Duyurular

Gazi Akademik Bakış Dergisinde yayımlanan Kieran E. Uchehara. "Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa = Afrika'ya Yönelik Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim". Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, Kış 2008 ss. 43-64. künyeli makale ulusal ve uluslararası veritabanlarında indekslenen dergilerde yayımlanmış makaleler arasından Birincilik ödülüne layık görülmüş ve makale yazarımız Kieran E. Uchehara, Başbakanımız Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU'nun elinden 10 bin TL. tutarındaki ödülünü almıştır.