“Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu düzenlendi. - ATAUM - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi