Tarihçe

Merkezimiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin d (2) bendi uyarınca 15 Ekim 1987 tarihinde senatonun 4 sayılı toplantısında 1987/48 sayılı kararla Gazi Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı ile kurulmuştur.

 

background image