Kütüphanemiz
 1. 373 Numaralı Ayntab Livası Mufassal Tahrir Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 2. 998 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü’l- Kadiriye Defteri I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 3. 387 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri I cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 4. 167 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri I, cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 5. 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livaları İcmal Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, I Cilt
 6. 998 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü’l- Kadiriye Defteri II ,Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 7. 167 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri II, cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 8. 387 numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri II cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 9. 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livaları İcmal Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, II Cilt
 10. 111 Numaralı Kerkük Livası Mufassal Tahrir Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 11. Osmanlı Fermanları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 12. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, I Cilt
 13. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, II Cilt
 14. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – İngiliz İlişkileri (1894 – 1895) III T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006
 15. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – İngiliz İlişkileri (1894 – 1895) III T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006
 16. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – İngiliz İlişkileri (1894 – 1895) III T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006
 17. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – İngiliz İlişkileri (1894 – 1895) III T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006
 18. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,III Cilt
 19. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,IV Cilt
 20. Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916 – 1922). Başbakanlık Devlet Arşivleri 2003 ANKARA
 21. Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk(1916 – 1922), Başbakanlık Devlet Arşivleri, 2003 ANKARA
 22. Asılsız Ermeni İddiaları ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim İsmet BİNARK ATO 2002 ANKARA
 23. Sultan Sancar Türbesi TİKA, Ankara 2004
 24. Orta Asya’dan Esintiler, TİKA, Ankara 2003
 25. Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri I cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 26. Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri II cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 27. Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 28. Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 29. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri I Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 30. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri II Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 31. Osmanlı belgelerinde Milli Mücadelede ve Mustafa Kemal Atatürk , Başbakanlık Devlet Arşivleri
 32. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, I,cilt
 33. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,II cilt
 34. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü,III cilt
 35. Erken Dönemde Osmanlı Mimarisinde Yazı Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 36. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurtdışında Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografisi
 37. İsmail Bey Gaspıralı İçin, Ankara 2004
 38. Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877 – 1914) Münir Süreyya Bey Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no53
 39. Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877 – 1914) Münir Süreyya Bey Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no53
 40. Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877 – 1914) Münir Süreyya Bey Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no53
 41. Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877 – 1914) Münir Süreyya Bey Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no53
 42. Ermeniler Tarfından yapılan katliam belgeleri (1914 – 1919) I Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no: 49
 43. Ermeniler Tarfından yapılan katliam belgeleri (1919-1921) II Ankara 2001 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no:50
 44. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – Fransız İlişkileri ( 1879 – 1918) I Ankara 2002 Başbakanlık Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no: 58
 45. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – Fransız İlişkileri (1918 – 1919) II Ankara 2002 Başbakanlık Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no: 61
 46. Osmanlı Belgelerinde Ermeni – Fransız İlişkileri ( 1920 – 1922) III Ankara 2002 Başbakanlık Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no:66
 47. Altın Arığ, Dr. Fatma Özkan, Ankara 1997
 48. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası,Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000
 49. A Chronology of The Armenian Problem With a Bibliography (1878 – 1923) Recep Karacakaya, Ph.D.
 50. The Armenians Problem, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 51. Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bulgar İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 52. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Belge Türkleri padişah El Yazıları ve Belge Resterasyonu, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 53. Osmanlı Arşivinde Bulunan Muahedenamelerden Örnekler, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 54. Belgelerle Osmanlı Türkistan İlişkiler, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2004
 55. Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Ankara 2004
 56. Osmanlı Belgelerinde Kazan, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2005
 57. Osmanlı Belgelerinde Kazan, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2005
 58. The Anmenian Massacres in Otoman Turkey Guenter LEWY
 59. The Anmenian Massacres in Otoman Turkey Guenter LEWY
 60. Türkiye’de Amerikan Okulları, Doç. Dr. Süleyman Büyükkarcı
 61. “Kemal Atatürk Nutuk 1919- 1927” 1997 ANKARA
 62. “Kemal Atatürk Nutuk 1919- 1927” 1997 ANKARA
 63. Birinci Dünya Savaşı Sırasında Taksim Anlaşmaları ve Sevr’e Giden Yol Ahmet Hursit TOLON
 64. Atatürk ve Modern Türkiye AAM 2001 ANKARA
 65. Kemal Atatürk Nutuk ve Vesikalar, Atatürk Araştırma Merkezi, 1991
 66. Türk İran İlişkileri Prof. Dr. Mehmet SARAY
 67. Türk İran İlişkileri Prof. Dr. Mehmet SARAY
 68. Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 69. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI
 70. Sofya Askeri Ataşesi Mustafa Kemal’in Raporları, Genel Kurmay Başkanlığı, 2007
 71. Ufukların Efendisi Osmanlılar Jason Goodwin Sabah Kitapları 2. Baskı
 72. Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadoluda Yunan Mezalimi I , Başbakanlık Devlet Arşivleri
 73. Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadoluda Yunan Mezalimi II , Başbakanlık Devlet Arşivleri
 74. Yunan Mezalimi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, I cilt
 75. Yunan Mezalimi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, II cilt
 76. Yunan Mezalimi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, IIIcilt
 77. Bosna-Hersek Bibliyografsı I cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 78. Bosna-Hersek Bibliyografsı II cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 79. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914- 1918 Cilt IV Atase, 2006
 80. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914- 1918 Cilt III Atase, 2006
 81. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VI Genel Kurmay 2006
 82. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 CiltV ATASE 2006
 83. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VIII Atase 2008
 84. Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadoluda Yunan Mezalimi , Başbakanlık Devlet Arşivleri
 85. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VII, ATASE 2007
 86. Bonsak Hersek Bibliyografyası I , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 87. Bonsak Hersek Bibliyografyası II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 88. Balkanlar El Kitabı Cilt :1 Tarih, Karam&vadi 2006
 89. Atatürk 4. Uluslar arası Kongresi 1. Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi, 1999
 90. Atatürk 4. Uluslar arası Kongresi 2. Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi, 1999
 91. Arşivcilik Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü I, Cilt
 92. Arşivcilik Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü II Cilt
 93. Arşivcilik Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü III Cilt
 94. Arşivcilik bibliyografyası I,cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 95. Arşivcilik bibliyografyası II cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 96. Arşivcilik bibliyografyası III cilt , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 97. Arşiv Belgeleriyle Rum Faaliyetleri 1918-1922 Cilt 1, ATASE, 2009
 98. Musul ve Kerkük İle ilgili Arşiv belgeleri, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Ankara 1993
 99. Çevre Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1995
 100. Basında Dış Türkler Bibliyografya VI, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 101. Basında Dış Türkler Bibliyografya VI, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 102. Biyografileriyle Ermeniler, , Kevork Pamukciyan, 2003
 103. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, 1997
 104. Irak Türkleri Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1994
 105. Türkiye-Avrupa Topluluğu Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1990
 106. Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası I, cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1992
 107. Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası II, cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1992
 108. Ermeni Mezalimi IV Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1998
 109. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 110. 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı ,Tika
 111. Türkmenistan’ın Ekonomik Atlası, Prof. Dr. Mesut Elibüyük, Arş. Gör. Gurbanmurat Altıbayev
 112. Yeniden Doğuş, Türk Kurtuluş Savaşı”. İbrahim ARTUÇ Kastaş Yayınları I 2001 İSTANBUL
 113. Yeniden Doğuş, Türk Kurtuluş Savaşı”. İbrahim ARTUÇ Kastaş Yayınları II 2001 İSTANBUL
 114. Dünden Bugüne Başbakanlık 1920-2004 Ankara 2004, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 115. Dünden Bugüne Başbakanlık 1920-2004 Ankara 2004, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 116. Efsane ve Gerçekler Türk ve Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, 2000
 117. Efsane ve Gerçekler Türk ve Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, 2000
 118. “Avrupa’da Türk İzleri” Atlan ARASLI I TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 119. “Avrupa’da Türk İzleri” Atlan ARASLI II TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 120. Altaylardan Tuna Boyu’na Türk Dünyası’nda Ortak Yanışlar (Motifler) Neriman GÖRGÜNAY – KIRZIOĞLU TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 121. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni Mezalimi I, Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri. Ankara 1995
 122. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni Mezalimi II, Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri. Ankara 1995
 123. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni Mezalimi III, Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri. Ankara 1997
 124. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni Mezalimi IV, Cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri. Ankara 1998
 125. Ege sorunu Bibliyografyası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1997
 126. Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını” Zekai GÜNER Orhan KABATAŞ 1990 ANKARA
 127. Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını” Zekai GÜNER Orhan KABATAŞ 1990 ANKARA
 128. 10. Askeri Tarih Sempozyumu Bildirirleri Ankara, Genelkurmay 2006
 129. Tasvir-i Efkar Gazetesi (1278/1862 – 1286/1869) T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Necdet Hayta
 130. Osmanlı Arşiv Rehberi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul 2000
 131. Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları Alptekin MÜDERRİSOĞLU, Ankara 1990
 132. Süheyl ü Nev- Bahar Cem DİLGİÇ, Ankara 1991
 133. Türkiye ve Yakın Komşuları Atatürk Arş. Merkezi Mehmet SARAY
 134. 1. Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri cilt 1 ATASE, Ankara, 2009
 135. 135.1. Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri cilt 2 ATASE, Ankara, 2009
 136. 136. 1. Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri cilt 3 ATASE, Ankara, 2009
 137. 137. İbn-ür Refik Ahmet NURİ Sekizinci Mehmed Rebi Hatemi BARAZ I
 138. 138. İbn-ür Refik Ahmet NURİ Sekizinci Mehmed Rebi Hatemi BARAZ II
 139. 139. İbn-ür Refik Ahmet NURİ Sekizinci Mehmed Rebi Hatemi BARAZ III
 140. 140. Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Atatürk Araştırma merkezi, 1991
 141. 141. Kemal Atatürk Nutuk Vesikalar, Atatürk Araştırma merkezi, 1991
 142. 142. .Mustafa Kemal Atatürk Nutuk 1919- 1927 , Atatürk Araştırma merkezi, 2002
 143. 143. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk 1919- 1927 , Atatürk Araştırma merkezi, 2002
 144. 144. Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Ankara 2000
 145. 145. Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2000
 146. 146. Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2000
 147. 147. Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları Afet İNAN 2000 ANKARA
 148. 148. Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları Afet İNAN 2000 ANKARA
 149. 149. Atatürk, Jorge Blanko Villata
 150. 150. I. Milli Arşiv Şurası, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 20-21 Nisan 1998 Ankara
 151. 151. 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum 1. Uluslarası Sempozyumu ( 23 – 25 Temmuz 2002 Erzurum) Atatürk Araştırma Merkezi 2002
 152. 152. Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2006
 153. 153. Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi ATASE 2005
 154. 154. Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar Prof.Dr. Reşat Genç Ankara 2005
 155. 155. Arşiv Belgelerine Göre Balkanlarda ve Anadoluda Yunan Mezalimi , Başbakanlık Devlet Arşivleri
 156. 156. Belgelerde Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bulgar İlişkileri (1913-1938) 2002 ANKARA
 157. 157. Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul 1994
 158. 158. Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Dil Kültür Eğitim, Gazi Üniversitesi, Ankara 2007
 159. 159. Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Dil Kültür eğitim Gazi Üniversitesi
 160. 160. Kıbrıs’ta Rum-Yunan Saldırıları ve Soykırım, Yrd. Doç. Dr. Vehbi Zeki Serter, Genelkurmay ATASE Ankara 2008
 161. 161. Edebiyat Dünyası ve Atatürk Önder GÖÇGÜN 1995 ANKARA
 162. 162. Kastamonu Jurnal defteri II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2006
 163. 163. Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri Ali Sinan BİLGİLİTC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 164. 164. İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler (1850 – 1950) Sadiye TUTSAK TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 165. 165. Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye Yrd. Doç. Dr. Ömer Osman UMAR
 166. 166. Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu 22-24 Mayıs 2008, Erciyes Üniversitesi Yayınları Cilt 1
 167. 167. Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu 22-24 Mayıs 2008, Erciyes Üniversitesi Yayınları Cilt 2
 168. 168. Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu 22-24 Mayıs 2008, Erciyes Üniversitesi Yayınları Cilt 4
 169. 169. Yeni Anayasalar Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Eren, Alesker Aleskerli
 170. 170. Lozan Barış Konferansı İlhan TURAN
 171. 171. Türk Yurdu Tarihin aynası Yusuf Akçura Tutibay 1. cilt ( 1-2) 1911-1912
 172. 172. Türk Yurdu Ahmed Mithat Efendi Tutibay 2. cilt (3-4) 1912-1913
 173. 173. Türk Yurdu Gaspıralı İsmail Bey Tutibay 3. cilt (5-6) 1913-1914
 174. 174. Türk Yurdu Balkan Harbinde Hlal-i Ahmer Hemşireleri Tutibay 4. cilt (7-8-9) 1914-1916
 175. 175. Türk Yurdu Ahmed Ağaoğlu Tutibay 5.cilt (10-11) 1916-1917
 176. 176. Türk Yurdu celal Sahir 6.cilt Tutibay (12-13) 1917
 177. 177. Türk Yurdu Tutibay İstanbul Türk Ocakları 7. cilt (14) 1918
 178. 178. . Türk Yurdu Tutibay Ziya Gökalp 8. cilt (15) 1924-1925
 179. 179. Türk Yurdu Tutibay Ayaz İshaki 9. cilt (16) 1925
 180. 180. . Türk Yurdu Tutibay W. Radloff 10. cilt (17) 1925-1926
 181. 181. . Türk Yurdu Tutibay Thomsen 11.Cilt (18) 1926
 182. 182. Türk Yurdu Tutibay Ahmet Hikmet 12. cilt (19-20) 1927-1928
 183. 183. . Türk Yurdu Tutibay Gazi Mustafa Kemal 13.cilt (21) 1928
 184. 184. Türk Yurdu Tutibay Necib Asım 14. cilt (22) 1928
 185. 185. Türk Yurdu Tutibay Mehmet emin 15.cilt (23) 1929
 186. 186. . Türk Yurdu Tutibay Hamdullah Suphi 16.cilt (24) 1929-1930
 187. 187. Türk Yurdu Tutibay Von Le Coq 17. cilt (25) 1930-1931
 188. 188. Türkiye Günlüğü Sayı 26 Ocak Şubat 1994
 189. 189. Türkiye Günlüğü Sayı 21 Kış 1992
 190. 190. Türkiye Günlüğü Sayı 24 Güz 1993
 191. 191. Türkiye Günlüğü Sayı 25 Kış 1993
 192. 192. Türkiye Günlüğü Sayı 79. Kış 2004
 193. 193. Türkiye Günlüğü Sayı 52 Eylül Ekim 1998
 194. 194. Türkiye Günlüğü sayı 31 Kasım aralık 1994
 195. 195. . Türkiye Günlüğü Sayı 27 Mart Nisan 1994
 196. 196. Türkiye Günlüğü Sayı 53 Kasım Aralık 1998
 197. 197. Türkiye Günlüğü Sayı 55 Mart Nisan 1999
 198. 198. Türkiye Günlüğü Sayı 43 Kasım Aralık 1996
 199. 199. Türkiye Günlüğü Sayı 38 Ocak Şubat 1996
 200. 200. Türkiye Günlüğü Sayı 37 Kasım aralık 1995
 201. 201. Türkiye Günlüğü Sayı 29 Temmuz ağustos 1994
 202. 202. Türkiye Günlüğü Sayı 40 Mayıs Haziran 1996
 203. 203. Türkiye Günlüğü Sayı 46 Yaz 1997
 204. 204. Türkiye Günlüğü Sayı 30 Eylül Ekim 1994
 205. 205. Türkiye Günlüğü Sayı 89 Yaz 2007
 206. 206. Türkiye Günlüğü Sayı 88 Bahar 2007
 207. 207. Türkiye Günlüğü Sayı 86 Güz 2006
 208. 208. Türkiye Günlüğü Sayı 34 Mayıs Haziran 1995
 209. 209. Türkiye Günlüğü Sayı 82 Güz 2005
 210. 210. Türkiye Günlüğü Sayı 80 Bahar 2005
 211. 211. Türkiye Günlüğü Sayı 54 Ocak Şubat 1999
 212. 212. Türkiye Günlüğü Sayı 56 Yaz 1999
 213. 213. Türkiye Günlüğü Sayı 35 Temmuz Ağustos 1995
 214. 214. Türkiye Günlüğü Sayı 39 Mart Nisan 1996
 215. 215. Türkiye Günlüğü Sayı 44 Ocak Şubat 1997
 216. 216. Türkiye Günlüğü Sayı 49 Ocak Şubat 1998
 217. 217. Türkiye Günlüğü sayı 57 Eylül Ekim 1999
 218. 218. Türkiye Günlüğü Sayı 84 Bahar 2006
 219. 219. Türkiye Günlüğü Sayı 87 Kış 2006
 220. 220. Türkiye Günlüğü Sayı 81 Yaz 2005
 221. 221. Türkiye Günlüğü Sayı 85 Yaz 2006
 222. 222. Türkiye Günlüğü Sayı 41 Temmuz Ağustos 1996
 223. 223. Türkiye Günlüğü Sayı 42 Eylül Ekim 1996
 224. 224. Türkiye Günlüğü Sayı 59 Ocak Şubat 2000-02
 225. 225. Türkiye Günlüğü Sayı 63 kasım aralık 2000-05
 226. 226. Türkiye Günlüğü Sayı 64 Kış 2001-01
 227. 227. Türkiye Günlüğü 2004 Sayı 78 Güz 2004
 228. 228. Türkiye Günlüğü Sayı 67 2001-04
 229. 229. Türkiye Günlüğü Sayı 66 2001-03
 230. 230. Türkiye Günlüğü Sayı 76 Bahar 2004
 231. 231. Türkiye Günlüğü sayı 65 Bahar 2001-02
 232. 232. Türkiye Günlüğü Sayı 60 Mart Nisan 2000-03
 233. 233. Türkiye Günlüğü Sayı 61 Yaz 2000-04
 234. 234. Türkiye Günlüğü sayı 77 Yaz 2004
 235. 235. Stratejik Analiz Sayı 3 Temmuz 2000 ASAM
 236. 236. Stratejik Analiz Sayı 2 Haziran 2000 ASAM
 237. 237. Stratejik Analiz Sayı 20 Aralık 2001 ASAM
 238. 238. Stratejik Analiz Sayı 19 Kasım 2001 ASAM
 239. 239. Stratejik Analiz Sayı 18 Ekim 2001 ASAM
 240. 240. Stratejik Analiz Sayı 17 Eylül 2001 ASAM
 241. 241. Stratejik Analiz Sayı 16 Ağustos 2001 ASAM
 242. 242. Stratejik Analiz Sayı 15 Temmuz 2001 ASAM
 243. 243. Stratejik Analiz Sayı 14 Haziran 2001 ASAM
 244. 244. Stratejik Analiz Sayı 13 Mayıs 2001 ASAM
 245. 245. Stratejik Analiz Sayı 12 Nisan 2001 ASAM
 246. 246. Stratejik Analiz Sayı 11 Mart 2001 ASAM
 247. 247. Stratejik Analiz Sayı 8 Aralık 2000 ASAM
 248. 248. Stratejik Analiz Sayı 7 Kasım 2000 ASAM
 249. 249. Stratejik Analiz Sayı 5 Eylül 2000 ASAM
 250. 250. Stratejik Analiz Sayı 4 Ağustos 2000 ASAM
 251. 251. Stratejik Analiz Sayı 30 Ekim 2002 ASAM
 252. 252. Stratejik Analiz Sayı 29 Eylül 2002 ASAM
 253. 253. Stratejik Analiz Sayı 28 Ağustos 2002 ASAM
 254. 254. Stratejik Analiz Sayı 27 Temmuz 2002 ASAM
 255. 255. Stratejik Analiz Sayı 25 Mayıs 2002 ASAM
 256. 256. Stratejik Analiz Sayı 24 Nisan 2002 ASAM
 257. 257. Stratejik Analiz Sayı 22 Şubat 2002 ASAM
 258. 258. Stratejik Analiz Sayı 21 Ocak 2002 ASAM
 259. 259. Stratejik Analiz . Sayı 70 Şubat 2006 Asam
 260. 260. Stratejik Analiz Sayı 73 Mayıs 2006 Asam
 261. 261. Stratejik Analiz Sayı 7 Haziran 2006 Asam
 262. 262. Stratejik Analiz Sayı 71 Mart 2006 Asam
 263. 263. Stratejik Analiz Sayı 46 Şubat 2004 ASAM
 264. 264. Stratejik Analiz Sayı 45 Ocak 2004 ASAM
 265. 265. Stratejik Analiz Sayı 50 Haziran 2004 ASAM
 266. 266. Stratejik Analiz Sayı 49 Mayıs 2004 ASAM
 267. 267. Stratejik Analiz Sayı 48 Nisan 2004 ASAM
 268. 268. Stratejik Analiz Sayı 61 Mayıs 2005 ASAM
 269. 269. Stratejik Analiz Sayı 57 Ocak 2005 ASAM
 270. 270. Stratejik Analiz Sayı 58 Şubat 2005ASAM
 271. 271. Stratejik Analiz Sayı 59 Mart 2005 ASAM
 272. 272. Stratejik Analiz Sayı 60 Nisan 2005 ASAM
 273. 273. Stratejik Analiz Sayı 34 Şubat 2003 ASAM
 274. 274. Stratejik Analiz Sayı 53 Eylül 2004 ASAM
 275. 275. Stratejik Analiz Sayı 54 Ekim 2004 ASAM
 276. 276. Stratejik Analiz Sayı 55 Kasım 2004 ASAM
 277. 277. Stratejik Analiz Sayı 56 Aralık 2004 ASAM
 278. 278. Stratejik Analiz Sayı 31 Kasım 2002 ASAM
 279. 279. Stratejik Analiz Sayı 32 Aralık 2002 ASAM
 280. 280. Stratejik Analiz Sayı 33 Ocak 2003 ASAM
 281. 281 Stratejik Analiz Sayı 43 Kasım 2003 ASAM
 282. 282. Stratejik Analiz Sayı 44 Aralık 2003 ASAM
 283. 283. Stratejik Analiz Sayı 45 Ocak 2004 ASAM
 284. 284. Stratejik Analiz Sayı 52 Ağustos 2004 ASAM
 285. 285. Stratejik Analiz Sayı 33 Ocak 2003 ASAM
 286. 286. Stratejik Analiz Sayı 39 Temmuz 2003 ASAM
 287. 287. Stratejik Analiz Sayı 40 Ağustos 2003 ASAM
 288. 288. Stratejik Analiz Sayı 41 Eylül 2003 ASAM
 289. 289. Stratejik Analiz Sayı 42 Ekim 2003 ASAM
 290. 290. Stratejik Analiz Sayı 36 Nisan 2003 ASAM
 291. 291. Stratejik Analiz Sayı 37 Mayıs 2003 ASAM
 292. 292. Stratejik Analiz Sayı 38 Haziran 2003 ASAM
 293. 293. Avrasya Bülteni Temmuz 2007 Sayı 59
 294. 294. Avrasya Bülteni Mayıs 2007 Sayı 57
 295. 295. Avrasya Bülteni Nisan 2007 Sayı 56
 296. 296. Avrasya Bülteni Haziran 2007 Sayı 58
 297. 297. Arşiv Dünyası, Aralık 1999 sayı 1, Türk Arşivciler Derneği
 298. 298. Arşiv Dünyası, Ekim 2003 sayı 2, Türk Arşivciler Derneği
 299. 299. Arşiv Dünyası, Nisan Mayıs 2004 sayı 3, Türk Arşivciler Derneği
 300. 300. Arşiv Dünyası, Ağustos Eylül 2004, sayı 4, Türk Arşivciler Derneği
 301. 301. Arşiv Dünyası, Ocak 2005 sayı 5, Türk Arşivciler Derneği
 302. 302. Arşiv Dünyası, Haziran 2005 sayı 6, Türk Arşivciler Derneği
 303. 303. 1935 Atatürk ve İsmet İnönü karakalem portre çalışmaları
 304. 304. First Business Sayı 6 Ocak Şubat 2007
 305. 305. Bilim ve aklın Aydınlığında Eğitim MEB yıl 7 sayı 80-81 ekim-kasım 2006
 306. 306. Bilim ve aklın Aydınlığında Eğitim MEB yıl 7 sayı 80-81 ekim-kasım 2006
 307. 307. Milli Saraylar Sayı 4 TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı
 308. 308. 2004 Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu
 309. 309. Tarih Dergileri (1910-2010) Oğuz Çetinoğlu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Tarih ve Kültür Dergisi
 310. 310. Türk dünyası Yüce Erek Yıl:8 Sayı:40 Mart 2007
 311. 311. Parlamento Dergisi Temmuz 2005
 312. 312. Aktüel Dergisi 30 Ağustos – 5 Eylül 2005
 313. 313. Sanatta Türk – Türkmen Dostluğu Tika03-15 Mayıs 2005
 314. 314. Tika I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 2004
 315. 315. Günümüz Tataristan’ının Sosyal ve Kültürel Yapısı, Ankara 2003
