II. Uluslararası Türk- Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK) - ATAUM - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi