Personel - ATAUM - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Personel

Öğretim Elemanları 

Prof. Dr. Selma YEL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLİ

 

Memur

 

 

Büro Çalışanı 

Songül TORUN