Yayın Kurulu

SAHİBİ - OWNER

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN

 

EDİTÖRLER - EDITORS

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Doç. Dr. Mustafa ALKAN

 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ - DESK EDITOR

Dr. Ahmet ELİBOL

 

YAZI KURULU - PUBLICATION BOARD

Yrd. Doç. Dr. İhsan Burak BİRECİKLİ

Yrd. Doç. Dr. Emre OZAN

Dr. Meryem GÜNAYDIN

Ferdi GÖKBUĞA

M.Fatih BAŞ

 

HABERLEŞME - COMMUNICATION

Müge AKINBİNGÖL

 

YAYIN KURULU - EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Tayyar Arı • Uludağ Üni.

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün • Maltepe Üni.

Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat • Uludağ Üni.

Prof. Dr. Haydar Çakmak • Gazi Üni.

Prof. Dr. İlhami Durmuş • Gazi Üni.

Prof. Dr. Ertan Efegil • Sakarya Üni.

Prof. Dr. Edward Foster • Stevens Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz • Gazi Üni.

Prof. Dr. Fuat Keyman • Sabancı Üni.

Prof. Dr. Derviş Kılınçkaya• Hacettepe Üni.

Prof. Dr. Hasan Köni • Kültür Üni.

Prof. Dr. Çağatay Özdemir • Gazi Üni.

Prof. Dr. Hasan Bülent Paksoy • Texas Tech. Üni.

Prof. Dr. Hale Şıvgın • Gazi Üni.

Prof. Dr. Hülya K.Çengel • Gazi Üni.

Prof. Dr. Nuri Yavuz • Gazi Üni.

Doç. Dr. Mustafa Alkan • Gazi Üni.

Doç. Dr. Aleksandr Sotniçeno • St. Petersburg Devlet Üni.

 

background image