Londra’da Bir Memlûk Beyi: Muhammed Bey Elfî (Ekim-Aralık 1803)

background image