 316. 316. Arşiv Dünyası, Haziran 2006, sayı 8, Türk Arşivciler Derneği
 317. 317. Arşiv Dünyası, Ocak 2007 , sayı 9, Türk Arşivciler Derneği
 318. 318. Ankara Çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
 319. 319. Ankara Çalışmaları ABD İngiltere İlişkileri: Özel Bir İlişki Sedat LAÇİNER
 320. 320. Ankara Çalışmaları İngiltere, Terör Kuzey İrlanda Sorunu ve İnsan Hakları Dr. Sedat LAÇİNER
 321. 321. Ankara Çalışmaları 21. Yüzyılda Türkiye’nin Sosyo- Ekonomik Manzarasına Bakış ve Çözüme Katkılar Şaban Gülbahar Ağustos 2001
 322. 322. Ankara Çalışmaları Stratejik Düşüncenin Sivil ve Askeri Hayatta Kullanılması Muzaffer ÖZDAĞ Kasım 2000
 323. 323. Stratejik Öngörü 2023 Balkanlar 2006 Asam 2006 Erhan Türbedar
 324. 324. Stratejik Öngörü 2023 Küresel Güvenlik Gelişmeleri ve Öngörüler Asam 2006 Yılmaz Aklar
 325. 325. Stratejik Öngörü 2023 Güney Kafkasya Asam 2006 Kamil Ağacan
 326. 326. Stratejik Öngörü 2023 Asya Pasifik ve Çin Asam 2006 Bahadır Pehlivantürk
 327. 327. Stratejik Öngörü 2023 Rusya Federasyonu Asam 2006 İlyas Kamalov
 328. 328. Stratejik Öngörü 2023 Ermeni Sorunu ve Türkiye- Ermenistan İlişkileri Asam 2006 Ömer Engin Lütem
 329. 329. Stratejik Öngörü 2023 Yeni Büyük Oyun ve Orta Asya Asam 2006 Gökçen Oğan
 330. 330. Stratejik Öngörü 2023 İnsanlığa Karşı Suçlar Asam 2006 Sevin Elekdağ
 331. 331. Stratejik Öngörü 2023 Suriye Arap Cumhuriyeti Asam 2006 Oytun Orhan
 332. 332. Stratejik Öngörü 2023 Avrupa Birliği Asam 2006 Deniz Altınbaş
 333. 333. Stratejik Öngörü 2023 Avrupa Kimliği Asam 2006 Deniz Altınbaş
 334. 334. Stratejik Öngörü 2023 Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği Asam 2006 Hasan Kanbolat
 335. 335. Stratejik Öngörü 2023 Türkiye Vizyonu Asam 2006 Yaman Başkut
 336. 336. Stratejik Öngörü 2023 Kıbrıs Sorunu ve Türkiye- AB İlişkilerinde Kıbrıs Engeli Asam2006 Sema Sezer
 337. 337. Stratejik Öngörü 2023 Irak Federal Cumhuriyeti Asam 2006 Mazin Hasan
 338. 338. Stratejik Öngörü 2023 Mısır Arap Cumhuriyeti Asam 2006 Shadan Yaseen
 339. 339. Türkiye günlüğü Sayı 74 2003
 340. 340. Türkiye Günlüğü Sayı 73 2003
 341. 341. Türkiye Günlüğü Sayı 72 2003
 342. 342. Türk Dili Sayı 658 Ekim 2006
 343. 343. Türk Dili Sayı 659 Kasım 2006
 344. 344. Türk dili sayı 660 Aralık 2006
 345. 345. Türk Dili Dergisi Sayı 652 Nisan 2006
 346. 346. Türk Dili Sayı 651 Mart 2006
 347. 347. Türk Dili Temmuz 2005 Sayı 643
 348. 348. Türk Dili Ağustos 2005 Sayı 644
 349. 349. . Türk Dili Haziran 2005 Sayı 642
 350. 350. Türk Dili Dergisi sayı 656 Ağustos 2006
 351. 351. Türk Dili Atatürk Türk Dili ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni “ Ulusal Kültürde Uyanış ve Atatürk” sayı:655 Temmuz 2006
 352. 352. Türk Dili Dergisi sayı 653 Mayıs 2006 Türk Dil Kurumu
 353. 353. Türk Dili Mayıs 2005 Sayı 641
 354. 354. Türk Dili Nisan 2005 Sayı 640
 355. 355. Türk Dili Mart 2005 Sayı 639
 356. 356. Türk Dili Şubat 2005 Sayı 638
 357. 357. Türk Dili Ocak 2005 Sayı 637
 358. 358. Türk Dili Ve edebiyat dergisi sayı 668 8/2007
 359. 359. Türk Dili Dergisi Sayı 670 10/2007
 360. 360. Türk dili Dergisi Sayı:664 4/2007TDK
 361. 361. Türk Dili dergisi Sayı:662 2/2007
 362. 362. Türk Dili Sayı 661 1/2007 Türk dil Kurumu
 363. 363. Türk Dili Dergisi Sayı 674, Şubat 2008 TDK
 364. 364. Türk Dili Dergisi Sayı 673, Ocak 2008 TDK
 365. 365. Türk Dili Dergisi Sayı 663, 3/2007 Tdk 2007
 366. 366. Türk Dili Dergisi Sayı 671 11/2007 TDK
 367. 367. Türk Dili Dergisi Sayı 672, 12/2007 TDK
 368. 368. Türk Dili Aralık 2003 Sayı 624
 369. 369. Türk Dili Kasım 2003 Sayı 623
 370. 370. Türk Dili sayı 650 şubat 2006 Türk Dil Kurumu
 371. 371. Türk Dili Sayı 667 7/2007 TDK
 372. 372. Türk Dili Dergisi Sayı 675, Mart 2008 TDK
 373. 373. Armenian Issue Mecbure Eroğlu KÖKSAV Ankara 1999
 374. 374. Armenian Issue Mecbure Eroğlu KÖKSAV Ankara 1999
 375. 375. Armenian Issue Mecbure Eroğlu KÖKSAV Ankara 1999
 376. 376. The Massacres the Armenians Committed II Adana Province and the French – Armenian Relations Yusuf Ziya Bildirici KÖKSAV Ankara 1999
 377. 377. The Massacres the Armenians Committed II Adana Province and the French – Armenian Relations Yusuf Ziya Bildirici KÖKSAV Ankara 1999
 378. 378. The Massacres the Armenians Committed II Adana Province and the French – Armenian Relations Yusuf Ziya Bildirici KÖKSAV Ankara 1999
 379. 379. The Massacres the Armenians Committed II Adana Province and the French – Armenian Relations Yusuf Ziya Bildirici KÖKSAV Ankara 1999
 380. 380. Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk – İtalyan İlişkileri Prof. Dr. Hale ŞIVGIN
 381. 381. Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk – İtalyan İlişkileri Prof. Dr. Hale ŞIVGIN
 382. 382. Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk – İtalyan İlişkileri Prof. Dr. Hale ŞIVGIN
 383. 383. Stratejik Araştırmalar Dergisi Sayı 6 Aralık 2005 Genel Kurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları
 384. 384. Stratejik Araştırmalar Dergisi Sayı 5 Temmuz 2005 Genel Kurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları
 385. 385. Stratejik Araştırmalar Dergisi Sayı 6 Şubat 2006 ATASE
 386. 386. Stratejik Araştırmalar Dergisi Temmuz 2006 Yıl 4 Atase
 387. 387. 800.Doğum Yıldönümü Anısına Hacı Bektaş Veli, Gazi Üniversitesi, 2009
 388. 388. Bingöl, Muş/Varto Yörelerinde Ocaklar, Oymaklar ve Boylarla İlgili Araştırma Sonuçları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 389. 389. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi Sayı: 55, Yaz 2010
 390. 390. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Kızıldeli Özel Sayısı 53. sayı, kış, 2010
 391. 391. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Bahar 2009, sayı 50
 392. 392. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli , Bahar, Sayı 54, 2010
 393. 393. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş veli Araştırma Dergisi Güz 2006/39
 394. 394. Türk Kültürü ve hacı Bektaş veli Araştırma dergisi Güz 2006/39
 395. 395. Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi 41.sayı
 396. 396. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Güz 2000/15
 397. 397. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Güz 2000/15
 398. 398. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş veli Araştırma Dergisi 49. sayı kış, 2009
 399. 399. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Yaz 2001/18
 400. 400. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Yaz 2001/18
 401. 401. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi sayı 21
 402. 402. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi sayı 21
 403. 403. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Güz 2001 Sayı 19
 404. 404. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Güz 2001 Sayı 19
 405. 405. Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat- ı Ayniye Hacı Bektaşı Veli – G.Ü.H.A.M.
 406. 406. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi 43. Sayı Güz
 407. 407. Türk Kültürü ve Hacı bektaş Veli Dergisi 42. sayı
 408. 408. Türk Kültürü ve hacı Bektaş veli Araştırma dergisi güz 2006/40
 409. 409. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi 46. sayı Yaz 2008
 410. 410. Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi2003 / 28
 411. 411. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi yaz 2006/38
 412. 412. CTAD, Hacettepe Üniversitesi, Yıl 5, Sayı 9, Bahar 2009
 413. 413. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü yıl:3 sayı:5 Bahar 2007
 414. 414. CTAD Yıl:3 Sayı 5 Bahar 2007 Hacettepe Üniversitesi
 415. 415. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıl 2, Sayı 3,Bahar 2006
 416. 416. CTAD yıl:2 sayı:3 Bahar 2006 Hacettepe Üniversitesi
 417. 417. Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi Dr. Yasemin Doğaner 2006 Hacettepe Üniversitesi
 418. 418. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü yıl 4, sayı 8, güz 2008
 419. 419. Hacettepe Üniversitesi Türk Eğitimi Sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi ( 10 - 11 Kasım 2005)
 420. 420. CTAD, Yıl 5, sayı 10, Güz 2009, Hacettepe Üniversitesi
 421. 421. .Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD Yıl1 Sayı 2 Güz 2005 Hacettepe Üniversitesi
 422. 422. CTAD yıl:2 sayı:4 Güz 2006 Hacettepe Üniversitesi
 423. 423. CTAD Yıl 2, sayı 4, Güz 2006 Hacettepe Üniversitesi
 424. 424. CTAD Yıl 6, sayı 11 Bahar 2010, Hacettepe Üniversitesi
 425. 425. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Hacettepe Dergisi yıl 1 sayı 1 bahar 2005
 426. 426. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinde Yöntem arayışları Hacettepe Yayınları
 427. 427. Atatürk’ten Günümüze Türkiye Ekonomisi Hacettepe Yayınları
 428. 428. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Ocak 2005 Sayı 1 Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi
 429. 429. Fırat Üniversitesi Mısır Salnamesi 1871 Prof. Dr. Mustafa Öztürk
 430. 430. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Temmuz 2005 sayı 2
 431. 431.Fransızlara Nazaran Suriye ve Kilikya Muharebatı, Prof. Dr. Erdal Açıkses, Elazığ 2010
 432. 432. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi Ocak 2009, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2010
 433. 433. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi Temmuz 2008, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2010
 434. 434. Amerika’nın 100 Yıllık Ortadoğu Hayali Chester Projesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2010
 435. 435. Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hal, Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, ATASE, Ankara 2010
 436. 436. Atatürk /1 ATASE
 437. 437. Atatürk/II ATASE 2006
 438. 438. XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk – Bulgar Askeri – Siyasi İlişkileri Genel Kurmay Basımevi 2005
 439. 439. Atatürk’ün Not Defterleri I, Genel Kurmay Başkanlığı, 2004
 440. 440. Atatürk’ün Not Defteri VI ATASE Ankara 2005
 441. 441. Atatürk’ün Not Defteri –V Genel Kurmay Basımevi 2005
 442. 442. Türk İstiklal Harbi’ne Katılan Alay ve Tugay Komutanlarının Biyografileri Cilt II, Atatse, Ankara, 2010
 443. 443. Türk İstiklal Harbi’ne Katılan Alay ve Tugay Komutanlarının Biyografileri Cilt I, Atatse, Ankara, 2010
 444. 444.11. Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri II, XVIII. Yüzyıldan Günümüze Orta Doğu’daki Gelişmelerin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri (04-05 Nisan 2007 İstanbul)
 445. 445. 11. Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri I, ATASE Ankara, 2007
 446. 446. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Alt Yapısı ATASE
 447. 447. Atatürk’ün Not Defterleri IX, Genelkurmay ATASE Ankara 2008
 448. 448. Mustafa Kemal Atatürk”ün Sofya Askeri Ataşeliğinin Türk- Bulgar İlişkilerine Yansımaları (1913-1938) Esra Sarıkoyuncu Değerli ATASE 2006
 449. 449. Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2007, Atase
 450. 450. Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2004 Genel Kurmay Başkanlığı
 451. 451. Atatürk Haftası Armağanı Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları 2005
 452. 452. Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Genel Kurmay Başkanlığı
 453. 453. Atatürkçülük Konferansları 1 Genel Kurmay Başkanlığı
 454. 454. Geçmişten Günümüze Türk-Afgan İlişkileri, ATASE, 2009
 455. 455. Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1871-1876), Dr. Uğur Ünal, Genelkurmay ATASE Ankara 2008
 456. 456. Mütareke Döneminde İstanbul Rumları Dr. Hülya Toker Atase 2006
 457. 457. Türk Tarihi İçinde Atatürk ve Cumhuriyet Genel Kurmay Başkanlığı
 458. 458. .Ermeni Komitelerinin Amaçları ve İhtilal Hareketler Genel Kurmay Başkanlığı
 459. 459. Bosna’da Türk Kültürünün İzleri Şenol Alparslan ATASE 2006
 460. 460. Milli Mücadelede Karadeniz Bölgesine Yönelik İngiliz Faaliyetleri Doç. Dr. Mehmet Okur, ATASE, Ankara 2006
 461. 461. Gördüklerim Yaşadıklarım Yarbay (Lt.Col) Tverdohlrbov Genelkurmay 2007 Ankara
 462. 462. Kıbrıs’ta Rum Katliamları , Mehmet Remzi Gökhan, Genelkurmay ATASE Ankara 2008
 463. 463. Vatandaşlık bilgisi, Atase, 2009, Ankara
 464. 464. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi ATASE Yıl 4 Şubat Sayı 7
 465. 465. Çanakkale Savaşı Anıtları ve Şehitlikleri Genelkurmay Ankara 2007
 466. 466. Atatürkçü Düşünce Sistemi ATASE
