlhan Allahın Süngüleri “Reis Paşa” Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

852. Atilla İlhan Yıldız, Hilal ve Kalpak Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

853. Herkes kendi Kitabının İçini Tanır halim Ağaoğlu Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

854. Bir Düğün gecesi adalet Ağaoğlu Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

855. Karanlığın Kahkahası Ambrose Bierce Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

856. Friedrich Dürrenmatt Yargıç ve Celladı Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

857. Özdemir Asaf Dünya Kaçtı Gözüme Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

858. Özdemir Asaf  ‘Ça Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

859. Özdemir asaf Dün Yağmur yağacak Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

860. Afganiztan’da Bir Jöntürk Mehmet Fazlı Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

861. Velosipet İle Bir Cevelan İbnülcemal Ahmet Tevfih Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

862. At Sırtında Anadolu, Fred Burnaby, İletişim Yayınları

863. 1800-1914 Yıllarında Anadolu’da İktisadi Değişim Dr. Mehmet Murat Baskıcı,Turhan Kitabevi

864. “Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları” Ömer ÖZYILMAZ TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA

865. Balkanlardan Ulağ Türkistan’a Türk Halk İnançları I Yaşar KALAFAT 2002 ANKARA

866. İttihat ve Terakkinin Müslümanları İskan Politikası, Fuat Dündar

867. Mısırın Sömürgeleştirilmesi, Timothy Mitchell

868. Eğitim Mühendisi “Fahamettin Akıngüç Kitabı” Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

869. Musa’nın Evlatları Cumhuriyetin Yurttaşları Rıfat Bali

870. Tarz-ı Hayattan Life Style’a Rıfat Bali

871. Güneybatı Anadolu’da Kuva -yi Milliye Harekatı Sıtkı AYDINEL 2002 ANKARA

872. Mustafa Kemal ve Milli Mücadelenin İlk Zaferi Yalçın Özalp

873. Atatürk’ün Vasiyeti, Mazhar Leventoğlu

874. 1911-1912 Osmanlı İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal Kültür ve Turizm Bakanlığı

875. Türklerin Elinde Bir Alman Tacir, H.U. Krafft

876. Anton Çehov Bütün Oyunları I Türkiye İş Bankası Kültür yayınları

877.Anton Çehov Bütün Oyunları II Türkiye İş Bankası Kültür yayınları

878. Atatürk’ün Soykütüğü Üzerine Çalışma, Burhan Göksel, Kültür Bakanlığı, 1995 Ankara

879. İttihatçlar ve Arnavutlar Bilgin Çelik Büke Kitapları

880. Anadolu Mayası Prof. Dr. Yalçın Koç

881. Atatürk Lord Kinross Altın kitapları

882. Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri Bir Türkleştirme Serüveni Rıfat Bali

883. Iskalanmış Barış, Hans- Lukas Kıeser

884. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Eric Jan Zürcher

885. Bir Darbenin Anatomisi Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı

886. Doğu’da Seyahat, Gerard De Nerval

887. İmparatorluk Coğrafyasında Diplomasi Koşturmak Rahim Er Babıali Kültür Yayıncılığı

888. Ermeni Portreleri , Hüdavendigar Onur

889. Buz Yarası Hakan Gezik, Dharma Edebiyat

890. Osmanlı Barışı, İlber Ortaylı

891. Ermeni Soykırım iddiaları Cedit Neşriyat

892. Ermeni Soykırımı İddiaları, Cedit Neşriyat

893. Kanuni Sultan Süleyman Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı

894. II. Sıltan Mahmut Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı

895. II. Sıltan Mahmut Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı

896. Yavuz Sultan Selim Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı

897. Hayatın Rengi İnsan Rahim Er Babıali Kültür Yayıncılığı

898. Ermeni Tehciri Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Babıali Kültür Yayıncılığı

899. Görenlerin Gözü İle Van’da Ermeni Mezalimi Doç. Dr. Hüseyin Çelik

900. Osmanlı Sonrası Artçı Sarsıntılar Rahim Er Babıali Kültür Yayıncılığı

901. Sürgünden Soykırıma Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Babıali Kültür Yayıncılığı

902. Örsteki Ülke Türkiye Rahim Er Babıali Kültür Yayıncılığı

903. Büyük Senyörün Sarayı , J.B. Tavernier

904. Ümit Kıvanç’a Cevap Rıfat Bali

905. Ermeni Meselesine Dair Sadık Tural, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

906. 75. Yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti: Geçmiş ve Gelecek

