Vizyon - Misyon

Misyon

Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ve kuruluş felsefesini doğru anlamak ve anlatmak olup Atatürk İlke ve İnkılaplarını, bilimsel yollarla araştırmak, incelemek ve topluma mal etmeyi görev edinmektir.

Vizyon

Atatürk'ün fikir ve düşüncelerini,  bilimsel verilerle birleştirerek topluma ufuk çizmek.