 467. 467. Düşünce ve Davranışları İle Atatürk Genel Kurmay Başkanlığı
 468. 468. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 2010, ATASE
 469. 469. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi , 30. Tümen Sarıkamış Harekatı Ceridesi, ATASE, 2010
 470. 470. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Ağustos 2003 Sayı 2 ATASE
 471. 471. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Şubat 2003 Sayı 1 ATASE
 472. 472. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Şubat 2005 Sayı 5 ATASE
 473. 473. Askeri Tarih belgeleri Dergisi Ekim 2006 Yıl:55 Sayı:119 ATASE
 474. 474. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Nisan 2007, Yıl 56, Sayı 120, ATASE
 475. 475. Büyük Taaruzun 85.inci Yıl Dönümü Anısını ATASE Yıl 5, Ağustos 2007 Sayı 10
 476. 476. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Şubat 2004 Sayı 3 ATASE
 477. 477. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Ağustos 2004 Sayı 4 ATASE
 478. 478. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Yıl 4 Ağustos 2006 Sayı 8 Atase
 479. 479. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, sayı 2 Temmuz 1998
 480. 480. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, sayı 2 Temmuz 1998
 481. 481. Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı:21 bahar Selçuk Üniversitesi
 482. 482. XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı Fatma Afyoncu
 483. 483. Türk – Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması. TİKA 2005
 484. 484. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi Projesi Çevre ve Katı Atık Yönetimi Eğitim Semineri 21-29 Mayıs 1996 İzmir Bildiriler, TİKA 1996
 485. 485. Avrasya Etüdleri 29-30/2006 TİKA
 486. 486. Eurasian Studies 17 Spring Summer 2000 TİKA
 487. 487. Avrasya Etüdleri Tika 17 İlkbahar Yaz 2000
 488. 488. Eurasian studies Tica Summer 2001
 489. 489. Avrasya Etüdleri Tika 21 Kış 2001
 490. 490. Eurasian studies 22 Spring 2002
 491. 491. Avrasya Etüdleri Tika 22 Bahar 2002
 492. 492. Eurasian studies Tica 23 Summer Autumn 2002
 493. 493. Avrasya Etüdleri Tika 23 Sonbahar Yaz 2002
 494. 494. Avrasya Etüdleri Tika 24 İlkbahar Yaz 2003
 495. 495. Avrasya Etüdleri Tika 25 Sonbahar Kış 2003
 496. 496. Avrasya Etüdleri Tika 13 İlkbahar 1998
 497. 497. Avrasya Etüdleri Tika 14 Yaz sonbahar 1998
 498. 498. Eurasian Studies Tica 15 Summer 1999
 499. 499. Avrasya Etüdleri Tika 16 Sonbahar Kış 1999
 500. 500. Avrasya Etüdleri 27-28 Sonbahar Kış 2005
 501. 501. Eurasian Studies Tica 21 Winter 2002
 502. 502. Avrasya Etüdleri Yaz 2001
 503. 503. Türkçülük ve İslamiyet Toplu Eserler 1 Muzaffer ÖZDAĞ
 504. 504. Atatürk ve Türk Milliyetçiliği Toplu Eserler 2Muzaffer ÖZDAĞ
 505. 505. Örtülü İstila ve Psikolojik Savaş Toplu Eserler-3 Muzaffer ÖZDAĞ
 506. 506. Türk Aleviliğinin Yükselişi Muzaffer ÖZDAĞ Avrasya Bir Vakfı Yayınları
 507. 507. Avrasya Dosyası ABD Özel ASAM
 508. 508. Avrasya Dosyası Yeniden Yapılan Ortadoğu Özel ASAM
 509. 509. Avrasya Dosyası Enerji Özel ASAM
 510. 510. Avrasya Dosyası Kazakistan Kırgızistan Özel ASAM
 511. 511. Avrasya Dosyası Özbekistan Özel ASAM
 512. 512. Avrasya Dosyası Türkmenistan Özel ASAM
 513. 513. Avrasya Dosyası Güvenlik Bilimleri Özel ASAM
 514. 514. Avrasya Dosyası Küresel Değerlendirme Özel ASAM
 515. 515. Avrasya Dosyası Jeopolitik Özel ASAM
 516. 516. Avrasya Dosyası BM Özel ASAM
 517. 517. Avrasya Özel Azerbaycan Özel ASAM
 518. 518. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi, Yıl 1/2002
 519. 519. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi, Yıl 1/2002 Sayı 2
 520. 520. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi, Yıl 2/2003 Sayı 3
 521. 521. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi, Yıl 2/2003 Sayı 4
 522. 522. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi Yıl 3/2004 Sayı 5
 523. 523. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları İ.Ü, A.İ ve İ.T. Enstitü Dergisi Yıl 3/2004 Sayı 6
 524. 524. Uluslar arası Suçlar ve Tarih Sayı 1, ASAM
 525. 525. Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılı Armağanı, Ankara 1998, Gazi Üniversitesi
 526. 526. Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılı Armağanı, Ankara 1998, Gazi Üniversitesi
 527. 527. 1. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu Bildirileri Kitabı 21-22 Mayıs 2003 GÜDAK
 528. 528. Üniversite Gençliği 2001
 529. 529. . Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Türkiye’de Değişim Sempozyumu 6-9 Aralık 2010, Gazi Üniversitesi
 530. 530. GEFAD Prof. Dr. Reşat Genç, Özel Sayı 1,Temmuz 2009
 531. 531. Atatürk’ün İslama Bakışı Atatürk Araştırma Merkezi
 532. 532. Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL
 533. 533. Atatürk ve Çağdaşlaşma Atatürk Araştırma Merkezi
 534. 534. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri Yrd. Doç. Dr. Zekai GÜNER
 535. 535. Milli Mücadelenin 80. Yıl dönümünde Atatürk ve T.C. Panel ve Konferansları
 536. 536. The Principles of Turkish Administration And Their Impact on the lives of non – Muslim Peoples: The Armenians as a case study Prof. Dr. Mehmet SARAY
 537. 537. Musul Meselesi Askeri Yönden Çözüm Arayışı Dr. Zekeriya TÜRKMEN
 538. 538. Karabağ sorunu kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti Prof. Dr. Aygün ATTAR
 539. 539. Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti Atatürk Araştırma Merkezi Prof. Dr. Aygün Atar
 540. 540. Atatürk Konferansları (1999 yılı Yurt içi ) 1998 ANKARA
 541. 541. Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK
 542. 542. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt 20 Kasım 2004 Sayı 60
 543. 543. Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998
 544. 544. Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998
 545. 545. Türkiye’nin Nato’ ya Girişi Prof. Dr. Mehmet SARAY
 546. 546. Türkiye’nin Nato’ ya Girişi Prof. Dr. Mehmet SARAY
 547. 547. Türkiyeyi Laikleştiren Yasalar 3 Mart 1924 Tarihli Meclis Müzakereleri ve Kararları, Prof. R. Reşat Genç, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005
 548. 548. Türkiye’yi Laikleştiren Yasalar Prof. Dr. Reşat GENÇ VE Ord. Prof. Reşat KAYNAR
 549. 549. Gizli Belgelerle Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk Araştırma merkezi, Ankara 2007
 550. 550. Yeni bir güneş Atatürk ve Anadolu Medeniyeti Süleyman KAZMAZ Atatürk Arş. Merk.
 551. 551. Türk Harf Devrimi Üstüne incelemeler Dr. N. Bilal ŞİMŞİR
 552. 552. Yeni Devletin Şafağında Mustafa Kemal Dr. Zekeriya Türkmen
 553. 553. Kafkas Cephesinin I. Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği Dr. Tuncay ÖĞÜN
 554. 554. Macar Basınında Mustafa Kemal Atatürk Prof. Dr. Fethi Vecdet ERKUN
 555. 555. Irak ve Kemalizm Hareketleri Dr. Qassam KH.AL-JUMAILY Doç. Dr. İzzet ÖZTOPRAK
 556. 556. Milli Mücadele’de Tekalif-i Milliye Emirleri Yrd. Doç. Dr. Serpil SÜRMELİ
 557. 557. Atatürk Konferansları Atatürk Araştırma Merkezi
 558. 558. Atatürk Orman Çiftliğinin Tarihi Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK
 559. 559. Türklerde Dini ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk ve Laiklik Prof. Dr. Mehmet SARAY
 560. 560. Milli Mücadelede Anadolu Basınında Güney Cephesi (Adana, Antep, Maraş, Urfa 1919- 1921) Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK
 561. 561. Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Gazi Kitapevi Temmuz 2005
 562. 562. Atatürkçü Düşünce El Kitabı I Ankara 2004
 563. 563. Türk Devletlerinde Meclis (parlamento), Demokratik Düşünce ve Atatürk Prof. Dr. Mehmet SARAY
 564. 564. Osmanlı Yönetimindeki Topraklarda Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Suriye M. Derviş KILINÇKAYA
 565. 565. Misak-ı Milli ve Türk Dış Politikasında Musul
 566. 566. Atatürk Dergisi Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitü Temmuz 2002
 567. 567. Atatürk Dönemi İncelemeler Dr. N. Bilal ŞİMŞİR
 568. 568. Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik 1999 ANKARA
 569. 569. Sivas Kongresi IV. Uluslararası Sempozyumu 2 – 3 Eylül 2005 Sivas Sivas Valiliği
 570. 570. Milli Mücadele Döneminde Türk İtalyan İlişkileri Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ
 571. 571. Atatürk Yolu M.GÖNLÜBOL 1995 ANKARA
 572. 572. Aşıklardan Yüce Atatürk’e Deyişler İrfan ÜNVER NASRATOĞLU 1992 ANKARA
 573. 573. Aşıklardan Yüce Atatürk’e Deyişler İrfan ÜNVER NASRATOĞLU 1992 ANKARA
 574. 574. Heyeti Temsiliye’nin Ankara’daki Çalışmaları Cemil ÖZFÜL 1989 ANKARA
 575. 575. Atatürk Araştırma Merkezi Yayını Kataloğu Dil Tarih Yüksek Kurumu
 576. 576. Edebiyat Dünyası ve Atatürk Önder GÖÇGÜN 1995 ANKARA
 577. 577. . Türkiye cumhuriyetinin Temel İlkelerinden laiklik, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1995
 578. 578. Milli Mücadelede Anadolu Kadınları Müdafaa- i Vatan Cemiyeti Prof. Dr. Bekir SITKI
 579. 579. Türkiye Cumhuriyetinin Laikleşmesinde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Önemi (Panel), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1995
 580. 580. “İstiklal Savaşı ve Lozan” İsmet İNÖNÜ 1993 ANKARA
 581. 581. Atatürk’ten Günümüze Sosyal Değişmede Türk Kadını Prof. Dr. Emel DOĞRAMACI
 582. 582. 1921 Anayasası Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN
 583. 583. Milli Mücadelede Atatürk ve Basın Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA
 584. 584. Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’daki Çalışmaları Dr. Cemil ÖZGÜL
 585. 585. Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basına Doç. Dr. Zeki ARIKAN
 586. 586. Anzakların Kaleminden Mehmetçik A. Mete TUNÇOKU
 587. 587. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı 44
 588. 588. 10 Kasımlarda Atatürk’ü Anmak ve Anlamak, Atatürk Araştırma Merkezi
 589. 589. Atatürk Araştırma Merkezi Sayı 37 Mart 1997
 590. 590. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt 21 Mart 2005 Sayı 61
 591. 591. İstiklal Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu ? Rahmi APAK
 592. 592. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı 46
 593. 593. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Sayı 40
 594. 594. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1981, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997
 595. 595. 10 Kasım’da Atatürk’ü Anmak ve Anlamak Zeki DİLEK
 596. 596. TİTE A11 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2006
 597. 597. TİTE A1 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1997
 598. 598. TİTE A10 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2006
 599. 599. TİTE A9 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2005
 600. 600. TİTE A3 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1998
 601. 601. TİTE A2 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1998
 602. 602. TİTE A4 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1999
 603. 603. TİTE A8 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2003
 604. 604. TİTE A7 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2003
 605. 605. TİTE A6 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2002
 606. 606. TİTE A5 Kataloğu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2001
 607. 607. Armenian Massacres in Van,Bitlis, Muş and Kars Interwiev With Witnesses KÖKSAV Ankara 1999
 608. 608. Armenian issue Mecbure Eroğlu KÖKSAV Ankara 1999
 609. 609. Ermeni Araştırmaları Asam sayı 30 2008
 610. 610. Türkiye’de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri (1890 – 1923) Dr. Erdal İlter Turan Yayıncılık
 611. 611. Müşir Memed Zeki Paşa ve Belgelerle Ermeni Olayları, Prof. Dr. Türkan Erbengi, Uzm. Emin Kutluğ
 612. 612. Prıncıples of Turkısh admınısttratıon and their ımpact on the lives of non- muslim peoples: the Armenians as a case Study Prof. Dr. Mehmet Saray
 613. 613. Prıncıples of Turkısh admınısttratıon and their ımpact on the lives of non- muslim peoples: the Armenians as a case Study Prof. Dr. Mehmet Saray
 614. 614. Ermeni Sorunu Temel bilgi ve Belgeler Ömer Engin Lütem,EREN, ASAM, Ankara, 2007
 615. 615. Ermenistan ve Türk Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005
 616. 616. Ermenistan ve Türk Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005
 617. 617. Ermeni Sorunu El Kitabı Sedat LAÇİNER 2002 ANKARA
 618. 618. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002
 619. 619. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002
