Duyurular

Gazi Akademik Bakış Dergisi, Thomson Reuters® Emerging Sources Citation Index tarafından taranmaya başlanmıştır.

Thomson Reuters® Web of Science® bünyesinde yeni oluşturulan “Emerging Sources Citation Index’ine girmiştir. SCI, AHCI, SSCI ve SCI-Expanded gibi sistemlerden farklı bir indeks sistemine sahip olan “Emerging Sources Citation Index”, bu kapsam içerisinde indekslenen dergilerdeki makalelerin taranabilmesi ve bu makalelere WoS kapsamı içerisinde alınan atıfların takip edilebilmesi imkanını sunmaktadır. ESCI kapsamına yüksek kalitede, peer-review(hakemli) yayın yapan, bölgesel veya uluslararası güncel ve yeni bilimsel katkılar sağlayan dergiler alınmaktadır. Dergimiz böylece Wos taramalarında ESCI kapsamında 2015 sayılarından itibaren görünür hale gelmiştir. Aşağıdaki linkten tarama yapılabilmektedir.

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlchange.cgi?Full=Gazi+Akademik+Bakis-Gazi+Academic+View

Bilgilerinize sunarız.

Gazi Akademik Bakış Dergisi Yayın Kurulu adına

Editör

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN