Haberler
Yönetim Ataması...
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4. Maddesi uyarınca Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Selma YEL Merkez Müdürü, Dr. Öğr. Üyesi Nasrullah UZMAN ise Merkez Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup; her iki hoc...