Gazi Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Tarihçe

 Gazi Üniversitesinin temelini 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Çağdaş Öğretmenler yetiştirmek için kurulan Orta Muallim Mektebi oluşturmaktadır. 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü"; 1947 yılında ise, “Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü” adı ile “Gazi Eğitim Enstitüsü”ne dönüştürülmüştür. 1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla 4 yıllık eğitim veren "Gazi Yüksek Öğretmen Okulu" olmuştur. 1982 yılında ise Gazi Üniversitesi kurulmuş ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulunun adı değiştirilerek Gazi Eğitim Fakültesi olmuş ve bu fakülteye ilaveten birçok fakülte açılmıştır. Uygulamalı Bilimler Fakültesi ise, Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan en yeni fakültedir.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Milli Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307727 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30ncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde fakültenin kurulması kararlaştırılmış ve aynı yıl 9.3.2015 tarih ve 29290 sayılı resmi gazetede ilgili karar yayınlanarak kuruluş süreci tamamlanarak fakülte açılmıştır. Fakülte bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.05.2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile ilk Fotonik bölümü açılmış ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılında başlayacaktır. Fakültemizde ikinci olarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.12.2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü açılmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri 2022 YKS tercih kılavuzuna dahil edilmiştir. İlk öğrenciler alınarak 2022 yılı itibariyle lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerimiz başlatılacak olup, lisansüstü düzeyde de eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu bölümlere ilaveten fakültemiz bünyesinde yeni bölümler açılması için çalışmalara devam edilecektir.