Yönetim - ATAUM - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetim

 

Merkez Müdürü 

Prof. Dr. Selma YEL 

 

Merkez Müdür Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLİ

Öğr. Gör. Dr. Esra Müjgan KARATAŞ

 

Yönetim Kurulu

          Prof. Dr. Bahri Ata

          Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ  

          Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK

          Prof. Dr. Selma YEL

          Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLİ

          Öğr. Gör.Dr.Esra Müjgan KARATAŞ

 

        Danışma Kurulu

          Prof. Dr. Güray KIRPIK

          Prof. Dr. Hamza KELEŞ

          Prof. Dr. İhsan Şerif KAYMAZ 

          Prof. Dr. Mehmet Akif TURAL

          Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

          Prof. Dr. Mustafa EKİNCİKLİ

          Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

          Prof. Dr. Mustafa TURAN

          Prof. Dr. Nejdet HAYTA

          Prof. Dr. Nejla GÜNAY

          Prof. Dr. Refik TURAN

          Prof. Dr. Uğur ÜNAL

          Prof. Dr. Yasemin DEMİRCAN

          Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR

          Doç. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA

          Doç. Dr. Ercenk HAMARAT

           Doç. Dr. Gülin KARABAĞ

          Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL

          Doç. Dr. M. Akif SÖZER

          Doç. Dr. Meşkure YILMAZ

          Doç. Dr. Şarika GEDİKLİ BERBER

          Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK

          Dr. Öğr. Üyesi Bahattin DEMİRTAŞ

          Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ŞAHİN

          Dr. Öğr. Üyesi Nasrullah UZMAN         

         Öğr. Gör. Dr. Arif SARI

         Öğr. Gör. Dr. Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN

         Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Nihan EROL

         Öğr. Gör. Dr. Namık ÇENCEN

         Öğr. Gör. Aylin ORCAN

         Öğr. Gör. Ayşegül DÖNMEZ

         Öğr. Gör. Gülcan ŞAHİNGÖZ

         Öğr. Gör. Safinaz TEKNECİ

         Öğr. Gör. Teoman GÜL

         Öğr. Gör. Ümran ESKİOĞLU