Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi

Tarihçe

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi, 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün isteği doğrultusunda “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adı ile kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Enstitünün adı 1929 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” olarak değiştirilmiş ve bu isimle uzun yıllar hizmet vermiştir. 1976 yılında ise “Gazi Eğitim Enstitüsü” ismini almıştır. Enstitü, 1982 yılında 2809 sayılı kanunla “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuşmuştur.

Fakültemizde eczacılık eğitimi ise, 1968 yılında “Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu” olarak başlamıştır. 1971 yılında 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek “Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu” ile birleştirilmiş ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine (A.İ.T.İ.A.) bağlanmıştır. 1979 yılına kadar “A.İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksekokulu” olarak eğitimini sürdüren okul, 1979 yılında 2237 sayılı yasa ile fakülteye dönüştürülmüş ve “A.İ.T.İ.A. Eczacılık Fakültesi” adını almıştır. 1982 yılında ise 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı Kanun’la Gazi Üniversitesi bünyesinde “Eczacılık Fakültesi” olarak yer alınmıştır.

Fakültemizin kurucu dekanı Prof. Dr. Ningur Noyanalpan 1982-1994 yılları arasında görev yapmıştır. Ardından 1994-1997 yılları arası Prof. Dr. Bilge Şener, 1997-2006 yılları arası Prof. Dr. M. Fethi Şahin, 2006-2012 yılları arası Prof. Dr. Turhan Baykal ve 2012-2016 yılları arası Prof. Dr. İ. Tuncer Değim dekanlık görevini yürütmüşlerdir. 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ise, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan dekanlık görevini sürdürmektedir.

 

Bölümlerimiz