Personel

Öğretim Elemanları 

         

          Prof. Dr. Selma YEL

          Doç. Dr. Namık ÇENCEN
          Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLİ
          Dr. Öğr.Gör. Esra Müjgan KARATAŞ
          Dr. Öğr. Gör. Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN
          Dr. Öğr. Gör. Ferhat EROĞLU
          Dr. Öğr. Gör. Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN
         Öğr. Gör. Safinaz TEKNECİ
         Öğr. Gör. Ayşegül DÖNMEZ
         Öğr. Gör. Aylin ORCAN
         Öğr. Gör. Teoman GÜL
         Öğr. Gör. Ümran ESKİOĞLU
         Öğr. Gör. M.Gülcan ŞAHİNGÖZ
         Öğr. Gör. Eren EROĞLU
         Öğr. Gör. Aykut CANLI

         Öğr. Gör. Halil Aytuğ TOKUR

 

           Memur

 

 

Büro Çalışanı 

Songül TORUN