 620. 620. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002
 621. 621. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002
 622. 622. Ermeni Sorunu El Kitabı, ASAM, ANKARA 2002
 623. 623. The Armenian Diaspora London and Ankara 2003
 624. 624. Türkiye-Avrupa Topluluğu Bibliyografyası II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 625. 625. Hırvatistanın Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Önemi, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 626. 626. Yemen Tarihinin Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Önemi, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 627. 627. Mısır Tarihinin Kaynakları bakımından Başbakanlık Osmanlı arşivinin Önemi, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 628. 628. Osmanlı yer Adları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 629. 629. Basında Dış Türkler Bibliyografya II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 630. 630. Otoman Archives and Ethio-Ottoman Relations, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 631. 631. Ermeni Komiteleri ( 1891-1895) Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no: 48 Ankara 2001
 632. 632. Makedonyadaki Osmanlı Evrakı, Başbakanlık Devlet Arşivleri
 633. 633. ATA dergisi Selçuk Üniversitesi Sayı 9 Konya 2002
 634. 634. ATA dergisi Selçuk Üniversitesi Sayı 7 Yıl 1997
 635. 635. Ata Dergisi Konya 2003 Sayı 11
 636. 636. Dünden Bugüne Ermeni Meselesi Sempozyumu (23 Mayıs 2003) Konya 2003
 637. 637. Ata dergisi Sayı 12 Konya 2004
 638. 638. Ata Dergisi Konya 2002 Sayı 10
 639. 639. ATA dergisi Selçuk Üniversitesi Sayı:8 Yıl 1999 Konya
 640. 640. ATA dergisi Selçuk Üniversitesi Sayı 5 Konya 1994
 641. 641. Ata dergisi Konya Sayı 6 Yıl 1994
 642. 642. Ata Dergisi Sayı 4 Yıl 1993 Konya
 643. 643. Ebu Bekr- iTihran Kitab-ı Diyarbekriyye” Mürsel ÖZTÜRK TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 644. 644. “Bilimler Tarihi” Stephen F. Mason TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 645. 645. “Tasavvuf Tarihi Literstürü” Mustafa AŞKAR TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 646. 646. “16. ncı Yüzyılda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin’in “Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair en Parlak Yıldızları” adlı eserleri Sevim TEKELİ TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 647. 647. “Osmanlı Döneminde İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar “Necdet ERTU” TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 648. 648. İstanbul Yazıları, Kevork Pamukciyan
 649. 649. “Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar” Yusuf Ziya Yörükan- Turhan Yörükan 2002 ANKARA
 650. 650. Atatürk, Türk Tarih Kurumu 1981
 651. 651. Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları H. Çetin ARSLAN
 652. 652. Lütfü Paşa ve Tevarih- i Al- i Osman, Kayhan ATİK TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 653. 653. Son Dönem Osmanlı Mevlevilerinden Ahmet Remzi AKYÜREK “Ahmet CAHİD HAKSEVER TC Kültür Bakanlığı 2002 ANKARA
 654. 654. Orta Çağda Harput Ertuğrul DANIK
 655. 655. Harran’da Bir Türkmen Köyü Kısas Halil ATILGAN Mehmet ACET TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 656. 656. Osmanlı İmparatorluğunda Barut Sanayi 1700 – 1900 Birol ÇETİN TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 657. 657. Atatürk, (Fransızca Kaynak)
 658. 658. Bursa Şehrinde Osmanlı Hukuku’nun Uygulanması (17.Yüzyıl) Nurcan ABACI TC Kültür bakanlığı 2001 ANKARA
 659. 659. Geçmişten günümüze Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi, Kültür Bakanlığı
 660. 660. İbn Sina Metafiziği Hayrani ALTINTAŞ TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 661. 661. Konya Şeriyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo- Ekonomik ve Kültürel Yapısı Hayri ERTEN
 662. 662. Atatürk’ün Yurt Gezileri Mehmet Önder Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 663. 663. 1. Şehit Diplomatlarımız Bilal N. Şimşir. 1. cilt
 664. 664. 2. Şehit Diplomatlarımız Bilal N. Şimşir. 2. cilt
 665. 665. Mali Tarih Açısından Osmanlı Devletinde Merkez Taşra İlişkileri (II. Mahmut Döneminde Edirne Örneği Mehmet Esat SARICAOĞLU)TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 666. 666. Türkiye AB İlişkileri ATO
 667. 667. Muğla Üniversitesi Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu
 668. 668. Hafız İbrahim Demiralay’ın Hatıratı ve Isparta’da Milli Mücadele ile İlgili Belgeler Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü göltaş Kültür dizisi no:6
 669. 669. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2004
 670. 670. Doğu Batı, Halil İnalcık
 671. 671. Türkiye ve Türk Dünyası Jeopolitiği Toplu Eserler 4 Muzaffer ÖZDAĞ
 672. 672. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Ahmet Yeşil
 673. 673. Kurtuluş Savaşında Çukurova Taha TOROSTC Kültür Bakanlığı ANKARA 2001
 674. 674. Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi Prof. Dr. Ahat ANDİCAN
 675. 675. Çerkez Ethem, Ahmet Efe, Bengi Kitapevi
 676. 676. ATO Gümrük Birliğinin Türk Ekonomisi ve Bütçesine Etkilerinin Analizi
 677. 677. Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 678. 678. Facts on the relocation of Armenians 1914 – 1918 Yusuf Halaçoğlu
 679. 679. The 311 legacies of the Zeitoun ArmeniansCezmi Yurtsever KÖKSAV Ankara 1999
 680. 680. The 311 Legacise of the Zeitoun Armenians Cezmi Yurtsever KÖKSAV Ankara 1999
 681. 681. The 311 Legacise of the Zeitoun Armenians Cezmi Yurtsever KÖKSAV Ankara 1999
 682. 682. Eren Paper Spring 2003/1 Hard Times Bitter Migration ( memoirs of an Armenian Family) Petros Albertyan Ankara 2003
 683. 683. Türkiye’de Endüstri İlişkileri , Mete Çetik – Yüksel Akkaya
 684. 684. Ermeniler , İttihat ve Terakki, Arsen Avagyan, Gaidz F. Mizassian
 685. 685. The Assyrians of Turkey victims of major power policy Salahi R. Sonyel Türk Tarih Kurumu
 686. 686. Avrupa Birliğinin ABC’si TDV
 687. 687. Arnavutluk Devlet Arşivleri Osmanlı Yazmalar Kataloğu 2001 ANKARA
 688. 688. Türk Tarihi ve Kültürü Yrd. Doç.Dr. Muhammet Şahin Ankara 2005
 689. 689. Bilanço 1923- 1998 Türkiye Cumhuriyetinin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslar arası Kongre ODTÜ
 690. 690. Ankara Türk Ocağının Kuruluşu ve Faaliyetleri (1923-2009), Arzu İpek, Türk ocakları Ankara şubesi 2010
 691. 691. Saraydan Sürgüne Kenize Murat İSİS
 692. 692. Insight Turkey Aprıl june 2001
 693. 693. Hemşehrimiz Atatürk Naşit Hakkı Uluğ Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 694. 694. Türkmenistan’ın Maden Kaynakları Envanteri , Türkmenistan Jeoloji Kurumu
 695. 695. Uygarlık Tarihi Yrd. Doç.Dr. Muhammet Şahin Ankara 2002
 696. 696. Orta Asya – Kafkasya- Balkan Ülkeleriyle İlişkiler ve Türk Dış Yardımları ( 1992-2003) Nurettin Parlak
 697. 697. Avrupa Birliği Rehberi TDV
 698. 698. Avrupa Birliği Aktif işgücü istihdam Projesi Yeni Fırsatlar Programı Ders Notları TDV
 699. 699. Türkiye ve Ermeniler, Dr. Sedat Laçiner
 700. 700. TDV Demokrasi ve Piyasa TDV
 701. 701. Strateji Dolaylı Tutum ASAM
 702. 702. Armenian Studies Asam no 17, 2008
 703. 703. Mitolojik Ermeni Tarihi, Keğam Kerovpyan
 704. 704. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006
 705. 705. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006
 706. 706. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006
 707. 707. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006
 708. 708. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006
 709. 709. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006
 710. 710. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006
 711. 711. Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Prof. Dr. Hale Şıvgın, Ankara 2006
 712. 712. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın
 713. 713. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın
 714. 714. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın
 715. 715. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın
 716. 716. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın
 717. 717. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın
 718. 718. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın
 719. 719. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Bildirileri Ankara 2007 Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Hale Şıvgın
 720. 720. Cumhuriyetin 80.Yılı Sempozyum Bildirileri (23-25 Ekim 2003)
 721. 721. Cumhuriyetin 80.Yılı Sempozyum Bildirileri (23-25 Ekim 2003)
 722. 722. Erzurum Sivas Kongreleri Sempozyumu Gazi Üniversitesi
 723. 723. Erzurum Sivas Kongreleri Sempozyumu Gazi Üniversitesi
 724. 724. Ermeni Sorununun Psikolojik Sosyolojik Hukuksal Boyutu Toplumlara yansıması ve Alınabilecek Önlemler Ödüllü Makale Yarışması, Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Hale Şıvgın
 725. 725. Ermeni Sorununun Psikolojik Sosyolojik Hukuksal Boyutu Toplumlara yansıması ve Alınabilecek Önlemler Ödüllü Makale Yarışması, Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Hale Şıvgın
 726. 726. Ermeni Sorununun Psikolojik Sosyolojik Hukuksal Boyutu Toplumlara yansıması ve Alınabilecek Önlemler Ödüllü Makale Yarışması, Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Hale Şıvgın
 727. 727. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 1 Sayı1 Kış 2007
 728. 728. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 1 Sayı1 Kış 2007
 729. 729. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 1 Sayı1 Kış 2007
 730. 730. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008
 731. 731. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008
 732. 732. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008
 733. 733. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008
 734. 734. Gazi Akademik Bakış Cilt 1 sayı 2 yaz 2008
 735. 735. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009
 736. 736. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009
 737. 737. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009
 738. 738. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009
 739. 739. Gazi Akademik Bakış dergisi Sayı 3 Kış 2009
 740. 740. Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009
 741. 741. Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009
 742. 742. Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009
 743. 743. Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009
 744. 744 Gazi Akademik Bakış Dergisi Sayı 4 cilt 2, Yaz 2009
 745. 745. Gazi Akademik Bakış Dergisi 5. Sayı, Cilt 3, Kış 2009
 746. 746. Gazi Akademik Bakış Dergisi 5. Sayı, Cilt 3, Kış 2009
 747. 747. Gazi Akademik Bakış Dergisi 5. Sayı, Cilt 3, Kış 2009
 748. 748. Gazi Akademik Bakış Dergisi 5. Sayı, Cilt 3, Kış 2009
 749. 749. Gazi Akademik Bakış Dergisi 6. Sayı, Cilt 3, Yaz 2010
 750. 750. Gazi Akademik Bakış Dergisi 6. Sayı, Cilt 3, Yaz 2010
 751. 751. Gazi Akademik Bakış Dergisi 6. Sayı, Cilt 3, Yaz 2010
 752. 752. Gazi Akademik Bakış Dergisi 7. Sayı, Cilt 4, Kış 2010
 753. 753. Gazi Akademik Bakış Dergisi 7. Sayı, Cilt 4, Kış 2010
 754. 754. Gazi Akademik Bakış Dergisi 7. Sayı, Cilt 4, Kış 2010
 755. 755. Yürek Burgusu Henry James Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 756. 756. Ermiş antonius ve Şeytan Gustave Flaubert Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 757. 757. Sis Miguel De Unamuno Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 758. 758. Macbeth William Shakespeare Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 759. 759. Yargiler-Saturae Iuvenalis Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 760. 760. Gargantua Rabealis Hasan Ali Yücel klasikler dizisi Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 761. 761. İmralı’daki Konuk Arslan Tekin1. Cilt
 762. 762. İmralı’daki Konuk Arslan Tekin 2. Cilt
 763. 763. Türkiye Ermenileri Tarihi Levon Panos Dabağyan 2. Baskı
 764. 764. Türkiye Ermenileri Tarihi Levon Panos Dabağyan 2. Baskı
 765. 765. Türkiye Ermenileri Tarihi Levon Panos Dabağyan 2. baskı
 766. 766. TDV Demokrasi Dosyası
 767. 767. Osmanlıdan Önce Anadolu, Claude Cahen
 768. 768. Türk İktisat tarihi, Ahmet Tabakoğlu, Dergah Yayınları
 769. 769. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam , Suraiya Faroqhi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 770. 770. Afganistan ve Dostum, Yavuz Selim
