Yönetim Ataması...
17 Nisan 2018 10:05

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4. Maddesi uyarınca Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Selma YEL Merkez Müdürü, Dr. Öğr. Üyesi Nasrullah UZMAN ise Merkez Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup; her iki hocamız da görevlerine başlamıştır.