Vizyon - Misyon

VİZYON

Atatürk’ün düşünceleri, Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve yakın Türkiye tarihi ve kültür coğrafyası konularında bilimsel çalışma ve araştırmalarla, üniversite ve topluma 21 yy’da gerekli olan farkındalığı kazandırmak.

 

MİSYON

Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini, yakın Türkiye tarihini ve değişen ve gelişen uluslararası dünyayı doğru anlamak ve anlatmak; bu çerçevede bilimsel çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve aynı zamanda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin koordinasyonunu sağlamak.

 

 

background image