907. Anavatanı Katılışının 60. Yıldönümünde Hatay Berna TÜRKDOĞAN

908. Atatürk Milli Egemenlik ve Evrensel Barış Paneli

909. Milli Mücadelede Kazım Karabekir Paşa Doç. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

910. Romanya Köstence Ovidius Ün. Uluslar arası Atatürk Romen – Türk Araştırma Merkezi Faaliyetleri ve Panel Bildirileri

911. Türk Dünyası Müzikleri CD’si

912. Türk Dünyası Müzikleri CD’si

913. Tika Temel Proje İlkesi CD’si

914. Tika Harita

915. Yunus Emre Sabahattin Eyüpoğlu Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

916. Atatürk, Milli Eğitim Bakanlığı 1970 İstanbul

917. Mustafa Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, Prof. Dr. A. Afetinan, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971

918. “Sevinç ve Hüzün Kardeştir.” “Nesillere Selam Olsun” Ali TEKLER 2003 ANKARA

919. Verleumdung – und Betrugverhüllte seiten der armenischen frahe Mustafa Kemal Verein

920. Atatürk’ten Anılar Kazım Özalp Teoman Özalp Türkiye İş bankası Kültür Yayınları

921.  O zamanlar, İsmail Habib Sevük, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981

922. Mübadelenin Mazlum Misafirleri Mübadele ve Kamuoyu 1923-1930, Cahide Zengin Aghatabey, Bengi Kitapevi

923. Bir Ermeni Teröristin İtirafları Arşavir Şıracıyan

924. Uluslar arası Dördüncü Orta Doğu Semineri, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2009, Elazığ, Fırat Üniversitesi

925. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi /CTAD), Yıl 6, sayı 12, güz 2010, Hacettepe Üniversitesi

926. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

927. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

928. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

929. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

930. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

931. Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE, Ankara 2011

932. Osmanlı İdaresinde SAFED (1516-1600), Yrd.Doç. Dr. Ünal Taşkın, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2011

933. 19. Yüzyılda Gaziantep, Yrd. Doç. Dr. Hale Şıvgın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara 1997

934. 19. Yüzyılda Gaziantep, Yrd. Doç. Dr. Hale Şıvgın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara 1997

935. 19. Yüzyılda Gaziantep, Yrd. Doç. Dr. Hale Şıvgın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara 1997

936. 19. Yüzyılda Gaziantep, Yrd. Doç. Dr. Hale Şıvgın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara 1997

937. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 5, sayı 9, kış 2011

938. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 5, sayı 9, kış 2011

939. Ermeni Araştırmaları sayı 40, 2011     

940. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, AMURRULAR(Arapların En Eski Adı) 2012 Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi

941. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 5, sayı 10, yaz 2012

942. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 5, sayı 10, yaz 2012

943.Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 61, Bahar 2012

944.Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmalar Dergisi CTAD Yıl 7, Sayı 13, Bahar 2011

945.Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Haziran 1914-25 Nisan 1915) 5.Cilt, I.Kitap ATASE Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

946. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Haziran 1914-25 Nisan 1915) 5.Cilt, II.Kitap ATASE Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

947.Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi yıl 10, sayı 19, Şubat2012 ATASE

948.Kuvayımilliye Komutanı Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüğü ATASE Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

949.Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915-09 Ocak 1916) 5.Cilt III. Kitap ATASE Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

950.İşgaller ve Tepkiler (31 Ekim 1919-22 Şubat 1920) Sayı128, Yıl 61, Ocak 2012 Ankara Genelkurmay Basımevi

951.Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 8, Sayı 15, Haziran 2012 Harp Akademileri Basımevi

952. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 7, Sayı 14, Haziran 2011 Harp Akademileri Basımevi

953. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 7, Sayı 14, Haziran 2011 Harp Akademileri Basımevi

954. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 7, Sayı 14, Haziran 2011 Harp Akademileri Basımevi

955. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 8, Sayı 15, Haziran 2012 Harp Akademileri Basımevi

956. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 8, Sayı 15, Haziran 2012 Harp Akademileri Basımevi

957. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 8, Sayı 15, Haziran 2012 Harp Akademileri Basımevi

958. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Ağustos 2012, Yıl 61, Sayı: 129, Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

959. Kore’de Türk Muharebeleri, ATASE, Ankara 2012

960. Ortadoğu Etütleri, Siyaset ve Uluslar arası İlişkiler Dergisi, cilt 4, sayı 1, Temmuz 2012

961. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 7 Sayı 14 Güz 2011

962. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 8 Sayı 15 Bahar 2012

963. Atatürk Haftası Armağanı, ATASE, Ankara 2012

964. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 10, Ağustos 2012 Sayı 20 ATASE, Ankara 2012

965. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 6 Sayı 11 Kış 2012 Ankara

966. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 6 Sayı 11 Kış 2012 Ankara

967. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 6 Sayı 11 Kış 2012 Ankara

968. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 6 Sayı 11 Kış 2012 Ankara

969. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 8 Sayı 16 Güz 2012

970. Atatürk’ün Sözlerinde Asker ve Askerlik Mesleği, ATASE, Ankara2013

971. Atatürk’ün Düşünce Dünyasında Halkın Yeri, ATASE, Gülru Çelen, Ankara 2013

           972. Ermeni Araştırmaları, Sayı 44, 2013

           973. Güvenlik Stratejileri Dergisi, yıl 9, sayı 17, Nisan 2013

974. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi Karabağ Özel Sayısı, Fırat Üniversitesi, Cilt IX, sayı 2, Elazığ 2013

975. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, Ocak 2010, Fırat Üniversitesi ,Cilt VIII, sayı 1, Elazığ 2012

976. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 6, sayı 12, yaz 2013

977. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 6, sayı 12, yaz 2013

978. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 6, sayı 12, yaz 2013

979. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 6, sayı 12, yaz 2013

980. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıl 9 Sayı 17 Bahar 2013

981. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Güz 2013, sayı 67, Ankara

982. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

983. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

984. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

985. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

986. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

987. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

988. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

989. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

990. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

991. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

992. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

993. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

994. Menderes Hükümetleri Dönemi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İlişkileri (1950-1960) Recep Murat Gecikli, Erzurum 2014

 1. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt VII, Sayı 16-17, Yıl 2008 Güz, İzmir
 2. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt VIII, Sayı 18-19, Yıl 2009 Bahar- Güz, İzmir
 3. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt IX, Sayı 20-21, Yıl 2010 Güz, İzmir
 4. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt X, Sayı 22, Yıl 2011 Bahar, İzmir
 5. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XI, Sayı 23, Yıl 201 1 Güz, İzmir
 6. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XII, Sayı 24, Yıl 2012 Bahar, İzmir
 7. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XII, Sayı 25, Yıl 2012 Güz, İzmir
 8. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XIII, Sayı 26, Yıl 2013 Bahar, İzmir
 9. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XIII, Sayı 27, Yıl 2013 Güz, İzmir
 10. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt 1, Sayı 1, Yıl 1991, İzmir
 11. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt 1, Sayı 2, Yıl 1992, İzmir
 12. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt 1, Sayı 3, Yıl 1993, İzmir
 13. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt II, Sayı 4-5, Yıl 1994-1995, İzmir
 14. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt III, Sayı 8, Yıl 1998, İzmir
 15. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt III, Sayı 9-10, Yıl 1999-2000, İzmir
 16. Türk Deniz Ticareti Sempozyumu I (İzmir ve Doğu Akdeniz), Bildiriler, 7 Mayıs 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
 17. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi Araştırmalar Dergisi CTAD yıl 10, sayı 19, bahar 2014
 18. Atatürk’ün Not Defterleri I, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 19. Atatürk’ün Not Defterleri II, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 20. Atatürk’ün Not Defterleri III, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 21. Atatürk’ün Not Defterleri IV, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 22. Atatürk’ün Not Defterleri V, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 23. Atatürk’ün Not Defterleri VI, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 24. Atatürk’ün Not Defterleri VII, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2007
 25. Atatürk’ün Not Defterleri VIII, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2008
 26. Atatürk’ün Not Defterleri IX, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2008
 27. Atatürk’ün Not Defterleri X, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2009
 28. Atatürk’ün Not Defterleri XI, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2009
 29. Atatürk’ün Not Defterleri I, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 30. Atatürk’ün Not Defterleri II, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 31. Atatürk’ün Not Defterleri III, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 32. Atatürk’ün Not Defterleri IV, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 33. Atatürk’ün Not Defterleri V, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 34. Atatürk’ün Not Defterleri VI, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 35. Atatürk’ün Not Defterleri VII, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2007
 36. Atatürk’ün Not Defterleri VIII, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2008
 37. Atatürk’ün Not Defterleri IX, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2008
 38. Atatürk’ün Not Defterleri X, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2009
 39. Atatürk’ün Not Defterleri XI, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2009
 40. Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 10, Sayı 20, Ekim 2014
 41. The Gerat War And The Tragedy Of Anatolia, Salahi Sonyel, TTK, 2001
 42. Türk İstiklal Harbinde Kuvayımilliye, Düzenli Ordu ve Cepheler Paneli (16 Mayıs 2014), ATASE, Ankara 2014
 43. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt        8,         sayı      15, Kış 2014,   Ankara
 44. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt        8,         sayı      15, Kış 2014,   Ankara
 45. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt        8,         sayı      15, Kış 2014,   Ankara
 46. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt        8,         sayı      15, Kış 2014,   Ankara
 47. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt        8,         sayı      15, Kış 2014,   Ankara
 48. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt I, Ankara, GenelKurmay, 2005
 49. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt II, Ankara, GenelKurmay, 2005
 50.  Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt III, Ankara, GenelKurmay, 2006
 51.  Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt IV, Ankara, GenelKurmay, 2006
 52. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt V, Ankara, GenelKurmay, 2006
 53. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VI, Ankara, GenelKurmay, 2006
 54. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VII, Ankara, GenelKurmay, 2007
 55. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VIII, Ankara, GenelKurmay, 2008
 56. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt I-VIII Belge İçerik-Dizin, Ankara, GenelKurmay, 2008
 57. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi,Güz, sayı 71, 2014, Ankara
 58. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Yaz, sayı 70, 2014, Ankara
 59. 1914’ten 2014’e 100. Yılında 1. Dünya Savaşını Anlamak, Uluslararası Sempozyum, 20-21 Kasım 2014, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul 2015
 60. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 10 Sayı 20 Güz 2014
 61. Samuhlu Kaçak Mehmedkasım, Hanlar Bayramov, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 62. Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan, Çağrı Erhan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 63. Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Milli Siyaset, Hidayet Orucov, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 64. Türk Siyasi Tarihinde Erzurum (1923-1950), Murat Küçükuğurlu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 65. Cumhuriyet Döneminde Yusuf Akçura, Gürhan Kat, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 66. Cumhuriyet Dönemi Demokratikleşme Faaliyetleri Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Araştırma Merkezi, 28 Ekim 2005, İstanbul