 771. 771. Bitmeyen Oyun Metin AYDOĞAN
 772. 772. Bitmeyen Oyun Metin AYDOĞAN
 773. 773. Tarihte Vehhabı Hareketi ve Etkileri Dr. Ahmet Vehbi ECER
 774. 774. Afganistan ve Türkler Prof. Dr. Mehmet SARAY
 775. 775. Osmanlı Ve Dünya , Kemal Karpat
 776. 776. Kırım Kuzey Kafkasya Sosyal Antropoloji Araştırmaları Dr . Yaşar KALAFAT
 777. 777. Bir Zamanlar Bir Turan vardı Hüseyin Batuhan Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 778. 778. iki Kalas Bir heves “Erol Günaydın Kitabı” Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 779. 779. Anadolulu Bir Ermeni Komünistin Anıları, Dr. Hayk Açıkgöz
 780. 780. Osmanlı’da Şer Hareketleri ve Abdülhamid Han, Levon Panos Dabağyan
 781. 781. Şu Çılgın Türkler Turgut Özakman Bilgi Yayınevi
 782. 782. Şu Çılgın Türkler Turgut Özakman Bilgi Yayınevi
 783. 783. Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922 , Donald Qataert
 784. 784. Kıbrıs’ın Sosyo Ekonomik Tarihi 1726-1750, Ali Efdal Özkul
 785. 785. Jöntürk Modernizim ve Alaman Ruhu, Mustafa Gencer, İletişim Yayınları
 786. 786. Armenian claims and realities Dr. Hüsamettin Yıldırım
 787. 787. Armenian claims and realities Dr. Hüsamettin Yıldırım
 788. 788. Atrocities commited by the aemenians in Kars and its vicinity (1918-1920) Prof. Dr. Kırzıoğlu M. Fahrettin KÖKSAV Ankara 1999
 789. 789. Atrocities commited by the aemenians in Kars and its vicinity (1918-1920) Prof. Dr. Kırzıoğlu M. Fahrettin KÖKSAV Ankara 1999
 790. 790. Atrocities commited by the aemenians in Kars and its vicinity (1918-1920) Prof. Dr. Kırzıoğlu M. Fahrettin KÖKSAV Ankara 1999
 791. 791. Armenian Church and Terrorism Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999
 792. 792. Armenian Church and Terrorism Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999
 793. 793. Armenian Church and Terrorism Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999
 794. 794. Armenian and Russian Oppressions (1914 – 1916) Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999
 795. 795. Armenian and Russian Oppressions (1914 – 1916) Dr. Erdal İlter KÖKSAV Ankara 1999
 796. 796. Mütareke ve Kurtuluş Savaşı Başlangıç Dönemlerinde Türk Demir Yolları Mehmet ÖZDEMİR TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 797. 797. “Atatürk Bilimleri” Mehmet ÖNDER TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 798. 798. Bulgaristan’la Yeni Dönem Birgül Demirtaş COŞKUN
 799. 799. Küresel Toplum Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE
 800. 800. Genel Sistem Kuramı ve Uluslar arası Siyasetteki yeri Prof. Dr. Hasan KÖNİ
 801. 801. Kazakistan ve Özbekistan Ekonomileri Geçiş ve Büyüme Stratejileri Anar SOMONCUOĞLU
 802. 802. Değişen Avrasya ‘da Kafkasya Haleddin İBRAHİMLİ
 803. 803. Eski Sovyet Ülkelerinde Etnik İlişkiler ve Sorunlar V.A. Tişkov – E.İ.FİLİPOVA
 804. 804. Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Kemal H. Karpat
 805. 805. Türkmenistan Anayasası ve Türkmenistan Mevzuatında Metinler
 806. 806. TDV Türkiye’nin Ortadoğu’ya Yönelik Dış Politikaları ve Kürt sorunu Ankara 1995
 807. 807. TDV Türk Dünyası Üzerine düşünceler Ankara 1996 Bülent Akarcalı
 808. 808. TDV Türkiyede milliyetçilik Mesut Yılmaz
 809. 809. TDV Türk Eğitim sistemi, Ömer Dinçsoy
 810. 810. Türkiye’de Askeri Müdahaleler ve Basın TDV, İrfan Neziroğlu
 811. 811. Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi TDV
 812. 812. Milli Mücadele dönemi ve Sonrasında Atatürk Ve Demokrasi TDV
 813. 813. Türk Basınında Demokrasi ve İnsan hakları TDV
 814. 814. Demokrasi ve Türk Siyaseti “Bilinçli Birey” Eğitim Programı TDV
 815. 815. TDV Kıbrıs Türk Kalkınma Dosyası
 816. 816. TDV Türkiye’de İnsan Hakları
 817. 817. TDV Kıbrıs Türk Basın Dosyası Şubat 1998
 818. 818. Erzurum Vakıfları Yrd. Doç. Dr. Hazma Keleş Ankara 2000
 819. 819. Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin İstifası ve Tepkileri Doç.Dr. Mehmet Şahingöz Ankara 2001
 820. 820. Abdülhamit Kızıl Sultan Mı?Mustafa MÜFTÜOĞLU
 821. 821. Tarihten Güncelliğe Ermeni Sorunu, kaynak Yayınları
 822. 822. Ermenilerde Din, Kimlik ve Devlet,Mahmut Niyazi Sezgin
 823. 823. Ermeni Sorunu ve Gerçekler Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK
 824. 824. Kıbrıs’ta Sirtaki Sadi SOMUNCUOĞLU
 825. 825. Türkiye’de Sosyalist Ermenilerin Silahlanma Faaliyetleri ve Milli Mücadelede Ermeniler, Dr. Erdal İlter
 826. 826. Türkiye ve Orta Asya, Kemal H. Karpat
 827. 827. Varto ‘daki Harzem – Hormekleri ve Picanların Tarihi Gerçekleri Ali TEMİROĞLU 2002 ANKARA
 828. 828. Türkiye Ermenileri tarihi, Levon Panos, Dabağyan
 829. 829. Küçük Anılarda Büyük Sırlar Bir Kahraman Doğuyor (1881 – 1915) Nurten ARSLAN 2003 ANKARA
 830. 830. Nutuk, GaziÜniversitesi
 831. 831. Atatürk ve TC Tarihi Siyasal Kitapları 1998 ANKARA
 832. 832. Atatürkçü Düşüncenin Bilimsel ve Felsefi Temleri Gazi Üniversitesi
 833. 833. Urfa’da Ermeni Yetimhanesi, Mary Caroline Holmes
 834. 834. Ermenilerin soykırımında Kurumsal Roller, Prof. Dr. Vahakn N. Dadrian
 835. 835. Ermenilerin Devletleşme Sınavı Bağımsızlıktan bugüne ermeni Siyasi Düşünüşü, Gerard J. Libaridian
 836. 836. Adım Agop Memleketim Tokat Agop Arslanyan
 837. 837. İnsan ve Toplum Hayatı Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
 838. 838. Kent, Aile ve Tarih, Alan Duben, İletişim Yayınları
 839. 839. Kutsal Anadolu Toprakları Lord Kinross
 840. 840. Ankara ve Lozan arasında Avrupa yolundaki Türkiye üzerine bir derleme Max Schweizer
 841. 841. Haçlı Seferleri, Steven Runciman
 842. 842. Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu İlber Ortaylı, AlkımYayınevi
 843. 843. Yaveri Atatürk’üAnlatıyor Salih Bozok Yayına Hazırlayan : Can Dündar
 844. 844. 1915’te Ne oldu?, Sefa Kaplan
 845. 845. Çarşamba Konferansları, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Ankara 2010
 846. 846. Osmanlı İmparatorluğunda Veba, Daniel Panzac, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 847. 847. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Suraiya Faroqhi, Tarih Vakfı
 848. 848. Onat Kutlar Gündemdeki Sanatçı Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 849. 849. Atilla İlhan Elde Var Hüzün Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 850. 850. Atilla İlhan Bela Çiçeği Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 851. 851. Atilla İlhan Allahın Süngüleri “Reis Paşa” Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 852. 852. Atilla İlhan Yıldız, Hilal ve Kalpak Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 853. 853. Herkes kendi Kitabının İçini Tanır halim Ağaoğlu Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 854. 854. Bir Düğün gecesi adalet Ağaoğlu Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 855. 855. Karanlığın Kahkahası Ambrose Bierce Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 856. 856. Friedrich Dürrenmatt Yargıç ve Celladı Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 857. 857. Özdemir Asaf Dünya Kaçtı Gözüme Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 858. 858. Özdemir Asaf ‘Ça Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 859. 859. Özdemir asaf Dün Yağmur yağacak Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 860. 860. Afganiztan’da Bir Jöntürk Mehmet Fazlı Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 861. 861. Velosipet İle Bir Cevelan İbnülcemal Ahmet Tevfih Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 862. 862. At Sırtında Anadolu, Fred Burnaby, İletişim Yayınları
 863. 863. 1800-1914 Yıllarında Anadolu’da İktisadi Değişim Dr. Mehmet Murat Baskıcı,Turhan Kitabevi
 864. 864. “Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları” Ömer ÖZYILMAZ TC Kültür Bakanlığı 2001 ANKARA
 865. 865. Balkanlardan Ulağ Türkistan’a Türk Halk İnançları I Yaşar KALAFAT 2002 ANKARA
 866. 866. İttihat ve Terakkinin Müslümanları İskan Politikası, Fuat Dündar
 867. 867. Mısırın Sömürgeleştirilmesi, Timothy Mitchell
 868. 868. Eğitim Mühendisi “Fahamettin Akıngüç Kitabı” Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 869. 869. Musa’nın Evlatları Cumhuriyetin Yurttaşları Rıfat Bali
 870. 870. Tarz-ı Hayattan Life Style’a Rıfat Bali
 871. 871. Güneybatı Anadolu’da Kuva -yi Milliye Harekatı Sıtkı AYDINEL 2002 ANKARA
 872. 872. Mustafa Kemal ve Milli Mücadelenin İlk Zaferi Yalçın Özalp
 873. 873. Atatürk’ün Vasiyeti, Mazhar Leventoğlu
 874. 874. 1911-1912 Osmanlı İtalyan Harbi ve Kolağası Mustafa Kemal Kültür ve Turizm Bakanlığı
 875. 875. Türklerin Elinde Bir Alman Tacir, H.U. Krafft
 876. 876. Anton Çehov Bütün Oyunları I Türkiye İş Bankası Kültür yayınları
 877. 877.Anton Çehov Bütün Oyunları II Türkiye İş Bankası Kültür yayınları
 878. 878. Atatürk’ün Soykütüğü Üzerine Çalışma, Burhan Göksel, Kültür Bakanlığı, 1995 Ankara
 879. 879. İttihatçlar ve Arnavutlar Bilgin Çelik Büke Kitapları
 880. 880. Anadolu Mayası Prof. Dr. Yalçın Koç
 881. 881. Atatürk Lord Kinross Altın kitapları
 882. 882. Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri Bir Türkleştirme Serüveni Rıfat Bali
 883. 883. Iskalanmış Barış, Hans- Lukas Kıeser
 884. 884. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Eric Jan Zürcher
 885. 885. Bir Darbenin Anatomisi Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı
 886. 886. Doğu’da Seyahat, Gerard De Nerval
 887. 887. İmparatorluk Coğrafyasında Diplomasi Koşturmak Rahim Er Babıali Kültür Yayıncılığı
 888. 888. Ermeni Portreleri , Hüdavendigar Onur
 889. 889. Buz Yarası Hakan Gezik, Dharma Edebiyat
 890. 890. Osmanlı Barışı, İlber Ortaylı
 891. 891. Ermeni Soykırım iddiaları Cedit Neşriyat
 892. 892. Ermeni Soykırımı İddiaları, Cedit Neşriyat
 893. 893. Kanuni Sultan Süleyman Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı
 894. 894. II. Sıltan Mahmut Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı
 895. 895. II. Sıltan Mahmut Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı
 896. 896. Yavuz Sultan Selim Yılmaz Öztuna. Babıali Kültür Yayıncılığı
 897. 897. Hayatın Rengi İnsan Rahim Er Babıali Kültür Yayıncılığı
 898. 898. Ermeni Tehciri Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Babıali Kültür Yayıncılığı
 899. 899. Görenlerin Gözü İle Van’da Ermeni Mezalimi Doç. Dr. Hüseyin Çelik
 900. 900. Osmanlı Sonrası Artçı Sarsıntılar Rahim Er Babıali Kültür Yayıncılığı
 901. 901. Sürgünden Soykırıma Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Babıali Kültür Yayıncılığı
 902. 902. Örsteki Ülke Türkiye Rahim Er Babıali Kültür Yayıncılığı
 903. 903. Büyük Senyörün Sarayı , J.B. Tavernier
 904. 904. Ümit Kıvanç’a Cevap Rıfat Bali
 905. 905. Ermeni Meselesine Dair Sadık Tural, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 906. 906. 75. Yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti: Geçmiş ve Gelecek
 907. 907. Anavatanı Katılışının 60. Yıldönümünde Hatay Berna TÜRKDOĞAN
 908. 908. Atatürk Milli Egemenlik ve Evrensel Barış Paneli
 909. 909. Milli Mücadelede Kazım Karabekir Paşa Doç. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN
 910. 910. Romanya Köstence Ovidius Ün. Uluslar arası Atatürk Romen – Türk Araştırma Merkezi Faaliyetleri ve Panel Bildirileri
 911. 911. Türk Dünyası Müzikleri CD’si
 912. 912. Türk Dünyası Müzikleri CD’si
 913. 913. Tika Temel Proje İlkesi CD’si
 914. 914. Tika Harita
 915. 915. Yunus Emre Sabahattin Eyüpoğlu Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 916. 916. Atatürk, Milli Eğitim Bakanlığı 1970 İstanbul
 917. 917. Mustafa Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, Prof. Dr. A. Afetinan, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971
 918. 918. “Sevinç ve Hüzün Kardeştir.” “Nesillere Selam Olsun” Ali TEKLER 2003 ANKARA
 919. 919. Verleumdung – und Betrugverhüllte seiten der armenischen frahe Mustafa Kemal Verein
 920. 920. Atatürk’ten Anılar Kazım Özalp Teoman Özalp Türkiye İş bankası Kültür Yayınları
 921. 921. O zamanlar, İsmail Habib Sevük, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981
 922. 922. Mübadelenin Mazlum Misafirleri Mübadele ve Kamuoyu 1923-1930, Cahide Zengin Aghatabey, Bengi Kitapevi
 923. 923. Bir Ermeni Teröristin İtirafları Arşavir Şıracıyan
 924. 924. Uluslararası Dördüncü Orta Doğu Semineri, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2009, Elazığ, Fırat Üniversitesi

