Dergimizin yeni sayısı çıkmıştır. Bağlantı için web adresi:

http://www.gaziakademikbakis.com/index.php/gab/issue/view/20

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gav/index