 67. Cumhuriyet Döneminde Demiryolları Sempozyumu, Mukaddes Arslan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 68. 1911’den Günümüze Ege Adaları Sorunu, Necdet Hayta, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 69. İngiliz Konsolosları ve Erınenilerin Katliamı İddiaları (1878-1914), Musa Şaşmaz, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 70. İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi (1900-1933), Mustafa Selçuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 71. Türkiye’de Kadın Milletvekilleri ve Siyasal Faaliyetleri (1935-1991), Ayşen İçke, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 72. Ulu Türk’ün Önderi, Nizami Zöhrabi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 73. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetinin Tarihsel Gelişimi, Mustafa Albayrak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 74. Atatürk ve Döneminden Medeniyete Bakışlar, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011
 75. Atatürk’ün Konuşma ve Yazışmalarında Ermeni Sorunu, Prof. Dr. Mehmet Saray, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 76. Atatürk Döneminin Entelektüel Bir Politikacısı Necip Ali Küçüka, Süleyman İnan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 77. 1946-1960 Yılları Arasında Erzurum'da Siyasi Hayat. Recep Murat Geçikli, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 78. Vatan Savunmasında Mevlevihaneler, Nuri Köstüklü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 79. Mustafa Sabri Öney Milli Mücadelede Ereğli Anıları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 80. Kars’ta Siyasi Hayat, Cengiz Atlı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 81. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Hakimiyet Düşüncesinin Gelişimi Hüseyin Cahit Yalçın Örneği (1908-1925), Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2009
 82. Atatürk Dönemi Türkiye Arnavutluk İlişkileri (1920-1938), Dr. Halil Özcan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011
 83. Yunan İşgalinde Batı Anadolu, İzzet Öztoprak, Oğuz Aytepe, Murat Karataş, I. Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 84. Yunan İşgalinde Batı Anadolu, İzzet Öztoprak, Oğuz Aytepe, Murat Karataş, II. Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 85. İstiklal Savaşı İstihbarat Subaylarından Fahri Akçakoca’nın Hatıraları, Önder Göçgün, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 86. Mütareke Döneminde Rum Nüfus Hareketleri (1918-1922), Cengiz Mutlu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 87. Atatürk Döneminde Türkiye ABD İlişkileri (1923-1938), Semih Bulut, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 88. 90. Yılında Milli Mücadele, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011
 89. Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk Rus İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara 2011
 90. Milli Mücadele Günlerinde Cevat Dursunoğlu, Tolga Başak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 91. Atatürk Döneminde Sosyal Yardım Faaliyetleri (1923-1938), Yrd. Doç. Dr. Yaşar Baytal, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 92. Diplomasi ve Savaş, İsmail Ediz, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 93. İkinci Dünya Savaşında Batırılan Bir Türk Gemisi Refah Şilebi, Rahmi Akbaş, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIV, Mart 2008, Sayı 70
 2. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIV,Temmuz 2008, Sayı 71
 3. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIV, Kasım 2008, Sayı 72
 4. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXV, Mart 2009, Sayı 73 ( Çanakkale Özel Sayısı)
 5. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXV, Temmuz 2009, Sayı 74
 6. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXV, Kasım 2009, Sayı 75
 7. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVI, Mart 2010, Sayı 76
 8. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVI, Temmuz 2010, Sayı 77
 9. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVI, Kasım 2010, Sayı 78
 10. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVII, Mart 2011, Sayı 79
 11. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVII, Temmuz 2011, Sayı 80
 12. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVII, Kasım 2011, Sayı 81
 13. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVIII, Mart 2012, Sayı 82
 14. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVIII, Temmuz 2012, Sayı 83
 15. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVIII, Kasım 2012, Sayı 84
 16. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIX, Mart 2013, Sayı 85
 17. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIX, Temmuz 2013, Sayı 86
 18. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Ocak 2012, Elazığ 2014
 19. Çanakkale Savaşları Bibliyografyası, Atatürk Araştırma Merkezi
 20. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 21. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti (1921-1935), Makbule Sarıkaya, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara 2011
 22. Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İlişkileri 1960-1980, Musa Qasımlı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 23. Birinci Dünya Savaşından Türkiye Cumhuriyetimin Kuruluşuna Bolu ve Çevresi, Erol Evcin, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 24. Ahenk ve Halk Gazetelerinde İşgal Hatıraları (1919-1922), Mevlüt Çelebi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 25. Sarayköy Heyet-i Milliyesi ve Milli Mücadelede Sarayköy, Veysi Akın, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2009
 26. İzmir Gazi Heykeli, Mevlüt Çelebi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 27. Atatürk'ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı, Mehmet Saray, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 28. Nurettin paşa, Necati Fahri Taş, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 29. Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923- 1960), Bengül Salman Bolat, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 30. Sarıkamış Kuşatma Harekatı ve Şehitlikleri, Songül Alşan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 31. Tarihten Günümüze Kıbrıs Türk Baskını (1879-2009), Orhan turan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013

