Vizyon - Misyon

Vizyon

Merkezin ideal geleceği yakalaması için ilk etapta yapılması gereken Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin birleştirilmesidir. Bu birlik şu faydaları sağlayacaktır:

  1. Tüm üniversitede verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri denetim altında olacaktır.

  2. Bu dersi veren okutmanlar sadece bölümde değil aynı zamanda merkezde de görevli olacaklardır. Bu durumda okutmanlar âtıl vaziyette bulunmaktan kurtulacak ve merkezin misyonunun etkili birer elemanı olacaklardır.

  3. Okutmanlar misyon doğrultusunda araştırma, mastır, doktora yapmaya yönlendirileceklerdir.

  4. Merkez ve bölümün birleştirilmesi işlemi ilk etapta bu iki görevin tek bir kişiye verilmesiyle sağlanabilir. (2001 yılına kadar böyleydi)

  5. Bu iki kurumun yani bölüm ve merkezin birleştirilmesinin hem güç birliği hem de yönetim birliği açısından çok büyük yararları olacaktır.

  6. Bölüm ve merkez tek çatı altına alındıktan sonra imkânlar el verirse bu birimin enstitü haline gelmesi çok büyük yararlar sağlayacaktır. Birimin kendi kadroları olacak kendi bütçesi olacak mastır doktora programları açabilecek ve misyonuna çok daha büyük katkılar sağlayacaktır.

Misyon

Devletimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu ve kuruluş felsefesini doğru anlamak ve anlatmak, devletin bağımsızlığı ve bütünlüğünden laik demokratik ve üniter yapısından taviz verecek, verdirtecek fikir ve düşüncelerin karşısında durmak ve bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza kadar birlik beraberlik ve bütünlük içerisinde yaşamasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin amacı önce Üniversite gençliğine ve daha sonra tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, ondan sonra da imkanlar ölçüsünde yurt dışında bu misyonu yürütmektir.

Merkez Atatürk İlke ve İnkılâplarını, Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini bilimsel yollarla araştırmak, incelemek ve topluma mal etmeyi görev edinmiştir.