 925. 925. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi /CTAD), Yıl 6, sayı 12, güz 2010, Hacettepe Üniversitesi

 926. 926. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

 927. 927. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

 928. 928. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

 929. 929. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

 930. 930. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 4, sayı 8, yaz 2011

 931. 931. Fotoğraflarla Atatürk, Genelkurmay ATASE, Ankara 2011

 932. 932. Osmanlı İdaresinde SAFED (1516-1600), Yrd.Doç. Dr. Ünal Taşkın, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2011

 933. 933. 19. Yüzyılda Gaziantep, Yrd. Doç. Dr. Hale Şıvgın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara 1997

 934. 934. 19. Yüzyılda Gaziantep, Yrd. Doç. Dr. Hale Şıvgın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara 1997

 935. 935. 19. Yüzyılda Gaziantep, Yrd. Doç. Dr. Hale Şıvgın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara 1997

 936. 936. 19. Yüzyılda Gaziantep, Yrd. Doç. Dr. Hale Şıvgın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara 1997

 937. 937. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 5, sayı 9, kış 2011

 938. 938. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 5, sayı 9, kış 2011

 939. 939. Ermeni Araştırmaları sayı 40, 2011

 940. 940. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, AMURRULAR(Arapların En Eski Adı) 2012 Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi

 941. 941. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 5, sayı 10, yaz 2012

 942. 942. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 5, sayı 10, yaz 2012

 943. 943.Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 61, Bahar 2012

 944. 944.Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmalar Dergisi CTAD Yıl 7, Sayı 13, Bahar 2011

 945. 945.Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Haziran 1914-25 Nisan 1915) 5.Cilt, I.Kitap ATASE Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

 946. 946. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Haziran 1914-25 Nisan 1915) 5.Cilt, II.Kitap ATASE Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

 947. 947.Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi yıl 10, sayı 19, Şubat2012 ATASE

 948. 948.Kuvayımilliye Komutanı Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüğü ATASE Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

 949. 949.Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915-09 Ocak 1916) 5.Cilt III. Kitap ATASE Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

 950. 950.İşgaller ve Tepkiler (31 Ekim 1919-22 Şubat 1920) Sayı128, Yıl 61, Ocak 2012 Ankara Genelkurmay Basımevi

 951. 951.Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 8, Sayı 15, Haziran 2012 Harp Akademileri Basımevi

 952. 952. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 7, Sayı 14, Haziran 2011 Harp Akademileri Basımevi

 953. 953. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 7, Sayı 14, Haziran 2011 Harp Akademileri Basımevi

 954. 954. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 7, Sayı 14, Haziran 2011 Harp Akademileri Basımevi

 955. 955. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 8, Sayı 15, Haziran 2012 Harp Akademileri Basımevi

 956. 956. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 8, Sayı 15, Haziran 2012 Harp Akademileri Basımevi

 957. 957. Güvenlik Stratejileri Dergisi Yıl 8, Sayı 15, Haziran 2012 Harp Akademileri Basımevi

 958. 958. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Ağustos 2012, Yıl 61, Sayı: 129, Ankara Genelkurmay Basımevi 2012

 959. 959. Kore’de Türk Muharebeleri, ATASE, Ankara 2012

 960. 960. Ortadoğu Etütleri, Siyaset ve Uluslar arası İlişkiler Dergisi, cilt 4, sayı 1, Temmuz 2012

 961. 961. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 7 Sayı 14 Güz 2011

 962. 962. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 8 Sayı 15 Bahar 2012

 963. 963. Atatürk Haftası Armağanı, ATASE, Ankara 2012

 964. 964. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 10, Ağustos 2012 Sayı 20 ATASE, Ankara 2012

 965. 965. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 6 Sayı 11 Kış 2012 Ankara

 966. 966. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 6 Sayı 11 Kış 2012 Ankara

 967. 967. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 6 Sayı 11 Kış 2012 Ankara

 968. 968. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 6 Sayı 11 Kış 2012 Ankara

 969. 969. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 8 Sayı 16 Güz 2012

 970. 970. Atatürk’ün Sözlerinde Asker ve Askerlik Mesleği, ATASE, Ankara2013

 971. 971. Atatürk’ün Düşünce Dünyasında Halkın Yeri, ATASE, Gülru Çelen, Ankara 2013

 972. 972. Ermeni Araştırmaları, Sayı 44, 2013

 973. 973. Güvenlik Stratejileri Dergisi, yıl 9, sayı 17, Nisan 2013

 974. 974. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi Karabağ Özel Sayısı, Fırat Üniversitesi, Cilt IX, sayı 2, Elazığ 2013

 975. 975. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, Ocak 2010, Fırat Üniversitesi, Cilt VIII, sayı 1, Elazığ 2012

 976. 976. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 6, sayı 12, yaz 2013

 977. 977. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 6, sayı 12, yaz 2013

 978. 978. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 6, sayı 12, yaz 2013

 979. 979. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 6, sayı 12, yaz 2013

 980. 980. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıl 9 Sayı 17 Bahar 2013

 981. 981. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Güz 2013, sayı 67, Ankara

 982. 982. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

 983. 983. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

 984. 984. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

 985. 985. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

 986. 986. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 13, kış 2013

 987. 987.Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

 988. 988.Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

 989. 989.Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

 990. 990.Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

 991. 991.Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

 992. 992.Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

 993. 993. Gazi Akademik Bakış Dergisi cilt 7, sayı 14, Yaz 2014

 994. 994.Menderes hükümetleri Dönemi Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri İlişkileri (1950- 1960), Recep Murat Geçikli, Erzurum, 2014

 995. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt VII, Sayı 16-17, Yıl 2008 Güz, İzmir
 996. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt VIII, Sayı 18-19, Yıl 2009 Bahar- Güz, İzmir
 997. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt IX, Sayı 20-21, Yıl 2010 Güz, İzmir
 998. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt X, Sayı 22, Yıl 2011 Bahar, İzmir
 999. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XI, Sayı 23, Yıl 201 1 Güz, İzmir
 1000. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XII, Sayı 24, Yıl 2012 Bahar, İzmir
 1001. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XII, Sayı 25, Yıl 2012 Güz, İzmir
 1002. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XIII, Sayı 26, Yıl 2013 Bahar, İzmir
 1003. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt XIII, Sayı 27, Yıl 2013 Güz, İzmir
 1004. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt 1, Sayı 1, Yıl 1991, İzmir
 1005. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt 1, Sayı 2, Yıl 1992, İzmir
 1006. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt 1, Sayı 3, Yıl 1993, İzmir
 1007. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt II, Sayı 4-5, Yıl 1994-1995, İzmir
 1008. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt III, Sayı 8, Yıl 1998, İzmir
 1009. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cilt III, Sayı 9-10, Yıl 1999-2000, İzmir
 1010. Türk Deniz Ticareti Sempozyumu I (İzmir ve Doğu Akdeniz), Bildiriler, 7 Mayıs 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
 1011. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi Araştırmalar Dergisi CTAD yıl 10, sayı 19, bahar 2014
 1012. Atatürk’ün Not Defterleri I, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 1013. Atatürk’ün Not Defterleri II, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 1014. Atatürk’ün Not Defterleri III, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 1015. Atatürk’ün Not Defterleri IV, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 1016. Atatürk’ün Not Defterleri V, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 1017. Atatürk’ün Not Defterleri VI, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 1018. Atatürk’ün Not Defterleri VII, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2007
 1019. Atatürk’ün Not Defterleri VIII, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2008
 1020. Atatürk’ün Not Defterleri IX, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2008
 1021. Atatürk’ün Not Defterleri X, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2009
 1022. Atatürk’ün Not Defterleri XI, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2009
 1023. Atatürk’ün Not Defterleri I, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 1024. Atatürk’ün Not Defterleri II, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 1025. Atatürk’ün Not Defterleri III, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2004
 1026. Atatürk’ün Not Defterleri IV, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 1027. Atatürk’ün Not Defterleri V, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 1028. Atatürk’ün Not Defterleri VI, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2005
 1029. Atatürk’ün Not Defterleri VII, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2007
 1030. Atatürk’ün Not Defterleri VIII, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2008
 1031. Atatürk’ün Not Defterleri IX, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2008
 1032. Atatürk’ün Not Defterleri X, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2009
 1033. Atatürk’ün Not Defterleri XI, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE, 2009
 1034. Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 10, Sayı 20, Ekim 2014
 1035. The Gerat War And The Tragedy Of Anatolia, Salahi Sonyel, TTK, 2001
 1036. Türk İstiklal Harbinde Kuvayımilliye, Düzenli Ordu ve Cepheler Paneli (16 Mayıs 2014), ATASE, Ankara 2014
 1037. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt   8, sayı 15, Kış 2014,  Ankara
 1038. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt   8, sayı 15, Kış 2014,  Ankara
 1039. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt   8, sayı 15, Kış 2014,  Ankara
 1040. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt   8, sayı 15, Kış 2014,  Ankara
 1041. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt   8, sayı 15, Kış 2014,  Ankara
 1042. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt I, Ankara, GenelKurmay, 2005
 1043. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt II, Ankara, GenelKurmay, 2005
 1044. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt III, Ankara, GenelKurmay, 2006
 1045. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt IV, Ankara, GenelKurmay, 2006
 1046. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt V, Ankara, GenelKurmay, 2006
 1047. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VI, Ankara, GenelKurmay, 2006
 1048. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VII, Ankara, GenelKurmay, 2007
 1049. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt VIII, Ankara, GenelKurmay, 2008
 1050. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918 Cilt I-VIII Belge İçerik-Dizin, Ankara, GenelKurmay, 2008
 1051. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi,Güz, sayı 71, 2014, Ankara
 1052. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Yaz, sayı 70, 2014, Ankara
 1053. 1914’ten 2014’e 100. Yılında 1. Dünya Savaşını Anlamak, Uluslararası Sempozyum, 20-21 Kasım 2014, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul 2015
 1054. CTAD Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yıl 10 Sayı 20 Güz 2014
 1055. Samuhlu Kaçak Mehmedkasım, Hanlar Bayramov, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1056. Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan, Çağrı Erhan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1057. Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Milli Siyaset, Hidayet Orucov, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1058. Türk Siyasi Tarihinde Erzurum (1923-1950), Murat Küçükuğurlu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 1059. Cumhuriyet Döneminde Yusuf Akçura, Gürhan Kat, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1060. Cumhuriyet Dönemi Demokratikleşme Faaliyetleri Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Araştırma Merkezi, 28 Ekim 2005, İstanbul
 1061. Cumhuriyet Döneminde Demiryolları Sempozyumu, Mukaddes Arslan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1062. 1911’den Günümüze Ege Adaları Sorunu, Necdet Hayta, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 1063. İngiliz Konsolosları ve Erınenilerin Katliamı İddiaları (1878-1914), Musa Şaşmaz, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1064. İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi (1900-1933), Mustafa Selçuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 1065. Türkiye’de Kadın Milletvekilleri ve Siyasal Faaliyetleri (1935-1991), Ayşen İçke, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1066. Ulu Türk’ün Önderi, Nizami Zöhrabi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1067. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetinin Tarihsel Gelişimi, Mustafa Albayrak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1068. Atatürk ve Döneminden Medeniyete Bakışlar, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011
 1069. Atatürk’ün Konuşma ve Yazışmalarında Ermeni Sorunu, Prof. Dr. Mehmet Saray, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1070. Atatürk Döneminin Entelektüel Bir Politikacısı Necip Ali Küçüka, Süleyman İnan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1071. 1946-1960 Yılları Arasında Erzurum'da Siyasi Hayat. Recep Murat Geçikli, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1072. Vatan Savunmasında Mevlevihaneler, Nuri Köstüklü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1073. Mustafa Sabri Öney Milli Mücadelede Ereğli Anıları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1074. Kars’ta Siyasi Hayat, Cengiz Atlı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1075. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Hakimiyet Düşüncesinin Gelişimi Hüseyin Cahit Yalçın Örneği (1908-1925), Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2009
 1076. Atatürk Dönemi Türkiye Arnavutluk İlişkileri (1920-1938), Dr. Halil Özcan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011
 1077. Yunan İşgalinde Batı Anadolu, İzzet Öztoprak, Oğuz Aytepe, Murat Karataş, I. Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1078. Yunan İşgalinde Batı Anadolu, İzzet Öztoprak, Oğuz Aytepe, Murat Karataş, II. Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1079. İstiklal Savaşı İstihbarat Subaylarından Fahri Akçakoca’nın Hatıraları, Önder Göçgün, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1080. Mütareke Döneminde Rum Nüfus Hareketleri (1918-1922), Cengiz Mutlu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1081. Atatürk Döneminde Türkiye ABD İlişkileri (1923-1938), Semih Bulut, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1082. 90. Yılında Milli Mücadele, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011
 1083. Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk Rus İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara 2011
 1084. Milli Mücadele Günlerinde Cevat Dursunoğlu, Tolga Başak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1085. Atatürk Döneminde Sosyal Yardım Faaliyetleri (1923-1938), Yrd. Doç. Dr. Yaşar Baytal, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 1086. Diplomasi ve Savaş, İsmail Ediz, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 1087. İkinci Dünya Savaşında Batırılan Bir Türk Gemisi Refah Şilebi, Rahmi Akbaş, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1088. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIV, Mart 2008, Sayı 70
 1089. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIV,Temmuz 2008, Sayı 71
 1090. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIV, Kasım 2008, Sayı 72
 1091. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXV, Mart 2009, Sayı 73 ( Çanakkale Özel Sayısı)
 1092. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXV, Temmuz 2009, Sayı 74
 1093. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXV, Kasım 2009, Sayı 75
 1094. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVI, Mart 2010, Sayı 76
 1095. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVI, Temmuz 2010, Sayı 77
 1096. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVI, Kasım 2010, Sayı 78
 1097. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVII, Mart 2011, Sayı 79
 1098. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVII, Temmuz 2011, Sayı 80
 1099. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVII, Kasım 2011, Sayı 81
 1100. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVIII, Mart 2012, Sayı 82
 1101. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVIII, Temmuz 2012, Sayı 83
 1102. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVIII, Kasım 2012, Sayı 84
 1103. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIX, Mart 2013, Sayı 85
 1104. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXIX, Temmuz 2013, Sayı 86
 1105. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Ocak 2012, Elazığ 2014
 1106. Çanakkale Savaşları Bibliyografyası, Atatürk Araştırma Merkezi
 1107. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1108. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti (1921-1935), Makbule Sarıkaya, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara 2011
 1109. Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İlişkileri 1960-1980, Musa Qasımlı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1110. Birinci Dünya Savaşından Türkiye Cumhuriyetimin Kuruluşuna Bolu ve Çevresi, Erol Evcin, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1111. Ahenk ve Halk Gazetelerinde İşgal Hatıraları (1919-1922), Mevlüt Çelebi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 1112. Sarayköy Heyet-i Milliyesi ve Milli Mücadelede Sarayköy, Veysi Akın, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2009
 1113. İzmir Gazi Heykeli, Mevlüt Çelebi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1114. Atatürk'ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı, Mehmet Saray, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 1115. Nurettin paşa, Necati Fahri Taş, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1116. Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923- 1960), Bengül Salman Bolat, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 1117. Sarıkamış Kuşatma Harekatı ve Şehitlikleri, Songül Alşan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1118. Tarihten Günümüze Kıbrıs Türk Baskını (1879-2009), Orhan turan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1119. 1119.1. Meşrutiyetten Cumhuriyete Asker Alma Usulleri (Ahz-ı Asker), Şenol Çöklü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014

 1120. Bağdat Paktı, Ömer Osman Umar, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1121. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 1, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1122. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 2, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1123. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 3, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1124. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 4, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1125. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 5, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1126. Cumhuriyetin XV. Yılında Türkiye, Cilt 6, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1127. Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Cilt 1, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1128. Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Cilt 2, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1129. Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi, Antalya 2014
 1130. Mudanya Mütarekesinden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 1131. Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları ve Tarih Eğitimi (1923-1960), Nevzat Köken, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1132. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Askeri ve Mülki Bürokraside Tasfiyeler, Askeri ve Mülki Heyet-i Mahsusalar, Asaf Özkan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1133. Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960), Afdal As, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1134. Bir Milletin Atasına Vedası, İsmet Üzen, Yüksel Özgen, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1135. Gizli Belgelerle Kıbrıs Sorunu Kaygılı Yıllar (1974-1975), Salahi Sonyel, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1136. Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi, Adem Çaylak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1137. İstanbul Darulmuallimi (1848-1924), Uğur Ünal, Togay Seçkin Birbudak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1138. Türkiye Umumi Müfettişliklerin Kurulması ve Trakya Umumi Müfettişliği, Murat Burgaç, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1139. Atatürk’ün Din ve Laiklik Anlayışı,m Ethem Ruhi Fığlalı, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 1140. Fahri S. Korutürk, Hikmet Özdemir, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010,
 1141. Türk Amerikan Siyasi İlişkileri (1939-1952), Nuri Karakaş, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1142. 12 Mart Döneminde Nihat Erim Hükümetleri, Ali Haydar Soysüren, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1143.  Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Milli Mücadele Karşıtı Politikaları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2011
 1144.  Bulgaristan’dan Türk Göçü (1985-1989), Ayşegül İnginar Kemaloğlu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012
 1145. Milli Mücadelede Demirci Mehmet Efe (1919-1920), Erol Akcan, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1146. Arşiv belgeleri Işığında Pontus Meselesi, Hadiye Yılmaz, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010
 1147. Milli Mücadelede Kilis, Halil İbrahim İnce, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015
 1148. İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti, İzzet Öztoprak, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2014
 1149. Cumhuriyetin 87. Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2013
 1150. 75. Yıl Armağanı, TTK, Ankara, 1998
 1151. İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), TTK, Bilal N. Şimşir, Ankara, 1992
 1152. Türk Kurtuluş Savaşı Ve Dış Politika I, Prof. Dr. Salahi Sonyel, TTK, Ankara 2014
 1153. Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri, Gotthard Jaeschke, TTK, Ankara, 2011
 1154. İzmir İktisat Kongresi , Prof. Dr. A. Afetinan, TTK Ankara, 1989
 1155. Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, E. Kur. Alb. Rahmi Apak, TTK, Ankara, 1988
 1156. Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu, TTK, Ankara, 1991
 1157. Ali Fethi Okyar (29 Nisan 1880-7 Mayıs 1943), İhsan Sabri Balkaya, TTK, Ankara, 2005
 1158. Hatay’ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, Tayfur Sökmen, TTK, Ankara, 1992
 1159. Bir Ömür Boyunca, Refik Halit Karay, TTK, Ankara,2011
 1160. Türkiye Kronolojisi (1938-1945), Gotthard Jaeschke, TTK, Ankara, 1990
 1161. Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları, Uluğ İğdemir, TTK, Ankara 1989
 1162. Türk-Alman İlişkileri (1923-1939), Cemil Koçak, TTK; Ankara, 2013
 1163. Türkiye’nin Uluslararası Siyasal Bağıtları ( 1945-1990), Büyükelçi İsmail Soysal, TTK, Ankara 2000
 1164. Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Dr. Cemil Öztürk, TTK, Ankara, 2007
 1165. On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, Balkan - 1. Dünya ve İstiklal Harbi, İsmet Görgülü, TTK, Ankara, 2014
 1166. Ege’de Gri Bölgeler, Ali Kurumahmut, Sertaç Hami Başeren, TTK, Ankara, 2004
 1167. Türkiye’de Ermeni Meselesi, Prof. Dr. Mihail Bashanov, TTK, Ankara 2013
 1168. Türk Tarihinin Ana Hatları, TTK, Ankara 2014
 1169. Türk Bayrağı ve Ay Yıldız, Fevzi Kurtoğlu, TTK, Ankara, 1992
 1170. Türk Yazı devrimi, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara 2008
 1171. Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye’ye Gelen Amerikan Heyetleri, Metin Ayışığı, TTK, Ankara, 2004
 1172. Atatürk’ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara,1991
 1173.  Arıburnu Muharebeleri Raporu, Mustafa Kemal, TTK, Ankara,1990
 1174. Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Uluğ İğdemir, TTK, Ankara, 1973
 1175. Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk, Ziya Gürel, TTK,Ankara, 2011
 1176. Çanakkale 1915 Buzdağının Altı, Mete Tuncoku, TTK, Ankara, 2007
 1177. Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri (1798-1919), Akdes Nimet Kurat, TTK, Ankara, 2011
 1178. İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2000
 1179. 1179. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Arı İnan, TTK, Ankara, 1996
 1180. 1180. Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Prof. Dr. İzzet Öztoprak, TTK, Ankara, 2014
 1181. 1181. Kelemen Mikes Türkiye Mektupları, Terc. Sadrettin Karatay, TTK, Ankara, 2014
 1182. 1182. Türkiye Hakkında İngiliz Tetkikleri, Harold Bowen, TTK, Ankara, 2011
 1183. 1183. Türk – Sovyet İlişkileri (1920-1953), Kamuran Gürün, TTK, Ankara, 2010
 1184. 1184. Atatürk’ün Hastalığı, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2011
 1185. 1185. Vatanım Türkiye, Ahmet Temir, TTK, Ankara, 2011
 1186. 1186. Hatırat 1876-1958, Behiç Erkin, TTK, Ankara, 2010
 1187. 1187. Trabzon ve Batum Konferansları (1917-1918), Enis Şahin, TTK, Ankara, 2002
 1188. 1188. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, Prof. Dr. Utkan Kocatürk, TTK, Ankara, 2000
 1189. 1189. Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları (1920-1945), İsmail Soysal, TTK, Ankara, 2000
 1190. 1190. Atatürk Konferansları 1963, TTK, Ankara, 1991
 1191. 1191. Atatürk Konferansları 1964-1968, TTK Ankara, 1991
 1192. 1192. Atatürk Konferansları 1969, TTK, Ankara, 1970
 1193. 1193. Atatürk Konferansları 1970, TTK, Ankara, 1991
 1194. 1194. Atatürk Konferansları 1971-1972, TTK, Ankara, 1991
 1195. 1195. Atatürk Konferansları 1973-1974, TTK, Ankara, 1991
 1196. 1196. Trakya’da Milli Mücadele, Tevfik Bıyıklıoğlu, I. Cilt, TTK, Ankara, 1992
 1197. 1197. Trakya’da Milli Mücadele, Tevfik Bıyıklıoğlu, II. Cilt, TTK, Ankara, 1992
 1198. 1198. Dışişlerinde 34 Yıl Anılar Yorumlar, Feridun Cemal Erkin, I. Cilt, TTK, Ankara, 1987
 1199. 1199. Dışişlerinde 34 Yıl Washington Büyükelçiliği, Feridun Cemal Erkin, II. Cilt,1. Kısım,  TTK, Ankara, 1992
 1200. 1200. Dışişlerinde 34 Yıl Washington Büyükelçiliği, Feridun Cemal Erkin, II. Cilt, 2. Kısım,  TTK, Ankara, 1999
 1201. 1201. Dışişlerinde 34 Yıl, Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği, Feridun Cemal Erkin, III. Cilt, , Ankara, 2008
 1202. 1202. Atatürk Kaynakçası, 1. Cilt, Leman Şenalp, TTK, Ankara, 1984
 1203. 1203. Atatürk Kaynakçası, 2. Cilt, Leman Şenalp, TTK, Ankara, 1984
 1204. 1204. Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Mondrostan Mudanya2ya Kadar, Gotthard Jaeschke, TTK, Ankara 1989
 1205. 1205. Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi II, Mudanya Mütarekesinden 1923 Sonuna Kadar, Gotthard Jaeschke, TTK, Ankara, 1989
 1206. 1206. Kurtuluş Savaşı Günlüğü I, Zeki Sarıhan, TTK, Ankara, 1993
 1207. 1207. Kurtuluş Savaşı Günlüğü II, Zeki Sarıhan, TTK, Ankara, 1994
 1208. 1208. Kurtuluş Savaşı Günlüğü III, Zeki Sarıhan, TTK, Ankara, 1995
 1209. 1209. Kurtuluş Savaşı Günlüğü IV, Zeki Sarıhan, TTK, Ankara, 1996
 1210. 1210. Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt 1, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 1993
 1211. 1211. Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt 2, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2001
 1212. 1212. Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt 3, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2001
 1213. 1213. Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt 4, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2001
 1214. 1214. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 3, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2000
 1215. 1215. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 4, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2000
 1216. 1216. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 5, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2005
 1217. 1217. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 6, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2005
 1218. 1218. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 7, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2006
 1219. 1219. İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 8, Bilal N. Şimşir, TTK, Ankara, 2006
 1220. 1220. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 8, Sayı 16, Yaz 2015
 1221. 1221. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 8, Sayı 16, Yaz 2015
 1222. 1222. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 8, Sayı 16, Yaz 2015
 1223. 1223. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 8, Sayı 16, Yaz 2015
 1224. 1224. Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 8, Sayı 16, Yaz 2015