1119.1. Meşrutiyetten Cumhuriyete Asker Alma Usulleri (Ahz-ı Asker), Şenol Çöklü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014

 1. Bağdat Paktı, Ömer Osman Umar, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 2. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 1, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 3. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 2, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 4. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 3, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 5. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 4, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 6. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 5, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 7. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 6, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 8. Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Cilt 1, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 9. Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Cilt 2, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 10. Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi, Antalya 2014
 11. Mudanya Mütarekesinden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 12. Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları ve Tarih Eğitimi (1923-1960), Nevzat Köken, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 13. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Askeri ve Mülki Bürokraside Tasfiyeler, Askeri ve Mülki Heyet-i Mahsusalar, Asaf Özkan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 14. Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960), Afdal As, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 15. Bir Milletin Atasına Vedası, İsmet Üzen, Yüksel Özgen, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 16. Gizli Belgelerle Kıbrıs Sorunu Kaygılı Yıllar (1974-1975), Salahi Sonyel, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 17. Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi, Adem Çaylak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 18. İstanbul Darulmuallimi (1848-1924), Uğur Ünal, Togay Seçkin Birbudak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 19. Türkiye Umumi Müfettişliklerin Kurulması ve Trakya Umumi Müfettişliği, Murat Burgaç, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 20. Atatürk’ün Din ve Laiklik Anlayışı,m Ethem Ruhi Fığlalı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 21. Fahri S. Korutürk, Hikmet Özdemir, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010,
 22. Türk Amerikan Siyasi İlişkileri (1939-1952), Nuri Karakaş, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 23. 12 Mart Döneminde Nihat Erim Hükümetleri, Ali Haydar Soysüren, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 24.  Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Milli Mücadele Karşıtı Politikaları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011
 25.  Bulgaristan’dan Türk Göçü (1985-1989), Ayşegül İnginar Kemaloğlu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 26. Milli Mücadelede Demirci Mehmet Efe (1919-1920), Erol Akcan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 27. Arşiv belgeleri Işığında Pontus Meselesi, Hadiye Yılmaz, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 28. Milli Mücadelede Kilis, Halil İbrahim İnce, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 29. İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti, İzzet Öztoprak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 30. Cumhuriyetin 87. Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 31. 75. Yıl Armağanı, TTK, Ankara, 1998
 32. İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), TTK, Bilal N. Şimşir, Ankara, 1992
 33. Türk Kurtuluş Savaşı Ve Dış Politika I, Prof. Dr. Salahi Sonyel, TTK, Ankara 2014
 34. Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, Gotthard Jaeschke, TTK, Ankara, 2011
 35. İzmir İktisat Kongresi , Prof. Dr. A. Afetinan, TTK Ankara, 1989
 36. Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, E. Kur. Alb. Rahmi Apak, TTK, Ankara, 1988
 37. Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu, TTK, Ankara, 1991
 38. Ali Fethi Okyar (29 Nisan 1880-7 Mayıs 1943), İhsan Sabri Balkaya, TTK, Ankara, 2005
 39. Hatay’ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, Tayfur Sökmen, TTK, Ankara, 1992
 40. Bir Ömür Boyunca, Refik Halit Karay, TTK, Ankara,2011
 41. Türkiye Kronolojisi (1938-1945), Gotthard Jaeschke, TTK, Ankara, 1990
 42. Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları, Uluğ İğdemir, TTK, Ankara 1989
 43. Türk-Alman İlişkileri (1923-1939), Cemil Koçak, TTK; Ankara, 2013
 44. Türkiye’nin Uluslararası Siyasal Bağıtları ( 1945-1990), Büyükelçi İsmail Soysal, TTK, Ankara 2000
 45. Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Dr. Cemil Öztürk, TTK, Ankara, 2007
 46. On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, Balkan - 1. Dünya ve İstiklal Harbi, İsmet Görgülü, TTK, Ankara, 2014
 47. Ege’de Gri Bölgeler, Ali Kurumahmut, Sertaç Hami Başeren, TTK, Ankara, 2004
 48. Türkiye’de Ermeni Meselesi, Prof. Dr. Mihail Bashanov, TTK, Ankara 2013
 49. Türk Tarihinin Ana Hatları, TTK, Ankara 2014
 50. Türk Bayrağı ve Ay Yıldız, Fevzi Kurtoğlu, TTK, Ankara, 1992
 51. Türk Yazı devrimi, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara 2008
 52. Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye’ye Gelen Amerikan Heyetleri, Metin Ayışığı, TTK, Ankara, 2004
 53. Atatürk’ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara,1991
 54. Arıburnu Muharebeleri Raporu, Mustafa Kemal, TTK, Ankara,1990
