İletişim

Adres: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi G.Ü. Araştırma Merkezleri Binası 6 Nolu Daire Teknikokullar / ANKARA

Telefon: 0 312 202 28 98, 0 312 202 28 95, 0 312 202 28 96


Didem BALABAN 202 37 51

 

Belgegeçer: 0 312 202 28 97

İnternet Adresi: www.ataum.gazi.edu.tr 

Merkez e-posta: ataum@gazi.edu.tr