 55. Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Uluğ İğdemir, TTK, Ankara, 1973
 56. Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk, Ziya Gürel, TTK,Ankara, 2011
 57. Çanakkale 1915 Buzdağının Altı, Mete Tuncoku, TTK, Ankara, 2007
 58. Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri (1798-1919), Akdes Nimet Kurat, TTK, Ankara, 2011
 59. İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2000
 60. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Arı İnan, TTK, Ankara, 1996
 61. . Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Prof. Dr. İzzet Öztoprak, TTK, Ankara, 2014
 62. . Kelemen Mikes Türkiye Mektupları, Terc. Sadrettin Karatay, TTK, Ankara, 2014
 63.  Türkiye Hakkında İngiliz Tetkikleri, Harold Bowen, TTK, Ankara, 2011
 64. . Türk – Sovyet İlişkileri (1920-1953), Kamuran Gürün, TTK, Ankara, 2010
 65. Atatürk’ün Hastalığı, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2011
 66. . Vatanım Türkiye, Ahmet Temir, TTK, Ankara, 2011
 67. . Hatırat 1876-1958, Behiç Erkin, TTK, Ankara, 2010
 68. Trabzon ve Batum Konferansları (1917-1918), Enis Şahin, TTK, Ankara, 2002
 69. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, Prof. Dr. Utkan Kocatürk, TTK, Ankara, 2000
 70. . Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları (1920-1945), İsmail Soysal, TTK, Ankara, 2000
 71. . Atatürk Konferansları 1963, TTK, Ankara, 1991
 72. . Atatürk Konferansları 1964-1968, TTK Ankara, 1991
 73. Atatürk Konferansları 1969, TTK, Ankara, 1970
 74. . Atatürk Konferansları 1970, TTK, Ankara, 1991
 75. . Atatürk Konferansları 1971-1972, TTK, Ankara, 1991
 76. . Atatürk Konferansları 1973-1974, TTK, Ankara, 1991
 77. Trakya’da Milli Mücadele, Tevfik Bıyıklıoğlu, I. Cilt, TTK, Ankara, 1992
 78. Trakya’da Milli Mücadele, Tevfik Bıyıklıoğlu, II. Cilt, TTK, Ankara, 1992
 79. Dışişlerinde 34 Yıl Anılar Yorumlar, Feridun Cemal Erkin, I. Cilt, TTK, Ankara, 1987
 80. Dışişlerinde 34 Yıl Washington Büyükelçiliği, Feridun Cemal Erkin, II. Cilt,1. Kısım,  TTK, Ankara, 1992
 81. Dışişlerinde 34 Yıl Washington Büyükelçiliği, Feridun Cemal Erkin, II. Cilt, 2. Kısım,  TTK, Ankara, 1999
 82. Dışişlerinde 34 Yıl, Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği, Feridun Cemal Erkin, III. Cilt, , Ankara, 2008
 83. Atatürk Kaynakçası, 1. Cilt, Leman Şenalp, TTK, Ankara, 1984
 84. . Atatürk Kaynakçası, 2. Cilt, Leman Şenalp, TTK, Ankara, 1984
 85. . Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Mondrostan Mudanya2ya Kadar, Gotthard Jaeschke, TTK, Ankara 1989
 86. Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi II, Mudanya Mütarekesinden 1923 Sonuna Kadar, Gotthard Jaeschke, TTK, Ankara, 1989
 87. Kurtuluş Savaşı Günlüğü I, Zeki Sarıhan, TTK, Ankara, 1993
 88. Kurtuluş Savaşı Günlüğü II, Zeki Sarıhan, TTK, Ankara, 1994
 89. Kurtuluş Savaşı Günlüğü III, Zeki Sarıhan, TTK, Ankara, 1995
 90. Kurtuluş Savaşı Günlüğü IV, Zeki Sarıhan, TTK, Ankara, 1996
 91. Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt 1, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 1993
 92. Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt 2, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2001
 93. Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt 3, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2001
 94. Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt 4, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2001
 95. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 3, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2000
 96. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 4, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2000
 97. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 5, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2005
 98. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 6, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2005
 99. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 7, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2006
 100. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 8, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2006
 101. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 8, sayı 16, yaz 2015
 102. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 8, sayı 16, yaz 2015
 103. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 8, sayı 16, yaz 2015
 104. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 8, sayı 16, yaz 2015
 105. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 8, sayı 16, yaz 2015
 106. Osmanlı’da Batı Tesiri, Roderic H. Davison, çev. D. Mehmet Burak, 1997, Adana
 107. 1. Dünya Savaşında Türk İngiliz İlişkileri, Durdu Mehmet Burak, Ankara, 2004
 108. Kısa Türkiye Tarihi, , Roderic H. Davison, çev. D. Mehmet Burak, Ankara, 2004
 109. Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi, Doç. Dr. D. Mehmet Burak, Ankara, Haziran 2014
 110.  “Devlet Adamı Atatürk” Paneli Bildiri Kitabı 20 Mayıs 2015, ATASE, 2015, Ankara
 111.  “Devlet Adamı Atatürk” Paneli Bildiri Kitabı 20 Mayıs 2015, ATASE, 2015, Ankara
 112. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 17, Kış 2015
 113. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 17, Kış 2015
 114. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 17, Kış 2015
 115. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 17, Kış 2015
 116. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 17, Kış 2015
 117. 1923-1960 Yılları Arasında CHP’nin Seçim Çalışmaları, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Tansu Barış Mahmutoğlu, 2015
 118. 1237. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 18, Yaz 2016
 119. 1238. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 18, Yaz 2016
 120. 1239. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 18, Yaz 2016
 121. 1240. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 18, Yaz 2016
 122. 1241. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 9, sayı 18, Yaz 2016
 123. 1242.Tarih Boyunca Türk-Makedon ilişkileri 1.Cilt, ATASE, 2016, Ankara
 124. 1243.Tarih Boyunca Türk-Makedon İlişkileri 2. Cilt, ATASE, 2016,Ankara
 125. 1244. Cephelerde Bir Ömür, Ahmet Diker, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2013, Ankara
 126. 1245. Zorlu Yılların Sessiz Tanığı I, Aytaç Yalman, Kastaş Yayınevi, Ocak 2015
 127. Osmanlı’nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri, Türk Ocakları, Bursa, Ekim 2016
 128. Osmanlı’nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri, Türk Ocakları, Bursa, Ekim 2016
 129. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 10, sayı 19, Kış 2016
 130. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 10, sayı 19, Kış 2016
 131. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 10, sayı 19, Kış 2016
 132. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 10, sayı 19, Kış 2016
 133. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 10, sayı 19, Kış 2016
 134. Üçüncü Meşrutiyet 1920, Mahmut Goloğlu, Ankara 1970
 135. Türk Tarihinde Araştırma Metodu, Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, Sinan Tarifçi, Ankara 2016
 136. Türk Tarihinde Araştırma Metodu, Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, Sinan Tarifçi, Ankara 2016
 137. Türk Tarihinde Araştırma Metodu, Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, Sinan Tarifçi, Ankara 2016
 138. Türk Tarihinde Araştırma Metodu, Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, Sinan Tarifçi, Ankara 2016
 139. Türk Tarihinde Araştırma Metodu, Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, Sinan Tarifçi, Ankara 2016
 140. CTAD, Yıl 12, Sayı 23, Bahar 2016, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
 141. Geçmişten Günümüze Türk-Fransız İlişkileri,Editör Haydar Çakmak,  Efil yayınevi 2017
 142. Hatt-ı Rikkat Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları, İstanbul 2016, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 143. Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’dan Günümüze Türk-Macar İlişkileri, İstanbul 2016, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 144. Arşiv Belgelerine Göre Kutü’l –Amare Zaferi, İstanbul 2016, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 145. Arşiv Belgelerine Göre Tehcire Giden Yol, İstanbul 2016, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 146. 1Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Kaleleri, İstanbul 2016, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 147. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 10, Sayı 20, Yaz 2017, Ankara
 148. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 10, Sayı 20, Yaz 2017, Ankara
 149. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 10, Sayı 20, Yaz 2017, Ankara
 150. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 10, Sayı 20, Yaz 2017, Ankara
 151. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 10, Sayı 20, Yaz 2017, Ankara
 152. Vankulu Lügati Vankulu Mehmet Efendi, I. Cilt, Mustafa Koç, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2014
 153. Vankulu Lügati, Vankulu Mehmet Efendi, II. Cilt, Mustafa Koç, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,   İstanbul 2015
 154. Murâdi Dîvânı, Sultan III.Murad, H. Ahmet Kırkkılıç, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2015
 155. Fâtih Dîvânı ve Şerhi, Muhammet Nur Doğan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2016
 156. .El-İşârât Ve’t-Tenbîhât İşaretler ve Tembihler, İbn Sina, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2014
 157. Miftâhu’l-Gayb Tasavvuf Metafiziği, Sadreddin Konevi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2014
 158. .Hikmetü’l-işrâk İşrâk Felsefesi, Şihâbüddîn Es-Sühreverdî, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2015
 159. .Dânişnâme-i Alâî Alâî Hikmet Kitabı, İbn Sina, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,İstanbul 2013
 160. .Harfler Kitabı Kitâbu’l-Hurûf, Fârâbi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2015
 161. . El- Kıstâsü’l-Müstakîm Dosdoğru Ölçü, Ebû Hâmid El-Gazzâlî, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2016
 162. .Akif’ten Asım’a,Doç. Dr. Ahmet Arı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2007 
 163. .Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye, m. Fatih Demirhan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ankara 2008
 164. . Evliya Çelebi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 2012
 165. Yunus Emre,Ahmet Yaşar Ocak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2012
 166. Attila İlhan, Yakup Çelik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2006
 167. Doğumunun 400.Yıl Dönümünde Katip Çelebi, Bekir Karlığa, Mustafa Kaçar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2012
 168. Cengiz Aytmatov, Ramazan Korkmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2009
 169. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Yakup Çelik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2013
 170.  Cemal Süreya, Doğan Hızlan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2011
 171. Peyami Safa, Beşir Ayvazoğlu, Selçuk Karakılıç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2015
 172. .Cumhuriyet Tarihi Araştırma Dergisi CTAD, Yıl 12, Sayı 24 Güz 2016, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
 173. Cumhuriyet Tarihi Araştırma Dergisi CTAD, Yıl 13 Sayı 24 Güz 2016, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image